Avoin TKI-toiminta ja opetus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin TKI-toiminta ja opetus
Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Avoin TKI-toiminta ja opetus -sivusto tarjoaa lukijalle kattavan silmäyksen hamkilaiseen avoimuuteen. Se kuvaa, kuinka avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta toteutuu HAMKin TKI-toiminnassa ja opetuksessa, lähtien HAMKin strategisesta visiosta, ulottuen jokaiseen HAMKin TKI-hankkeeseen ja opetukseen. Avoin TKI-toiminta ja opetus -sivusto jakautuu kuuteen alasivuun, jotka keskittyvät avoimuuden edistämiseen strategioissa ja periaatteissa, aineistonhallintaan, avoimuuden työkaluihin, avoimeen hankeviestintään, avoimeen julkaisemiseen sekä avoimeen opetukseen. Sivustoa päivitetään jatkuvasti vastaamaan kansallista ja kansainvälistä kehitystä avoimen tieteen ja tutkimuksen saralla. Sivuston päivityksestä ja ylläpidosta vastaa HAMKin TKI-tuen tiimi.

AJANKOHTAISTA

Ajankohtaiset koulutukset

Tarjotakseen HAMKin tutkijoille, henkilöstölle ja opiskelijoille hyvät edellytykset avoimen toimintakulttuurin toteuttamiseen, HAMKin TKI-tuen tiimi opastaa aktiivisesti hamkilaisia avoimuuden eri osa-alueilla.

HAMKin TKI-tuen tiimin koulutustarjonnan syksyllä 2019 löydät tästä. 

TKI-tuen tiimin ja kirjaston tarjoamiin tutkijapalveluihin voit tutustua kootusti myös Kirjaston tutkijapalvelut -esitteestä.

Tutkijapalvelut_esite

 

Esimerkkejä koulutusaiheista

Ota haltuun avoin tki-toiminta kutsumalla asiantuntijamme tutkimusryhmäsi tapaamiseen. Räätälöimme koulutuksia tarpeesi mukaan muun muassa seuraavista aiheista:

  • TKI-aineistojen kuvaileminen Reportronicin aineistot-tietokannassa

Tutustutaan Reportronicin aineistot-tietokantaan ja aineistojen kuvailuperiaatteisiin HAMKissa.

  • Avoin julkaiseminen

Tutustutaan avoimen julkaisemisen (open access) vaihtoehtoihin HAMKissa. Esitellään OA-lehtien hakusivustoja (esim. DOAJ, Julkaisufoorumi). Käydään läpi tiiviisti rinnakkaistallentamisen käytännöt HAMKissa.

  • Aineistonhallinta ja DMPTuuli

Mitä aineistonhallinnalla tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää? Käydään läpi aineistonhallinnan perusteet. DMPTuuli-työkalu tutkimusaineistonhallintasuunnitelman laatimiseen. Käydään läpi perustoiminnot DMPTuuli-työkalusta, joka ohjaa tutkijaa aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa rahoittajan ja tutkimusorganisaation ohjeiden mukaisesti.

  • Suunnittele ja raportoi julkaisusi

Miksi julkaisuista on tärkeää ilmoittaa? Mitkä julkaisut sopivat julkaisutiedonkeruuseen ja mitkä eivät? Käydään läpi julkaisusuunnitelman tekemistä, julkaisutiedonkeruun periaatteita sekä julkaisun tietojen lähettämistä kirjastolle.

  • Tutkimusdatan avaaminen

Mitä hyötyä tutkimusdatan avaamisesta on? Mitä on huomioitava tutkimusdataa avattaessa? Käydään läpi tutkimusdata-arkistoja (esim. IDA, Aila) ja tutustutaan CreativeCommons-lisensseihin.

  • TKI-aineistojen löydettävyys ja jatkokäyttö

Lisensointi, tunnisteet ja aineistoihin viittaaminen.

TUKEA JA NEUVONTAA

Hyödynnä avoimuuden ja TKI-toiminnan tukipalvelut!

Avoimuuden ja TKI-toiminnan tukipalvelut helpottavat tutkimustyön tekemistä ja säästävät aikaa tutkimukselle. Palveluita tarjotaan HAMKin ServiceDeskissä sekä TKI-toimijoita lähellä olevissa lähipalveluissa. Palveluita kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Avoimuuden ja TKI-toiminnan tukipalvelut HAMKissa kattavat muun muassa julkaisemisen tuen, julkaisutiedonkeruun, julkaisujen rinnakkaistallentamisen, tutkimusdatan elinkaaren hallinnan ja aineistonhallintasuunnittelun tuen, hankeviestinnän suunnittelun tuen sekä avoimuuden edistämisen koko organisaation tasolla. Avoimuuden tukipalvelut tuotetaan HAMKissa moniammatillisesti TKI-tuen tiimin toimesta.

TKI-tuen tiimin löydät:

kirjasto.tki-tuki@hamk.fi

Service Desk: TKI-tuki

TKI-tuen tiimi: Anna Mikkonen, Katja Laitila, Nina Hynnä, Sami Kapanen, Toni Pulliainen, Inka Stormi ja Jaana Lamberg.

 

Avoimuuden asialla

Ihmisiä koneiden ääressä

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU