Elinvoimainen maaperä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Elinvoimainen maaperä
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Elinvoimainen maaperä

Soil Health and Vitality – Elinvoimainen maaperä

Alkutuotanto ruuan ja puun tuotantoketjussa on HAMK Bion yksi peruspilari.

Alkutuotannon laaja ja syvä osaaminen on opettanut ymmärtämään maaperää ja sen tärkeyttä ketjun osana. Maaperä on elinehto ruuantuotannolle ja sillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. HAMK Bion tutkimuksessa ja toiminnassa huomioidaan laajasti kokonaisketju maaperästä maaperään kestävien ratkaisuiden aikaansaamiseksi.

Vahva osaaminen fysiikasta, kemiasta ja mikrobiologiasta liitetään käytännön kokemukseen, kun tutkitaan mm. hiilen sidontaa maaperässä tai lasketaan hiili ja ravinnetaseita eri alueilla. Vesitalouden tarkastelu maaperässä, kierrätyslannoitteiden mahdollisuudet sekä viljelytekniikat ovat osa HAMK Bion tutkimuskenttää.

Mustialan luomumaatila mahdollistaa maatilamittakaavan testauksia. Ison mittakaavan testikohteita tarjoavat myös Evon metsät, Lepaan puutarhat ja golf-kentät. HAMK Bio on vahvasti mukana luomassa älykästä tuotantoketjujen hallintaa ja maaperän hyvinvoinnin seurantaa digitaalisuuden keinoin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU