Järkivihreä maatila

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi iloista ihmistä nauravat ulkona.

Järkivihreä maatila

Järkivihreä maatila

Mustialan tutkimusmaatilalla tehdään soveltavaa tutkimusta maatilamittakaavassa.

Järkivihreä maatila -konseptin toiminta-alustana on opetus- ja tutkimusmaatila HAMKin Mustialan yksikössä, joka antaa puitteet soveltavan tutkimuksen tekemiseen maatilamittakaavassa. Järkivihreä maatila tarjoaa tutkimuslähtöisen ja innovatiivisen ympäristön opiskelijoille, opettajille ja muille alan toimijoille. Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä erityisesti tutkimuksen, neuvonnan, elinkeinoelämän ja viljelijöiden kanssa.

Järkivihreän maatilan keskeisenä tutkimustavoitteena on tuottaa tutkimuksellista tietoa resurssitehokkaista ja taloudellisesti kannattavista toimintatavoista maataloudessa ja ruuantuotannossa. Tutkimuksella pyritään vastaamaan kasvavaan ruuan kysyntään ja sen aiheuttamiin haasteisiin. Keskeisenä tavoitteena on edistää kotimaista ruuantuotantoa ympäristövaikutukset huomioiden.

Tietoa tuotetaan seuraavista osa-alueista:

  • Valkuaisomavaraisuuden edistäminen ruuantuotannossa
  • Ravinteiden kierrätys ja ravinneomavaraisuuden edistäminen maatilalla
  • Maidontuotanto ja nuorkarjan kasvatus kannattavasti ja kestävästi
  • Jätteiden minimointi, kierrätys ja jatkojalostus
  • Energiatehokkuus
  • Vesistöjen ja pohjavesialueiden suojelu, kunnostus ja hoito

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU