Hyvinvointiratkaisut ja -palvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointiratkaisut ja -palvelut
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä tiilirakennuksen edessä.

Hyvinvointiratkaisut ja -palvelut

Hyvinvointiratkaisut ja -palvelut

Tutkimusryhmä

  • ​​Seppo Niittymäki
  • ​Päivi Sanerma
  • Marina Weck
  • ​Eeva-Liisa Breilin​

KOTEK-ERKO – Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa

KOTEK-ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suunnitella ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa ja osaamista kotihoidon toimintakenttään.

Hankkeen avulla tuotetaan myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeen taustalla on uuden sote-ratkaisun vaatimukset.

INKA-Terveysteknologian toimiala liiketoimintana – TELI

TELI-hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä. Tähän pyritään tutkimalla alan ongelmakohtia sekä liiketoiminnan arvoketjun että toimiala-spesifien vaatimusten näkökulmasta. Hankkeessa on mukana 10 yritystä, Forssan hyvinvointikuntayhtymä sekä Hämeenlinnan kaupunki.

Terveydenhuollon laitteiden valmistajien laatujärjestelmästandardi ISO 13485 muuttuu vuonna 2016 oleellisesti. Tähän asti laatujärjestelmän fokus on ollut tuotekehitys ja tuotanto, mutta uusi standardiversio edellyttää huomattavasti enemmän laatujärjestelmien kaikkien osien osalta kattaen tuotteiden koko elinkaaren raaka-aineiden ja komponenttien ostosta markkinointiin ja jälkihoitoon. EU:n asetusehdotukset ovat vielä työn alla, mutta asetukset muuttavat terveydenhuollon laitteiden regulatiivisen maiseman täysin ja muutoksiin on riittävän ajoissa valmistauduttava. Uusien ISO 13485 vaatimusten ja EU:n uusien asetuksien huomioon ottaminen ajoissa tuo suuria kustannussäästöjä yrityksille ja luo parhaimmillaan jopa kilpailuedun hitaampiin yrityksiin verrattuna. Hankkeessa varmistetaan muutosten ennakointia ja tulkintaa, sekä tutkitaan muutostarpeiden käytäntöön panoa ja mahdollisia ongelmia yrityksissä.

TELI-hankkeen kotisivut

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU