Materiaalit

Hämeen ammattikorkeakoulu
Materiaalit

Materiaalit

Materiaalit

Osaamisemme ja tutkimuksemme painottuvat vaativien ohutlevytuotteiden muovattavuuden ja liittämismenetelmien kartoittamiseen. Nykyaikainen laitekantamme mahdollistaa vaativien testien tekemisen. Tutkimuksemme pääpaino nojaa soveltavaan tutkimukseen ja pyrimme siksi toimimaan lähellä asiakasta, jotta heillä on parempi mahdollisuus hyötyä työmme tuloksista omassa toiminnassaan. Ryhmä on tehnyt yhteistyötä jo vuosia valtakunnallisella tasolla kymmenien yritysten kanssa ja on tunnustettu yhteistyökumppani.

Olemme vahvasti mukana Suomen Levynmuovauksen Yhteistyöryhmän (FinDDRG) toiminnassa.

Koneet ja laitteet

Tutkimusryhmän käytössä olevat koneet ja laitteet

 • Stenhøj:n kaksisylinterinen FPS 200/100M puristin
  • Nakajima-menetelmään perustuvat työkalut levypaksuuksille 0,2 mm…5 mm (FLD)
  • Syvävetotyökalu levypaksuuksille ≤ 1 mm: sylinteri Ø 75 mm, suorakaide 50 mm x 100 mm
  • X-die työkalu levypaksuuksille 0,5 mm…0,7 mm sekä 1,0 mm…1,2 mm
  • Muottikarkaisutasotyökalu sekä Rohde ME 45/13 –lämpökäsittelyuuni
  • Stanssaustyökalut Ø 10 mm ja Ø 20 mm
 • Optiset venymäanalyysilaitteistot / -ohjelmistot
  • GOM ARAMIS, reaaliaikainen venymäanalyysilaitteisto
  • GOM ARGUS, ei-reaaliaikainen venymäanalyysilaitteisto
  • ASAME, ei-reaaliaikainen venymäanalyysilaitteisto
 • Zwickin 5 kN ja 50 kN vetokoneet
  • Lämpötilakaappi 50 kN vetokoneeseen
  • Tasokitkamittauslaite 5 kN vetokoneeseen
  • Resistanssimittaustyökalu
 • Erichsen-laite
  • Rajavetosuhteen määritys (swift), erichsen-testi, Nakajima-menetelmään perustuva työkalu (FLD), reiänlaajennus, hydraulinen pullistuskoe
 • BUT-kitkamittauslaitteisto (Bending Under Tension)
 • Piste- ja käsnähitsauskone KRW 81P
 • Kiekkohitsauskone LSK-75 A
 • Keskitaajuusvastushitsauslaitteisto MF 90 2T (MFRW)
 • TOX-puristusliitoskone
 • Itselävistävä niittauskone Henrob LP
 • Pintavastusmittalaite Keithley
 • Resistanssimittari Megger DLDO 10X
 • SWE-laite (Secondary Working Embrittlement)

Palvelut yrityksille

Palveluihimme kuuluvat mm. metallien muovattavuuden ja liittämisen testit, hitsauksen menetelmäkokeet ja ideasta tuotteeksi -palvelu.

Metallien muovattavuustestit

Teemme erilaisia metallien muovattavuustestejä. Muovattavuuden arviointi perustuu materiaalikokeisiin sekä simuloiviin kokeisiin, jotka kuvaavat tiettyä muovausprosessia.

Metallien liittämisen testit

Tavallisia ohutlevytuotteiden valmistuksessa käytettäviä liittämismenetelmiä ovat vastushitsaus, ruuvit, niittaus, puristusliittäminen, liimaus sekä eri menetelmien yhdistelmät, ns. hybridiliitokset. Tyypillisiä tutkimus- ja testauspalvelujamme ovat hitsattavuusalueiden määrittäminen (vastushitsaus) ja liitosten lujuuden määrittäminen (veto- ja leikkauslujuus).

 • Venymäanalyysit reaaliaikaisesti sekä jo valmiista kappaleista
 • Rajamuovattavuusmääritykset
 • Muut muovattavuustestaukset (muottikarkaisu, x-die, takaisinjousto, swift-kuppitesti, erichsen-testi, reiänlaajennus jne.)
 • Veto-, puristus- ja taivutuskokeet sekä pienimuotoiset dynaamiset testit myös korotetuissa ja madalletuissa lämpötiloissa
 • Kitkamittaukset (BUT eli Bending Under Tension, tasokitkamittaus ja flat-to-flat -kitkamittaus)
 • Liittämiseen liittyvät tutkimukset, mm. liitosten kestävyyden testaukset, hitsattavuusaluemääritykset
 • Muovaussimulointi
 • Näytekappaleiden lämpökäsittelyt uunissa

Hitsauksen menetelmäkokeet

Oletko kiinnostunut lujien terästen käyttöönotosta yrityksesi tuotannossa? Lujien 420–960 MPa -lujuusluokan terästen hitsauksessa vaaditaan hyväksytty standardin SFS-EN ISO 15614-1 mukainen hitsauksen menetelmäkoe, jotta yritys voi hyväksytysti käyttää lujaa teräsmateriaalia tuotannossaan. Ota yhteyttä Johanna Hiljaseen (laita viesti osoitteeseen johanna.hiljanen(at)hamk.fi tai soita numeroon +358 40 356 1913), niin kuulet lisää, miten yrityksesi voi hyväksyttää hitsausohjeet lujien terästen hitsausta varten. Prosessi onnistuu yhteistyössä meidän kanssamme.

Hitsauksen menetelmäkoetta varten yritys tarvitsee hitsauksen esiohjeen (pWPS), jonka voit hankkia meidän hitsausohjekirjastostamme. Mikäli tarvittavaa hitsausohjetta kyseiselle teräslajille ei ole olemassa, hitsausparametrit määritetään koehitsauksien avulla. Tämän jälkeen yritys valmistaa menetelmäkoekappaleen tuotantoa vastaavissa tiloissa, jonka täytettyä vaaditut materiaalikohtaiset spesifikaatiot voidaan materiaali- ja hitsausmenetelmä hyväksyä yrityksen tuotantoon.

Hitsauksen laajempi ja tavallisemmin käytetty, tason 2 menetelmäkoe sisältää seuraavat kokeet:

kaaviokuva hitsauksen menetelmakokeessa vaadittavista testeista

Kokeiden laajuus riippuu kyseessä olevasta hitsausliitoksesta. Meidän organisoimaamme testausprosessiin kuuluu näytteenvalmistus, testaus sekä tulosten lopullinen raportointi.

Ideasta tuotteeksi

Onko yritykselläsi teräkseen liittyvä tuoteidea, mutta tarvitset apua kaupallistettavan tuotteen toteuttamiseen? Ota yhteyttä Johanna Hiljaseen (laita viesti osoitteeseen johanna.hiljanen(at)hamk.fi tai soita numeroon +358 40 356 1913), niin sovitaan seuraavat askeleet!

Tuotamme monipuoliset metallien muovauksen ja liittämisen asiantuntijapalvelut yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Hyria koulutuksen kanssa.

kaaviokuva terasten hitsauksen huippuosaajista

Katso video muottikarkaisun periaatteesta tasotyökalulla toteutettuna.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU