Tutkittua tietoa

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Tutkittua tietoa

Julkaisut

Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisujen sisällöt syntyvät koulutuksessa ja tutkimuksessa. Julkaisemme mm. erilaisia oppimateriaaleja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia.

​HAMK julkaisee asiantuntijatekstejä, -äänitteitä ja -videoita. Kaikki HAMKin julkaisut ennakkoarvioidaan.

HAMK Unlimited

Pääasiallinen julkaisukanavamme on HAMK Unlimited, joka sisältää kolme lehteä: ammatillista asiantuntijuutta kokoavan Professionalin, käytäntölähtöisiä tutkimustuloksia esittelevän Journalin sekä vertaisarvioidun Scientificin. HAMK Unlimited on kokonaisuudessaan avoimesti saatavilla, ja lähes kaikilla artikkeleilla on Creative Commons -tunnus CC BY-SA.

E-julkaisut

PDF-muotoisia e-julkaisuja tehdään HAMKissa erityistilanteissa. Julkaisut löytyvät Theseuksesta.

Painetut julkaisut

HAMKin painettujen julkaisujen myyntitoiminta päättyi 31.12.2015. Painettuja julkaisuja tehdään HAMKissa vain erityistarpeisiin.

Seuraavia painettuja teoksia voi tiedustella osoitteesta julkaisut@hamk.fi:

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU