Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi naista keskustelevat pöydän ääressä.

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Teollisuus ja rakentaminen ovat fokusalueitamme digitaalisuuden ja sen mahdollistamien palveluiden hyödyntämisessä. Tehtävänämme on soveltava tutkimus yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa eli kehittyneen digitaalisen teknologian ja sen avulla luotavien palveluiden hyödyntäminen käytännössä oikeissa sovelluskohteissa.

Sovellettava teknologia kuten esimerkiksi anturitekniikka, tiedonsiirtoverkot ja data-analytiikka kehittyvät valtavalla nopeudella. Anturitekniikka pienenee, halpenee ja hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa; tiedonsiirtoverkot soveltuvat aikaisempaa paremmin esineiden internetiin ja mahdollistavat suurien datamäärien keräämisen; data-analytiikka on kehittynyt aivan uudelle tasolle hyödyntämällä nykyisten tietokoneiden ja pilvipalveluiden suurempaa laskentakapasiteettia. Nämä mahdollistavat teollisuuden, rakentamisen ja näihin liittyvien elinkaaren hallinnan prosessien tehostamisen ja jopa uudenlaisten palveluiden ja liiketoimintamallien syntymisen. Tämä kaikki on fokusalueenamme soveltavassa tutkimuksessa.

Teemme soveltavan tutkimuksen projekteja suoraan yritysten kanssa ja sen lisäksi olemme mukana EU:n rahoittamissa kehityshankkeissa. Tutkimusprojektien kokoonpano vaihtelee tarvittavan osaamisen mukaan hyödyntäen koko HAMKin osaamista. Tutkimusprojekteissa hyödynnetään tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoita ja tehdään opinnäytetöitä. Tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa viimeisimmän digitaalisen teknologian hyödyntämisen yrityksissä, varmistaa yrityksille digitaalista teknologiaa osaava henkilökunta ja kehittää opetuksen sisältöä yritysten tuleviin käytännön tarpeisiin.

Kehityshankkeet ja asiantuntijapalvelut

Soveltava tutkimus pienistä asiantuntijapalveluista isoihin kehityshankkeisiin

Field Lab

Yhteinen tutkimus ja kehitysympäristö asiakkaan kanssa, jolloin tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö asiakkaan tuotekehitystoiminnan tukemiseen.

Koulutus

Räätälöidyt koulutukset asiakkaan tarpeisiin.

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut –ryhmän vastuuhenkilönä on Jukka Pulkkinen.

Tutkimusryhmä

  • Jukka Pulkkinen
  • Seppo Niittymäki
  • Heikki Ruohomaa

Projektit ja hankkeet

Terveellinen digitalo

Hankkeen tavoitteena on tutkia laajasti digitalisaation hyödyntämistä kiinteistöjen käytön, energiatehokkuuden, kunnossapidon, korjauksen, turvallisuuden ja mukavuuden näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan tiedonkeräämiseen liittyviä parhaita käytänteitä, datan visualisointia ja siirtämistä avoimeksi dataksi. Lisäksi pyritään antamaan suosituksia kiinteistön mittauksiin (kohteet, mittausvälit, mittaustarkkuudet, sääolosuhteiden vaikutus jne.) ja ohjaamaan ilmastointia ja lämmitystä energiatehokkaasti mutta samalla terveelliset ympäristöolosuhteet huomioiden.

IoT Oppimisverkosto

Tutkimusryhmä on mukana luomassa kattavaa korkeakoulujen verkostoa IoT oppimisalueelle. IoT:n hyödyntäminen luo yrityksille kilpailuetua ja avaa mahdollisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jopa uutta yrittäjyyttä. IoT:n osaaminen on kuitenkin vielä vähäistä yrityksissä ja tähän tarpeeseen kehitetään oppimisympäristöä, jota voidaan hyödyntää ensisijaisesti PK yritysten henkilöstön kouluttamiseen.

Teollisuus 4.0

Tutkimusprojekti Teollisuus 4.0 vaikutuksesta Hämeen alueen elinkeinoelämään. Vertailtiin Suomen tilannetta yleiseurooppalaiseen kehitykseen ja tehtiin tiekartta kehitystoimenpiteistä Hämeen alueella.

Platform of Trust – Tampereen pilotti

Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen data-alusta rakennettuun kantaan, jonka ylläpitäjänä toimii Tilaajavastuu Oy. Tutkimusryhmä on Tampereen Tilapalveluiden rahoittamana hankkeen pilotissa luomassa alustaa ja perustaa tekoälysovellusten hyödyntämiseen rakennusten tehokkaassa elinkaaren hallinnassa. Hankkeessa luodaan rajapintoja alustaan rakennusautomaatiojärjestelmistä ja IoT laitteista. Lisäksi hankkeessa tutkitaan erilaisia teknologioita rakennusten käyttöasteen mittaamiseen, joiden tavoitteena on nykyisten rakennusten tehokkaampi käyttö ja siten pyritään vähentämään tarvetta uudisrakentamiseen.

Tutkimukset

Tutkimusryhmässä tehtyjä opinnäytetöitä, raportteja, tutkimuksia ja artikkeleita:

Vesa Salminen: Safety Management in sustainable Business Transition by Hybrid Innovation, 5th International Conference on Managing Enterprise of the Future, Poznan, 17-18 June, 2013

Vesa Salminen, Heikki Ruohomaa, Tapio Koivisto: Integrated Service and Product Innovation on Life Cycle Business Co-Evolution, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomies, AHFE 2016, Florida, 27-31.7.2016

Vesa Salminen, Heikki Ruohomaa, Tapio Pöykkö: From Supply Chain to Digital Circular Value Chain, 2016 International conference on Production Research – Africa, Europe and the Middle East 4th International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management

Vesa Salminen: Synergy Management by Integrated Service and Product Innovation on business Co-Evolution, The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustanable Growth, Finland, 16-19 June 2013

Jukka Pulkkinen, Jani Hautaluoma, Mikko Mäntyneva, Vesa Salminen: Life Cycle Management of an Integrated Operation Solution for the LNG Supply Chain, XXVII. International RESER Conference, Bilbao, Spain, 7-9 September 2017

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU