Ihminen hyvinvoivassa ympäristössä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihminen hyvinvoivassa ympäristössä
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Ihminen hyvinvoivassa ympäristössä

Human in well-being enviroment – Ihminen hyvinvoivassa ympäristössä

Rakennetun ympäristön ratkaisut

Rakennetun ympäristön tutkimustavoitteena on perehtyä ajankohtaisiin, käytännöstä nouseviin teemoihin, jotka tyypillisesti sijoittuvat sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoille. Useista kaupungistumisen ilmiöistä ja seurauksista on nähtävissä kytkös luonnonvara-alan laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerkiksi ruuan tuotanto, viherympäristön virkistysarvot ja asukkaiden luontosuhteen rakentuminen ovat ilmiöitä, jotka ovat keskeisiä teemoja niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Alueen ja alan elinvoiman tukena

Ihmisen hyvinvointia tukevat ympäröivän luonnon lisäksi elinvoimainen elinympäristö ja mahdollisuudet kestävän elinkeinon harjoittamiseen.  HAMK Bio on aktiivisesti mukana luomassa luonnonvara-alan verkostoja useiden toimijoiden kanssa ja kouluttamassa alan ammattilaisia biotalouden eri toimialoilla. Tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaamme ovat mm. metsätalous, maatalous, puutarhatalous, hevostalous, elintarviketuotanto, kestävä kehitys sekä rakennettu ympäristö.

Kestävän liiketoiminnan ehtona rakennetaan tietoa ja työkaluja hallita teollisia symbiooseja ja materiaalien kiertoa.

Human in well-being environment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU