Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimus
3D-teknologiaa
3D-teknologiaa

Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimus

Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimus

Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimuksemme painottuu uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmäratkaisujen kehittämiseen. Tutkimuksemme kohteina ovat erityisesti digitaalisten menetelmien soveltaminen suunnittelussa ja valmistuksessa (optiset mittaukset, virtuaali- ja lisätty todellisuus), ainetta lisäävät valmistusmenetelmät sekä yhteistyörobotiikka. Robotiikan tutkimus keskittyy pääasiassa autonomisiin tekoälyä hyödyntäviin robotteihin sekä robottien väliseen kommunikointiin ja yhteistoimintaan.

Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimusta tehdään HAMK Techissä kahdessa tutkimusryhmässä:

Valmistuksen robotiikka

3D-teknologiat