Globaali digitalisoituva liiketoiminta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Globaali digitalisoituva liiketoiminta
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Globaali digitalisoituva liiketoiminta

Globaali digitalisoituva liiketoiminta

Suomen talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. HAMK Smart -tutkimusyksikkö kehittää pk-yritysten innovatiivisuutta ja digitaalisuutta yhdessä yritysten ja niiden henkilöstön kanssa.  Tavoitteena on kehittää pk-yritysten toimintaa, jotta yritykset voivat antaa parhaan panoksensa työllisyyden, innovaatioiden, investointien ja uusien menestystarinoiden luomiseksi.

Globaali digitalisoituva liiketoiminta -tutkimusalueella on tällä hetkellä yritysten työyhteisön kehittämiseen, yrittäjyyteen ja matkailuun liittyviä projekteja.

Tiimi

 

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

BOOST HÄME – ELINVOIMAA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA KANTA-HÄMEEN MAASEUDULLE

https://www.hamk.fi/projektit/boost-hame-elinvoimaa-ja-uutta-liiketoimintaa-kanta-hameen-maaseudulle/

Tavoitteet:

 1. neuvoa koronakriisin aiheuttamassa häiriötilanteessa maaseudun toimijoita rahoitushakemusten tekemisessä
 2. pitää maaseutu asuttuna, elinvoimaisena ja edistää uuden liiketoiminnan löytymistä palvelumuotoilun ja verkostoitumisen avulla
 3. monipuolistaa maaseutuyrittäjien toimeentulomahdollisuuksia palveluiden kehittämisellä ja osaamista vahvistamalla mm. valmennuksien avulla.
 4. parantaa palveluiden saavutettavuutta ja löydettävyyttä monikanavaisella näkyvyydellä, tiedottamisella ja viestimisellä.

Perustiedot: 

 • Toteutusaikataulu: 1.4.2020 – 30.11.2021
 • Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • Kokonaisrahoitus: 110 000 €
 • Kohderyhmä: Kanta-Hämeen maaseudun yritykset

HÄME DESIGN FACTORY

https://www.hamk.fi/projektit/hame-design-factory/

HAMKin ja Aalto-yliopiston strateginen kumppanuus (2017-) avasi mahdollisuuden aloittaa Aalto Design Factoryn mukaisen tuotekehitysympäristön rakentamisen Hämeeseen. Toimintamalli rakennetaan Aalto Design Factoryn mallin pohjalta niin, että paikalliset yritykset saavat tuotteistettuja paketteja tuotteiden kehittämiseen sekä palveluiden muotoiluun. Häme Design Factory (HDF) toimii verkostomaisena alustana, joka kokoaa tarvittavat osaamiset HAMKin eri yksiköistä. Näin asiakkaille on tarjolla neljän tutkimusyksikön ja 23 koulutuksen tuote- ja palvelukehityksen osaamistarjonta yhden alueellisen toimintamallin kautta. Malli toimii erinomaisen hyvin niille yrityksille, joilta puuttuu oma TKI-osastonsa tai niille, jotka tarvitsevat lisää kehitysresursseja.

Tavoitteet

 • Rakentaa Kanta-Hämeen alueelle innovaatioalusta nimeltään HAMK Design Factory
 • Toimintamallin alueellinen käynnistäminen
 • Innovaatioalustan tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun sekä alueellisten PK-yritysten yhteistyötä, mahdollistaen näin yritysten kasvun.

Toteutusaikataulu: 01.09.2019-31.12.2020

Päärahoittaja: Uudenmaanliitto (EAKR) 146 962€

WESTERN LAKELAND KANTA-HÄME

www.hamk.fi/lakeland

Tavoitteet

 • PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen
 • Häme-brändin vahvistaminen
 • Visithame.fi -verkkosivujen kehittäminen
 • Vastuullisen matkailun kehittäminen
 • Kansainväliseen markkinointiin keskittyvän Western Lakeland-toiminnan koordinointi Kanta-Hämeessä.

Toteutusaikataulu: 1.6.2019 – 30.6.2021

Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Kanta-Hämeen kunnat ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä

https://www.hamk.fi/vikke

Hankkeen tavoitteina on:

 • Kehittää alueen kulttuuriin liittyvien tarinoiden ja visualisoinnin avulla pk-yritysten tuotteita ja palveluita.
 • Lisätä Kanta-Hämeen kohteiden näkyvyyttä ja houkutella matkailijoita historiallisesti ja kulttuurisesti kiehtovaan maakuntaan.
 • Toteuttaa virtuaalinen pelialusta, joka lisää alueen tunnettuutta ja opastaa matkailijoita uusin menetelmin.

VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti

https://www.hamk.fi/venla/

Hankkeen tavoitteena on lisätä kanta- ja päijät-hämäläisten yrittäjänaisten valmiuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Hankkeessa kehitetään kaksi joustavaa toimintamallia:

1) Ketterä koulutuskokonaisuus (HAMK)
2) Digiliiketoiminnan Taskukoulu (LAB)

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2018 – 31.12.2020. Päätoteuttaja on HAMK ja osatoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama.

SNOwMan

https://www.hamk.fi/projektit/snowman/#perustiedot

SNOwMan-hanke pyrkii kehittämään ja vahvistamaan omistajavetoisten pk-yritysten innovaatio-osaamista. Kohderyhmänä ovat kasvua ja kehittymistä tavoittelevat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka työllistävät 5-50 työntekijää. Hankkeen tuloksena syntyy työkalupakki, joka sisältää uusia välineitä ja työkaluja yritysten neuvontaan. SNOwMania toteutetaan viidessä maassa; Liettuassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Suomessa. Suomesta mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi Hämeen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeen toimintakausi on 1.10.2017 – 30.9.2020. Hanketta hallinnoi tanskalainen VIA University College.
 • Rahoittaja: Interreg Baltic Sea Region -ohjelma
 • Kohderyhmä: Kasvua ja kehittymistä tavoittelevat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka työllistävät 5-50 työntekijää.
 • Tavoite: SNOwMan -hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa pk-yritysten innovaatio-osaamista.
 • SNOwMan = Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries.
 • Hankkeen virallinen kotisivu: http://snowman-ibsr.eu/

Toteutusaika: 1.10.2017 – 30.9.2020.

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Tavastia Blueways

Tavastia Blueways -hankkeessa 1.1.2018–31.12.2019 kehitetään muun muassa kansainvälisiä, eri teemaisia melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisema-arvot huomioiden. Kohteille luodaan monikanavaista näkyvyyttä. Kanta-Hämeen alueelle kootaan kattava ja laadukas matkailuyritysten verkosto sekä toimivat oheispalvelut. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan pk-yrityksiä kytkemään aktiviteetit osaksi matkailupalvelupaketteja ja muodostamaan yritysryhmiä.

Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä matkailuyrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tavastia Blueways –hankkeen tuoma lisäarvo voidaan hyödyntää sekä matkailuyrityksissä että alueen muissa matkailuhankkeissa ja käynnistyvissä Leader-hankkeissa. Valtakunnallisesti uutta tässä hankkeessa ovat muun muassa mobiiliteknologiaa hyödyntävät sup-lautareitit, joissa yhdistetään maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat kohteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Myös uutta teknologiaa hyödyntävät tiedepohjaiset vesiluontopolut ovat uusi avaus.

Tavastia Blueways -kehittämishankkeen tuloksena syntyy 
• monipuolisia ja helposti saavutettavia melonta- ja soutureittejä
• Hämeen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä esitteleviä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja
• Hämeen parhaita kalapaikkoja ja niihin liittyviä palveluja elämyksellisesti esittelevä verkkosivusto
• selvitys testatuista ja turvallisista, erilaisiin talviaktiviteetteihin soveltuvista jääreiteistä
• monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja –materiaaleja
• luonto- ja maaseutumatkailuyritysten kanssa laadittuja reitistöpalvelupaketteja
• hankkeen toimenpiteitä tukevia investointihankkeita
• yritysryhmiä

Kehittäminen tapahtuu kansainvälisen matkailun Outdoors Finland –kriteerien mukaisesti. Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–2020).

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Mika Soramäki, mika.soramaki(at)vanajavesi.fi

DigiTrail

#digitrailfinland

www.hamk.fi/digitrail

DigiTrail -hankkeessa kehitetään Kanta-Hämeen luontoreittien saavutettavuutta ja näkyvyyttä erityisesti digitaalisuuden keinoin. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankkeen päätavoite on kartoittaa ja suunnitella laatukriteerit täyttävät luontoreitit olemassa olevia ja ylläpidettyjä reittejä pitkin myös kansainvälistä matkailijaa ajatellen. Hankkeessa tuotetaan videoita, valokuvia, 360kuvia ja -videoita. Näitä materiaaleja voivat alueen matkailutoimijat myös hyödyntää omassa toiminnassaan. Tämän lisäksi luontoreitit viedään digitaalisille karttapohjille. Kartoille merkitään reitin varrella ja sen läheisyydessä olevat nähtävyydet ja palvelut, kuten laavut, käymälät, vesipisteet, majoituspalvelut, ravintola- ja kahvilapalvelut, opaspalvelut, välinevuokrapalvelut jne. Nähtävyyksien ja palveluiden lisäksi reitit teemoitetaan ja kehitetään niiden ympärille kävijää aktivoivaa tekemistä ja tietoutta. Näitä ovat esim. Metsäjoogaharjoitteet, selviytysmistaidot metsässä, tietous suomalaisen metsän marjoista ja sienistä tai vaikkapa kiehtovia tarinoita alueelta ja kylistä. Nämä kaikki tiedot tullaan liittämään myös kehitteillä olevaan mobiilisovellukseen (Android laitteille), joka tulee toimimaan auton navigaattorin tavoin, mutta metsässä luontomatkailijalle. Sovellukseen ja reittien varsille ja niiden läheisyyteen toivotaan kaikkien halukkaiden matkailualan toimijoiden ja yrittäjien näkyvyyttä.

Innostu työssä!

www.hamk.fi/innostu

Innostu työssä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kanta-Hämeen mikro- ja pk-yritystentyöyhteisöjen ilmapiiriä. Jokaiselle mukaan tulevalle yritykselletoteutetaan yrityskohtaiset työhyvinvoinnin kehitysprosessit.Innostu työssä! – hankkeessa vahvistetaan yritysten työntekijöiden motivaatiota, innostusta ja työhyvinvointia.

Hankkeessa keskitytään:

 • Organisaation uusiutumiseen ja henkilöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen sekäuuden oppimiseen
 • Vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittämiseen

Hankkeessa toteutettiin kolme yritysvideota, joissa yrittäjät ja henkilöstö kertovat, mitä hyötyä on ollut olla mukana hankkeessa. Katso Arctic Milk Oy, LeikkiSet Oy ja Biotus Oy kolmen yritysvideon soittolista alta!

 

 

Let’s Go Tavastia

www.hamk.fi/lets-go-tavastia

Let’s Go Tavastia! on Kanta-Hämeen matkailun kehittämiseen liittyvä hanke. Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Kanta-Hämeen matkailullisten kärkien kirkastaminen
 • Kielivalinnat, markkinointipilotit sekä Kanta-Hämeen matkailusivuston gotavastia.fi kehittäminen
 • Kv-valmennus yrityksille
 • Vaikuttavuusarviointi
 • Western Lakeland yhteistyön kehittäminen

Käynnissä 31.12.2019 saakka

DigiReWork

www.hamk.fi/digirework

 • DigiReWork-hankkeen tarkoituksena on tarjota digivalmennuksia ja –työpajoja pk-yritysten henkilöstölle ja erityisesti yli 54-vuotiaille. Hanke on käynnissä 1.9.2015-30.6.2018. Hankkeen toimenpiteet on suunnattu valmistavan teollisuuden ja matkailun pk-yrityksille, jotka ovat alueen kärkialat.
 • Yrityksen suurin voimavara on henkilöstö ja henkilöstön digiosaamisella ja asenteella uuden oppimiseen on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten henkilöstön digiosaamista, joka lisää yritysten kilpailukykyä sekä henkilöstön työhyvinvointia.
 • Työpajat ja valmennukset kehittävät henkilöstön digivalmiuksia eli lisätään tietoa ja taitoa aihepiiristä. Ymmärrys digitalisaatiosta, digitaalisista välineistä, niiden vaikutuksesta työtehoon ja työnmielekkyyteen edistävät asenteiden muutosta ja uuden oppimista. Uusien työnteon tapojen omaksuminen helpottuu ja muutosvastarinta vähenee henkilöstön osaamisen lisääntyessä.
 • Digitaalisuusedistääkokonaisuudessaanyrityksentyöntehokkuutta ja kilpailukykyä. Henkilöstönsaaminenmukaan ja positiivinenasennemuutokseen on keskeinenyrityksentoiminnan ja henkilöstönhyvinvoinninkannalta.

Matkalla kasvuun -yhteistyöhanke

www.hamk.fi/matkalla-kasvuun

Matkalla kasvuun -hankkeessa kehitetään Kanta-Hämeen matkailuyritysten toimintaa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Visit Finland -toimijoiden kanssa. Matkailuyritykset pääsevät laatutonni-valmennukseen sekä lukuisille tutustumiskäynneille ja opintomatkoille. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan uusia matkailutuotteita. Kestävästä kehityksestä kiinnostuneet yritykset pääsevät myös mukaan resurssiviisauskartoituksiin ja saavat kehittämisehdotuksia toimintaansa. Mukana on 33 yritystä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilta.

DigiCoach

www.hamk.fi/digicoach
www.digikunto.fi

 • DigiCoach-hankkeen tarkoituksena on tarjota valmennuksia pk-yrityksille digitaalisesta liiketoimintaosaamisesta. Hanke on käynnissä 1.7.2015-30.6.2018. Hankkeen kohderyhmäksi on valittu pk-yritykset maakunnan kärkialoilta eli valmistavan teollisuuden ja matkailun alalta.
 • Digitaalisuus haastaa yrityksen käytänteitä, asettaa uusia vaatimuksia toiminnalle ja asiakaspalvelulle, vaatii nopeaa reagointia yrityksiltä muutoksen keskellä. Digimuutoksen eteen on tehtävä töitä ja tähän erityisesti pk-yritykset tarvitsevat tukea.
 • Hankkeen valmennus kokonaisuuksien avulla tarjotaan uutta tietoa, käytännön apua ja ratkaisua, sekä verkostoitumista ja uusia kumppanuuksia alueen yrityksille. Digimuutos edellyttää digijohtamiskyvykkyyttä yritysjohdolta ja yrittäjiltä. Valmennukset on suunnattu erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuisille yrityksille, joka suhtautuvat myönteisesti digitaalisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

WhatsUP

www.hamk.fi/whatsup

WhatsUP-hankkeessa toteutetaan 150 ketterää kokeilua sekä uudenlaista verkostoyhteistyötä.

Hankkeen tavoitteet:

 • Kokeilut: Kanta-Hämeen alueella toimivien yritysten auttaminen helppojen, halpojen ja nopeiden liiketoimintakokeilujen kautta.
 • Verkosto: Uudenlaisen osaamisverkoston rakentaminen Kanta-Hämeen alueelle, jota paikalliset yrittäjät voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä.

Kyliltä kasvukäytävälle

Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa selvitetään, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton koordinoimasta Suomen kasvukäytävän ja valtion kasvusopimuksen AIKO-rahoituksesta.

Toteutusaika: 7.9.2018-31.5.2019

NÄKY

https://www.hamk.fi/projektit/naky/

Hämeen NÄKY -hankkeessa kootaan yhteen Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat yritykset, jotka haluavat oppia tunnistamaan tulevaisuuden muutossignaaleja ja soveltamaan nopeita menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kehittämisohjelma, jolla luodaan uusi toimintatapa Kanta- ja Päijät-Hämeen pk-yritysten strategisen kyvykkyyden lisäämiseksi.

 • Toteutusaika: 1.10.2016 – 31.12.2017
 • Kokonaiskustannukset: 50 000 €
 • Rahoittaja: Hämeen liitto
 • Kohderyhmä: Hämeen kauppakamarin jäsenyritykset

 

 

Tällä sivulla julkaistaan tutkimusryhmässä tehtyjä opinnäytetöitä, raportteja, tutkimuksia ja artikkeleita.

Lue myös blogejamme:

https://blog.hamk.fi/matkailu/

https://blog.hamk.fi/hamk-smart/ 

OPINNÄYTETYÖT

DigiTrail:

Let’s Go Tavastia:

VIKKE:

Western Lakeland Kanta-Häme:

INNOSTU TYÖSSÄ!:

VENLA:

VIRTAA, VOIMAA JA VERKOSTOJA NAISYRITTÄJYYTEEN:

MUUT:

TUTKIMUKSET JA ARTIKKELIT

Vaalgamaa, M. & Mertamo, O. (2020). Lapset opettajina 3D-tulostuksessa – uusi teknologia kääntää oppilaat opettajiksi. HAMK Unlimited Professional 29.5.2020.

Jussila, J.Torkkel, J.-M.Gautam, M., & Partanen, A. Aalto Design Factory Product Development Project – Lessons Learned. HAMK Unlimited Professional 20.1.2020.

H. Aramo-Immonen, P. Carlborg, N. Hasche, J. Jussila, J. Kask, G. Linton, N. Mustafee, C. Öberg Charting the reach and contribution of IMP literature in other disciplines: A bibliometric analysis. In Industrial Marketing Management. DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.022

Helander, N., Jussila, J., Bal, A., Sillanpää, V., Paunu, A., Ammirato, S., & Felicetti, A.  Co-creating Digital Government sSrvice: An Activity Theory Perspective. In Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences.

Jussila, J., Raitanen, J., Partanen, A., Tuomela, V., Siipola, V., & Kunnari, I. (2020). Rapid Product Development in University-Industry Collaboration: Case Study of a Smart Design Project. Technology Innovation Management Review, 10(3).

Sippola, K. Pienin askelin kohti innostusta ja työhyvinvointia. HAMK Unlimited Professional 11.2.2020.

Kerkola, H.  Mobiili retkeilijän mukana metsässä. Ympäristö ja Terveys 4/2019, s. 36-40.

Kerkola, H., & Iarygina, E.  The Importance of Advertising Tourism Services on the Internet. HAMK Unlimited Professional 1.10.2019.

Kerkola, H. & Mertamo, O.  Digitaalisuuden avulla matkailupalveluista uusia elämyksiäHAMK Unlimited Professional 4.2.2019.

Kerkola, H. & Prykäri, E.  Digitaalisuus mukana metsässä ja metsä mukana digitaalisuudessaHAMK Unlimited Professional 27.3.2019.

Mertamo, O. & Kerkola, H. VIKKE-valmennuksissa tarinallisuus yrityksen kehittämisen ytimenä. HAMK Unlimited Professional 16.12.2019.

Mertamo, O. Kansainvälistä kauppaa Muumien avulla! Ympäristö ja Terveys, Ympäristökustannus Oy, 2019. 

Rantala, H.  & Kerkola, H.  Metsäalan koulutus ja kasvava luontomatkailuHAMK Unlimited Professional 21.3.2019.

Sippola, K. (2019). Vastuullinen matkailu. Ympäristö ja Terveys, Suomen Ympäristö- ja Terveys, Suomen Ympäristö ja terveysalan kustannus Oy, 2019. 

Sippola, K. & Rissanen, J. Käytännön vinkkejä matkailutuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun japanilaisilleHAMK Unlimited Professional 27.3.2019.

Sippola, K. Innostu työssä ja työn ulkopuolella! Sivut 74-76. Ympäristö ja Terveys, Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy, 1/2019. 

Sippola, K. Lisää työhyvinvointia onnellisuusharjoituksillaHAMK Unlimited Professional 10.1.2019.

Tamminen, P. & Vaalgamaa, M.  Kylien elinvoimaa rakentamassa. HAMK Unlimited Professional 24.5.2019.

Vaalgamaa, M. (2019). Yrittäjänaisille verkkototeutus mahdollistaa osaamisen kehittämisen, Ympäristö ja Terveys -lehti. Suomen Ympäristö ja terveysalan kustannus Oy, 2019 

Vaalgamaa, M. & Kärkkäinen, J.-P. (2019). Makea kokeilukokonaisuus Kultasuklaalle. HAMK Unlimited Professional 5.4.2019.

Sippola, K., Lauronen, P. & Rokka, S.  Innostusta ja hyvinvointia työhön. HAMK Unlimited Professional 27.9.2018.

Sippola, K. & Ojala, P. Yrittäjyyslukuvuosi tuo työelämän lähemmäksi koulutusta. HAMK Unlimited Professional 4.9.2018.

DigiReWork – Vuori, V., Okkonen, J., & Helander, N. (2018). Hyvä, paha digitalisaatio: haittoja vähentämällä kohti suurempaa hyötyä. HAMK Unlimited Professional 16.2.2018. https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/hyva-paha-digitalisaatio/ 

DigiReWork – Vuori, V. (2018). Ajattelutavalla on merkitystä digitalisoituvaan työympäristöön sopeutumisessa. HAMK Unlimited Professional https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/hyva-paha-digitalisaatio/

Vaalgamaa, M. & Kukkamäki, J. (2018). Ketterä kokeilu polkupyörien paikannukseen. HAMK Unlimited Professional 11.9.2018.

Vaalgamaa, M., Vihtonen, J., Toivonen, L. & Kotonen, U. (2018). Toimintamalleja naisyrittäjien liiketoiminnan kasvun tukemiseen. LAMKbusiness-blogi, Lahden ammattikorkeakoulu, 16.11 2018.

DigiCoach – Meriläinen, K., Vuori, V., Helander, N. (2017). Inter-Organizational Knowledge Sharing Barriers Within an SME Network: A Case Study. European Conference on Knowledge Management https://search.proquest.com/openview/24a6e538c0b4de5a5e2fe014285fdedd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796412

DigiCoach – Enter 2016 artikkeli Meriläinen, K., Kukkamäki, J.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU