Materiaalitutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Materiaalitutkimus
Materiaalit
-

Materiaalitutkimus

Materiaalitutkimus

Materiaalitutkimuksemme painottuu metallien mekaanisiin ominaisuuksiin ja materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen. Erityisiä tutkimusalueitamme ovat metallien muovaus ja liittäminen, ainetta lisäävät valmistuksen materiaalit ja biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen pinnoitteissa. Tutkimustoiminnassamme keskeistä on materiaalien ympäristövaikutusten huomiointi sekä biopohjaisten materiaalien käytön lisääminen eri sovelluksissa. Ohutlevyteknologiaan liittyvässä tutkimuksessa olemme kansallista kärkeä.

Materiaalitutkimusta tehdään HAMK Techissä kahdessa eri tutkimusryhmässä:

Materiaalit

Pitkäaikaiskestävyys