Luonnonvarat

Hämeen ammattikorkeakoulu
Nainen puutarhassa.

Luonnonvarat

Luonnonvarat

​Luonnonvarat-tutkimusryhmän tehtävänä on luonnonvarojen kestävään tuotantoon ja monimuotoisuuteen liittyvä soveltava tutkimustyö.

Soveltavaa tutkimustyötä tehdään yhteistyössä erityisesti luonnonvara-alan elinkeinoelämän, järjestöjen sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Keskeisenä tutkimustavoitteena on tuottaa soveltavaa tutkimuksellista tietoa kestävää kehitystä tukevista resurssitehokkaista ja taloudellisesti kannattavista toimintatavoista alkutuotannossa sekä ekosysteemipalveluissa. Keskeisenä tavoitteena on edistää kotimaisten raaka-ainevarojen kestävää tarjontaa ympäristövaikutukset huomioiden.

Soveltavalla tutkimuksella pyritään vastaamaan kasvavaan biomassojen kysyntään ja sen aiheuttamiin haasteisiin. Tietoa tuotetaan mm. seuraavista maa-, metsä- ja puutarhatalouden osa-alueista:

  • Ekosysteemipalvelut ja niiden hyödyntäminen
  • Luonnonvarojen käytön suunnittelu paikkatietoon pohjautuvilla tietojärjestelmillä
  • Luonnonvarojen monimuotoisuus
  • Resurssitehokas raaka-aineiden, veden ja ravinteiden käyttö
  • Uusiutuva energia, kasvavat biomassat ja eläimet

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU