Biojalostamoprosessit

Hämeen ammattikorkeakoulu
Suojavaatteissa oleva henkilö kirjoittaa muistiinpanoja.

Biojalostamoprosessit

Biojalostamoprosessit

Biojalostamoprosessit-tutkimusryhmä on rakentunut HAMKin pitkäaikaisen kokeellisen biokaasu- ja bioetanolitutkimusosaamisen ympärille.

Biokaasun tuottaminen erilaisista biojätteistä ja sivuvirroista on tutkimusryhmän yksi vahvimmista osaamisalueista. Tuttuja raaka-aineita ovat erilaiset biojätteet, niin kotitalouksista kuin teollisuudesta, puhdistamolietteet sekä maatalouden ja teollisuuden sivutuotteet. Biokaasu- ja bioetanoliprosessoinnin lisäksi ryhmän osaaminen kattaa biojalostamoihin liittyvää prosessointia laajemminkin, paitsi bioteknisten myös termisten käsittelyjen osalta. Biojätteiden ja sivuvirtojen esikäsittelyt, mm. entsymaattiset hydrolyysikäsittelyt biopolttoainetuotannon ja erilaisten arvokomponenttien talteenoton edistämiseksi, ovat yksi ryhmän toiminnan tulevaisuuden painopisteistä. Myös levät ja niiden integrointi mm. ravinnekierrätykseen, rehuproteiinituotantoon ja bioenergiaan on tutkimuksen keskiössä. Käytännön kokeellispainotteista tutkimusta tehdään laboratoriotasolla HAMKin Visamäen yksikössä (Korkeakoulukeskuksessa) Hämeenlinnassa, kuin myös kentällä yhteistyössä yritysten, biokaasulaitosten, jäte- ja vesihuollon toimijoiden kanssa.

Ryhmän toiminnan tavoitteena on bioprosessien kehittäminen ja tehostaminen erilaisten biojätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi resurssitehokkaammin tulevaisuuden biojalostamokonsepteissa. Tavoitteena on myös jätevesien ja lietteiden käsittelyn tehostaminen bioteknisin menetelmin kestävämpään suuntaan. Ryhmän asiantuntemus ja laboratoriopalvelut ovat käytettävissä näihin liittyvissä erilaisissa prosessitutkimus-, kehitys- ja suunnittelutarpeissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU