Ammattiosaaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattiosaaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita pöydän ympärillä.

Ammattiosaaminen

Ammattiosaaminen

Työelämän tarpeista lähtevä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, opettajankoulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö ovat keskeinen kehittämiskohteemme, joka edellyttää soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä. Kehittäminen on proaktiivinen työskentelytapa, jossa rakennetaan toimijoiden ja kehittäjäverkostojen kanssa uutta korkeatasoista ammatillisen osaamisen yhteiskuntaa kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

Ammatillinen huippuosaaminen, yrittäjyyttä tukeva yrittäjyyskasvatus, kestävän kehityksen teemat sekä oppiminen ovat tutkimusalueen olennaisia painopistealueita. Tutkimuksen kohderyhmät ja verkostot muodostuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, ammatillisesta opettajankoulutuksesta, yrityksistä ja julkisorganisaatiosta järjestöineen sekä yhteistyökorkeakouluista.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskeisiä teemoja ovat

  • Työssä oppiminen, koulutuksen ja työelämän yhteistyö
  • Ammatillinen huippuosaaminen
  • Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen
  • Kestävä kehitys
  • Erilaiset oppimisympäristöt
  • Jatkuva oppiminen
  • Joustavat opintopolut
  • Osaamisperustaisuus
  • Erityinen tuki
  • Ammattipedagogiikka ja opettajan osaaminen

Olemme mukana mm. näissä kotimaisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa:

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU