Avoimuuden työkalut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoimuuden työkalut
ihmiset koneen ääressä
-

Avoimuuden työkalut

Avoimen tutkimuksen tekemisen apuna ovat kansalliset työkalut

Aineistonhallinnan ja datanhallinnan työkaluja ovat HAMKin omien datan säilytysratkaisujen lisäksi kansalliset avoimuuteen tähtäävät työkalut.

Avoimuuteen tähtääviä työkaluja on laajasti saatavilla, mutta HAMKissa on suosituksena käyttää pääasiassa CSC:n ja Tietoarkiston sekä Kansalliskirjaston tuottamia palveluita.  Työkaluihin pääsee yleensä kirjautumaan HAKA-tunnistautumisen kautta.

Kansallisista ratkaisuista on lyhyt yhteenveto ja tarkemmat ohjeet löytyvät aina palvelun yhteydestä. Esittelyn yhteydessä on linkit ohjeisiin ja suoraan työkaluihin. Tukea palveluihin voi pyytää servicedesk.hamk.fi -osoitteesta.

Aila –Tietoarkiston palveluportaali tutkimusaineistoille

Aila on Tietoarkiston palveluportaali, josta löytyvät Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja näiden suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Kuvailutietojen lukeminen sekä aineistojen hakeminen ja selaaminen on täysin vapaata. Joitakin aineistoja voi myös ladata täysin avoimesti. Rekisteröitymällä asiakkaaksi pääsee lisäksi lataamaan sellaisia aineistoja, jotka ovat käyttöehdoiltaan rajattuja. Rekisteröityminen on maksutonta.Tietoarkisto tarkistaa ja muokkaa aineistot sekä lisää niihin kattavat kuvailutiedot ennen Ailassa julkaisua. Näin taataan aineistojen pitkäaikainen säilytys ja turvallinen jatkokäyttö.

Oman aineistonsa saa Ailaan ottamalla yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun: asiakaspalvelu.fsd@uta.fi

Lähde: https://avointiede.fi/fi/avoimet-aineistot/palveluita/aila-palveluportaali
Linkki Ailaan: https://services.fsd.uta.fi/

AVAA – Aineistojen avaamiseen ja hyödyntämiseen

AVAA-palvelu on käytettävissä omien aineistojen avaamiseen sekä avattujen aineistojen hyödyntämiseen. AVAA on julkaisualusta avoimille tutkimusaineistoille ja edistää aineistojen saatavuutta ja uudelleenkäytettävyytä. Se tarjoaa sovelluksia ja rajapintoja aineistojen hyödyntämiseen. Aineistoja voi hyödyntää kuka tahansa ilman kirjautumista ja ne ovat maksuttomasti saatavilla. Aineistojen avaamisella saadaan näkyvyyttä tutkimukselle ja ne ovat turvassa jatkokäyttöä varten. Aineiston voi tallentaa ja kuvailla sekä jakaa AVAA-palvelussa. Aineistoon syntyy yksilöllinen tunniste, joka takaa meriitin aineiston tekijälle ja omistajalle.

Aineiston avaajan on oltava aineiston omistaja tai hänellä pitää olla lupa julkaista se. Lisäksi pitää varmistaa, etteivät sopimukset tai tekijänoikeudet estä aineiston avaamista. Eettisyys ja aineiston jatkokäyttö pitää olla huomioitu tutkimuslupien osalta. Se pitää julkaista uudelleen käytön sallivalla luvalla esim. Creative Commons BY 4.0.

Lähde: https://avointiede.fi/fi/avoimet-aineistot/palveluita/avaa 

AVAA sijaitsee osoitteessa http://avaa.tdata.fi.

DMPTuuli – Aineistonhallinta

HAMKissa aineistonhallintasuunnitelma tehdään DMPTuuli-työkalulla. DMPTuuli-työkalu ohjaa tutkijaa aineistonhallintasuunnitelman tekemisessä. Aineistonhallintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää rahoituksen hakemisessa ja tki-hankkeen eri vaiheissa hanketoimijoiden yhteistyön sujuvuuden takaamiseksi. Aineistonhallintasuunnitelma voidaan tehdä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lue lisää aineistonhallinta-sivulta.

Linkki työkaluun: https://www.dmptuuli.fi/

Fairdata – Tutkimuksen tietoaineistojen säilytys, etsiminen, kuvailu ja pitkäaikaissäilytys

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-kokonaisuus varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden sekä turvaa tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaisen saatavuuden.

Fairdata-kokonaisuus käsittää:

  • IDA – säilytä aineistosi
  • ETSIN – hae aineistoja
  • QVAIN – kuvaile aineistoja
  • FAIRDATA-PAS – pitkäaikaissäilytä

Linkki työkaluihin: Fairdata

Finto – Sanasto- ja ontologiapalvelu

Hankkeissa ja TKI-projekteissa kannattaa hyödyntää sanasto- ja ontologiapalvelua Fintoa. Palvelusta löydät esimerkiksi yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja muiden erikoisalojen sanastoja, ontologioita sekä luokituksia. Tutkimusaineistojen sisällönkuvailussa käytettyjen termien avulla jatkokäyttäjät löytävät aineistot helpommin. Kansallisarkiston ylläpitämässä Fintossa on monipuoliset rajapinnat, joiden avulla sanastoja voi hyödyntää eri järjestelmien kuvailussa ja tiedonhaussa.

Lähde: https://avointiede.fi/fi/avoimet-aineistot/palveluita/finto
Linkki Fintoon: http://finto.fi/fi/

Google Scholar -tunnus

Google Scholar tunnus auttaa kokoamaan omat julkaisut yhteen paikkaan ja luomaan verkostoja muiden julkaisijoiden kanssa. Tunnuksen voi luoda osoitteessa scholar.google.fi  ja klikkaamalla oma profiili pystyy luomaan tunnuksen ja liittämään siihen omat artikkelit.

Google Scholar on hakupalvelu, josta löytyy useiden akateemisten julkaisijoiden teoksia.

Ohjeet 

Kielipankki – Kielentutkimuksen palvelukokonaisuus

Kielipankki on palvelukokonaisuus kieliaineistoja käyttäville tutkijoille. Pankista löytyy valikoima erilaisia teksti- ja puheaineistoja, joita voi hakea monipuolisesti. Aineistoja voi joko ladata omalle koneelle tai tarkastella ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa. Monet aineistoista ovat avoimesti saatavilla, mutta osaan tarvitaan oman korkeakoulun tai CSC:n tunnuksen. Suojattuihin aineistoihin voi hakea käyttöoikeutta sähköisesti.

Lähde: https://avointiede.fi/avoimet-ainestot/palveluita/kielipankki
Linkki Kielipankkiin: https://www.kielipankki.fi/  

ORCID-tutkijatunniste

ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän tunnisteen, numerosarjan. Tunnisteen avulla tutkija voi identifioida omat tuotoksensa itselleen ja näin parantaa niiden kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä. Tunnisteen kytkeminen erilaisiin palveluihin ja järjestelmiin helpottaa tutkijan työtä, kun tietojen siirtäminen automatisoituu ja nopeutuu.

Kuka tahansa voi luoda itselleen maksutta ORCID-tunnisteen ja ylläpitää tutkijaprofiiliaan ORCID-tietokannassa. ORCID tietokannan julkiset tiedot ovat maksutta ladattavissa julkisen rajapinnan kautta.

Lisäksi ORCID tarjoaa tutkimusorganisaatioille maksullista jäsenyyttä, joka mahdollistaa joko omien tutkijoiden ei-julkisten tietojen lukemisen ja muokkaamisen tietokannassa näiden luvalla tai tunnisteiden luomisen näiden puolesta.

Lue lisää: https://tutkijatunniste.fi/

ORCID-tunnisteen voi luoda ORCID-yhdistyksen kotisivulla: https://orcid.org/

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat pääasiassa kaikkien käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä.

Reportronic – aineistot-tietokanta

Hankkeessa huolehditaan siitä, että kerätyn aineiston kuvailutiedot tallennetaan ensisijaisesti Reportroniciin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU