Rakennettu ympäristö -tutkimusryhmä

Hämeen ammattikorkeakoulu
Nainen ottaa kameralla lähikuvaa puusta.

Rakennettu ympäristö -tutkimusryhmä

Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä tulee toimimaan HAMKin eri yksiköiden välisenä ja eri toimijoita joustavasti yhdistävänä teemallisena ryhmänä.

Rakennettu ympäristö ymmärretään laajasti. Siihen voivat sisältyä taajamat ja kaupunkialueet sekä ihmisen muokkaamat maaseutuympäristöt. Tarkastelumittakaava vaihtelee detaljitason ratkaisuista alueellisiin tarkasteluihin.

Rakennetun ympäristön tutkimustavoitteena on perehtyä ajankohtaisiin, käytännöstä nouseviin teemoihin, jotka tyypillisesti sijoittuvat sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoille. Kaiken toiminnan ensisijaisena tavoitteena on kehittää työelämän käytäntöjä, työelämälähtöisesti.

Useista kaupungistumisen ilmiöistä ja seurauksista on nähtävissä kytkös luonnonvara-alan laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerkiksi ruuan tuotanto, viherympäristön virkistysarvot ja asukkaiden luontosuhteen rakentuminen ovat ilmiöitä, jotka ovat keskeisiä teemoja niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Tutkimustoiminnassa on tarkoitus määrätietoisesti etsiä, hyödyntää ja edistää näitä koko luonnonvara-alalle yhteisiä teemoja HAMKin organisaatiossa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU