Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä keskustelemassa porrastasanteella.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen

Ammatillisen osaamisen kehittämisessä johtamisella on merkittävä rooli. Jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä osaamisen ja oppimisyhteisöjen tavoitteellinen kehittäminen perustuu organisaation kykyyn jalkauttaa strategioita sekä ylläpitää, hyödyntää ja kehittää osaamispotentiaalia. Tästä esimerkkinä on mm.  strategiapohjainen osaamisen johtaminen, jota Hämeen ammattikorkeakoulussa on toteutettu useamman vuoden ajan. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen johtamisen tutkimusalueen tavoitteena on tehdä tutkimuslähtöisiä hankkeita, selvityksiä ja konsultointia ammatillisen osaamisen kehittämisen teemassa.

Tutkimus- ja kehittämistyössä keskeisiä teemoja ovat:

  • Osaamisen johtaminen
  • Muutosjohtaminen
  • Asiantuntijaorganisaation johtaminen
  • Opettajan osaaminen ja työura
  • Työhyvinvointi
  • Työelämän muutos ja tulevaisuuden osaaminen

    HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU