Cleantech

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi ihmistä kävelee laiturilla.

Cleantech

Cleantech

Cleantech-tutkimusryhmä tekee työtään ympäristötekniikan soveltamisessa.

Tutkimusryhmän työ painottuu cleantech-määritteen (puhdas teknologia) mukaisesti laajasti ympäristötekniikan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimusryhmän kokoonpano on joustava ja riippuu kulloinkin työstettävänä olevan hankkeen painotuksista. Ydinryhmän osaaminen painottuu

  • vesihuollon ja muun yhdyskuntatekniikan,
  • ympäristön kunnostuksen,
  • energiateknologian,
  • maa- ja metsätalouden ympäristökysymysten,
  • ympäristöjohtamisen ja
  • kestävän kehityksen sektoreille.

Ryhmällä on vankka kokemus kansainvälisistä hankkeista. Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä HAMKin muiden tutkimusryhmien kanssa ja hyödyntää FUAS-kumppanuuden kautta myös LAMKin ja Laurean asiantuntijoita.

Tutkimusryhmän tavoitteena on ensisijaisesti Kanta-Hämeen alueen ja toissijaisesti koko Suomen talouselämän kehittäminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja kansallisia sekä kansainvälisiä yhteyksiä lisäten ja hyödyntäen.

Kaikissa tutkimusryhmän hankkeissa punnitaan huolella HAMKin opiskelijoiden osallistumis- ja työllistymismahdollisuudet.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU