Biomassan älykäs kasvattaminen, kierrätys ja jalostaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biomassan älykäs kasvattaminen, kierrätys ja jalostaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Biomassan älykäs kasvattaminen, kierrätys ja jalostaminen

Smart Growth, Recycle and Refine of Biomass – Biomassan älykäs kasvattaminen, kierrätys ja jalostaminen

Biomassan siirtäminen maaperästä maaperään optimaalisten hyödyntämisketjujen kautta datalla halliten on vahvuutemme.

Monipuolinen alkutuotannon osaaminen, biomassan kasvatus ja niihin kytkeytyvät tutkimusympäristöt ovat HAMK Bion suuri vahvuus. Biomassan kasvatus osataan metsässä, pellolla, kasvimaalla ja kasvihuoneessa sekä bioreaktoreissa. Osaamista löytyy myös hyönteiskasvatuksesta ja kerrosviljelystä. Biomassakasvatuksen osaaminen perustuu vahvaan käytännön kokemukseen, joka yhdistettynä erinomaiseen teoreettiseen ymmärrykseen luo pohjaa kokonaisvaltaisen hyödyntämisen ketjuun. Orgaaniset sivuvirrat, niin alkutuotannosta kuin jalostavasta teollisuudesta ovat luontevasti HAMK Bion tutkimuksessa mukana. Biomassojen jalostus elintarvikkeiksi, rehuksi, biopohjaisiksi materiaaleiksi tai kemikaaleiksi (arvojakeiksi) tai biopolttoaineiksi nähdään osana kestävää kokonaisketjua, joka täydentyy ylimäärä hiilen ja ravinteiden palauduttua kompostoinnin, biokaasumädätteen tai biohiilen kautta takaisin maaperään. Datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen on vahvasti mukana kokonaisketjun eri vaiheissa ja olemme mukana tekemässä älykästä biotaloutta 4.0.

 

  • Maritta Kymäläinen
  • Tutkijaylipettaja
  • Puh. +358504706677
  • Bioprosessitekniikka biomassan kasvatuksessa. Sivuvirtojen hyödyntäminen ja jalostus. Kokonaishyödyntämisketjut ja niiden hallinta datalla.
  • Jarkko Nummela
  • Projektitutkija
  • Puh. +358 50 5745 193
  • Bioprosessitekniikka biomassan kasvatuksessa. Sivuvirtojen hyödyntäminen ja jalostus. Kokonaishyödyntämisketjut ja niiden hallinta datalla.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU