Energiatehokkuustutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Energiatehokkuustutkimus
Ihmisiä maalämpölaitteiston edessä
Ihmisiä maalämpölaitteiston edessä

Energiatehokkuustutkimus

Energiatehokkuustutkimus

Energiatehokkuustutkimuksemme painottuu rakennusten energiatehokkuuden optimointiin. Tutkimusalueitamme ovat erityisesti rakennusten älykkäät säätö- ja optimointijärjestelmät, sekä hajautettu energian pientuotanto ja -varastointi. Erilaiset mittaustekniikan sovellukset ovat tärkeässä roolissa tutkimustoiminnassamme.

Energiatehokkuustutkimusta tehdään HAMK Techissä Energiatehokkuus-tutkimusryhmässä.