Bioprosessit, elintarvikkeet

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi opiskelijaa teollisen laitteen ääressä.

Bioprosessit, elintarvikkeet

Elintarvikkeiden bioprosessit

Bioprosessit ovat osa bioketjua, jossa hyödynnetään raaka-ainetietoutta elintarvikkeiden ja lemmikkieläinruokien valmistuksessa.

Bioprosesseissa otetaan huomioon kestävän tuotannon periaatteet, jossa ei jää jätteitä vaan sivuvirtoja, joita hyödynnetään edelleen alkutuotannossa ja bioenergian tuotannossa.

Elintarviketeollinen tuotanto keskittyy meijerialan, liha- ja valmisruoka-alan, vilja-alan, luonnosta saatavien raaka-aineiden (marjat, sienet, yritit) ja puutarhatuotteiden sekä näitä läheisesti sivuavien alojen tuotantoprosesseihin, sekä kokonaisvaltaisen kuluttajat huomioivan kestävän liiketoiminnan kehittämiseen.

Tutkimusten tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia sekä terveyden että ympäristön suhteen hyödyntäen turvallisesti mikrobeja sekä erilaisia prosesseja tämän saavuttamiseksi. Järkevällä kokonaisvaltaisella suunnittelulla ja poikkitieteellisillä keinoin synnytetään kestävää kehitystä aikaan saavaa liiketoimintaa, myös kansainvälisesti.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU