Rakentamisen tutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakentamisen tutkimus
Teräsrakenteet testaus
Teräsrakenteiden testaus

Rakentamisen tutkimus

Rakentamisen tutkimus

Rakentamisen tutkimuksessa keskeisiä alueitamme ovat rakentamisen kuormaa kantavat teräsrakenteet, erityisesti ohutlevy- ja korkealujuusterässovellukset. Keskitymme erityisesti uusiin rakentamisen ratkaisuihin, rakenteiden mitoitusmenetelmien kehittämiseen sekä rakenteiden uudelleenkäytön edistämiseen.

Rakentamisen tutkimusta tehdään HAMK Techissä Teräsrakenteet-tutkimusryhmässä.