Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi naista keskustelevat pöydän ääressä.

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Teollisuus ja rakentaminen ovat fokusalueitamme digitaalisuuden ja sen mahdollistamien palveluiden hyödyntämisessä. Tehtävänämme on soveltava tutkimus yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa eli kehittyneen digitaalisen teknologian ja sen avulla luotavien palveluiden hyödyntäminen käytännössä oikeissa sovelluskohteissa.

Sovellettava teknologia kuten esimerkiksi anturitekniikka, tiedonsiirtoverkot ja data-analytiikka kehittyvät valtavalla nopeudella. Anturitekniikka pienenee, halpenee ja hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa; tiedonsiirtoverkot soveltuvat aikaisempaa paremmin esineiden internetiin ja mahdollistavat suurien datamäärien keräämisen; data-analytiikka on kehittynyt aivan uudelle tasolle hyödyntämällä nykyisten tietokoneiden ja pilvipalveluiden suurempaa laskentakapasiteettia. Nämä mahdollistavat teollisuuden, rakentamisen ja näihin liittyvien elinkaaren hallinnan prosessien tehostamisen ja jopa uudenlaisten palveluiden ja liiketoimintamallien syntymisen. Tämä kaikki on fokusalueenamme soveltavassa tutkimuksessa.

Teemme soveltavan tutkimuksen projekteja suoraan yritysten kanssa ja sen lisäksi olemme mukana EU:n rahoittamissa kehityshankkeissa. Tutkimusprojektien kokoonpano vaihtelee tarvittavan osaamisen mukaan hyödyntäen koko HAMKin osaamista. Tutkimusprojekteissa hyödynnetään tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoita ja tehdään opinnäytetöitä. Tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa viimeisimmän digitaalisen teknologian hyödyntämisen yrityksissä, varmistaa yrityksille digitaalista teknologiaa osaava henkilökunta ja kehittää opetuksen sisältöä yritysten tuleviin käytännön tarpeisiin.

Kehityshankkeet ja asiantuntijapalvelut

Soveltava tutkimus pienistä asiantuntijapalveluista isoihin kehityshankkeisiin

Field Lab

Yhteinen tutkimus ja kehitysympäristö asiakkaan kanssa, jolloin tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö asiakkaan tuotekehitystoiminnan tukemiseen.

Koulutus

Räätälöidyt koulutukset asiakkaan tarpeisiin.

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut –ryhmän vastuuhenkilönä on Jukka Pulkkinen.

Tutkimusryhmä

Projektit ja hankkeet

Terveellinen digitalo

https://www.hamk.fi/projektit/terveellinen-digitalo/

Terveellinen rakentaminen ja rakennusten ylläpito ovat tärkeitä rakennusten ylläpidolle ja kustannustehokkuudelle. Projektissa pilotoidaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja rakennusten terveelliseen ja kustannustehokkaaseen ylläpitoon.

  • Rahoitus: EAKR 70%, Palmia 20%, Ruukki, Hämeenlinnan kaupunki ja HAMK 10%
  • Aikataulu: 1.3.2017 – 28.2.2020
  • Tulokset: Sisäilmaolosuhteiden älykäs seuranta ja energiatehokas ilmastointi. Koneoppimisen hyödyntäminen rakennusten tehokkaaseen ylläpitoon. Pelimoottorin hyödyntäminen asiakaskäyttöliittymänä.

Platform of Trust – Tampereen pilotti

Smart Tampere -ohjelmassa pilotoidaan valtakunnallista data-alustaa Platform of Trust (PoT) rakennusten ylläpidon kehittämiseen IoT -dataa hyödyntämällä.

  • Rahoitus: Tampereen Tilapalvelut Oy 100%
  • Aikataulu: 1.6.2018 – 11.1.2019
  • Tulokset: PoT alustan tekninen toteuttaminen erityisalueena rajapinnat rakennusautomaatioon ja langattomiin antureihin. Lisäksi erityisenä tutkimuskohteena tutkittiin erilaisia mittausteknologioita käyttöasteen mittaamiseen, jota hyödynnetään tilojen käytön tehostamiseen.

”HAMKin asiantuntijoilla on ollut merkittävä rooli pilotin toteutuksessa Tampereen Tilapalveluiden osalta. He ovat tuoneet oikeaa osaamista oikealla asenteella ja siten olemme saaneet konkreettisia tuloksia”
– Petri Mölsä – Toimitusjohtaja, Tampereen Tilapalvelut Oy

Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Rolan Oy operoi yhteiskäyttöautoja ja kaupunkipyöriä. Toiminnan kasvaessa nopeasti kehitetään toiminnanohjausjärjestelmä kasvavan henkilöstömäärän tehokkaaseen ohjaamiseen.

  • Rahoitus: Rolan Oy 100%
  • Aikataulu: 1.12.2018 – 31.1.2019
  • Tulokset: Proof of Concept ratkaisun kehittäminen kunnossapitotoiminnan tehostamineen. Ratkaisu hyödyntää tiedolla johtamista ja Lean Service Creation prosessia palvelutoiminnan tehostamiseen dataa hyödyntämällä.

”HAMKin asiantuntijat täydensivät omaa osaamistamme hienosti aloittaessamme kehittämään tietoalustaa palveluliiketoimintamme ohjaamiseen. POC auttoi löytämään tärkeitä asioita huomioitavaksi toteutusprojektissa myöhemmin”
– Aki Laiho – Partner, Rolan Oy

Tutkimukset

Tutkimusryhmässä tehtyjä opinnäytetöitä, raportteja, tutkimuksia ja artikkeleita:

Vesa Salminen: Safety Management in sustainable Business Transition by Hybrid Innovation, 5th International Conference on Managing Enterprise of the Future, Poznan, 17-18 June, 2013

Vesa Salminen, Heikki Ruohomaa, Tapio Koivisto: Integrated Service and Product Innovation on Life Cycle Business Co-Evolution, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomies, AHFE 2016, Florida, 27-31.7.2016

Vesa Salminen, Heikki Ruohomaa, Tapio Pöykkö: From Supply Chain to Digital Circular Value Chain, 2016 International conference on Production Research – Africa, Europe and the Middle East 4th International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management

Vesa Salminen: Synergy Management by Integrated Service and Product Innovation on business Co-Evolution, The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustanable Growth, Finland, 16-19 June 2013

Jukka Pulkkinen, Jani Hautaluoma, Mikko Mäntyneva, Vesa Salminen: Life Cycle Management of an Integrated Operation Solution for the LNG Supply Chain, XXVII. International RESER Conference, Bilbao, Spain, 7-9 September 2017

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU