Uudet oppimisratkaisut ja digiosaaminen

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuva tietokoneen näytöltä heijastuu valkokankaalle.

Uudet oppimisratkaisut ja digiosaaminen

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Tutkimme ja kehittämme digiajan oppimisen uusia ratkaisuja sekä tarvittavaa osaamista.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat ammatillisen osaamisen oppimiseen, kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen digitaalisuutta hyödyntäen. Henkilöstön digiosaaminen ja sen kehittäminen, organisaation digiagenda sekä digiajan oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut ovat osa tutkimusryhmän osaamisaluetta.

Opetus- ja tutkimustyö yhdistyy käytännössä, kun ammatillisen opettajankoulutuksen digiope-ryhmä opiskelee tutkimusalueen asiantuntijoiden ohjauksessa. Lisäksi asiantuntijamme ovat vahvasti mukana oman ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämistyössä.

Meneillään olevia hankkeita

Olemme mukana ESR-rahoitteisessa Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimassa Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Tutustu Poluttamoon https://poluttamo.fi/

Digitalisaatio on keskeisellä sijalla myös kahdessa Erasmus+ Strategic Partnership -hankkeessa. HAMK koordinoi Empowering EPortfolio Process EEP – hanketta, jossa on mukana viisi eurooppalaista partneria. Hankkeessa etsitään ratkaisuja kehittää ohjausta ePortfolioiden avulla. Olemme mukana myös slovenialaisten koordinoimassa See the Goal! -hankkeessa, jossa puolestaan kehitetään videoita opetusmateriaalina tukemaan  ammattien opettamista.

DIGIOPE-selvitys

Opetushallitus käynnisti selvityksen koskien ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja työelämäyhteistyötä. Selvityshankkeella saatiin tietoa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen reformin edistämiseksi ja kartoittaa tulevaisuuden tarpeita.

Digiope-selvityksen toteutti HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kevään 2017 aikana toteutettua kyselyä syvennettiin myöhemmin asiantuntijahaastatteluilla. Lisäksi tavoitteena ollut kartoittaa tulevaisuuden näkökulmia digitalisaation ja työelämäyhteistyön osalta.

Selvityksen kohderyhmänä oli ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstö.

Tutkimus käynnistyi joulukuussa 2016 ja valmistui joulukuussa 2017.

Selvityksen julkaistu raportti:

Ruhalahti, Sanna & Kentta, Virve 2017.  Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”. Raportit ja selvitykset 2017:18. Opetushallitus.

Seminaarimateriaaleja:

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -seminaari 21.11.2017 Tampere https://www.slideshare.net/SannaRuhalahti/digiopeselvityksen-tulosten-esittely

DIGITALISAATIO – NYT –seminaari 16.5.2017 Tampere https://www.slideshare.net/SannaRuhalahti/digiope-selvitys-2017

Lisätietoja:

HAMK AOKK: lehtori Sanna Ruhalahti (@hamk.fi)
Opetushallitus: opetusneuvos Tuula Sumkin (@oph.fi, puh. 029 533 1205)

Ruotsin kielen opetuksen kehittäminen korkeakouluissa (ROKK-hanke)

Yliopistojen kielikeskukset ja ammattikorkeakoulut toteuttivat yhdessä hanketta Ruotsin kielen opetuksen kehittäminen korkeakouluissa (=ROKK-hanke) vuosina 2014-2016. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen koordinaattoreina toimivat FT, dosentti Heidi Rontu Aalto-yliopistosta ja FT, dosentti Taina Juurakko-Paavola Hämeen ammattikorkeakoulusta.

ROKK-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli ruotsin kielen opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen korkeakouluopetuksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi keskeiseksi työmuodoksi valittiin verkostoitumisen ja konkreettisen yhteistyön lisääminen yliopistojen kielikeskusten ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien välillä. Hankkeessa opetuksen ja oppimisen kehittämistyön lähtökohtina olivat työelämälähtöisyys, opiskelijan autonomia ja opiskelijan motivaatio.

ROKK-hankkeessa kehitettiin ruotsin kielen opetuksen sisältöjä ja menetelmiä kolmella painopistealueella: 1) joustavat oppimispolut, 2) integrointimallit ja 3) arviointikäytänteet. Hankkeen aikana syntyi runsaasti opetusmateriaalia ja malleja hankkeessa työskennelleiden opettajien opetuskokeilujen tuloksena.

ROKK-hankkeen tuotokset on koottu e-julkaisuun ”Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä – ROKK-hanke”. Julkaisuun sisältyvä opetusmateriaali ja siinä kuvatut opetusmallit ovat kaikkien korkeakouluopettajien vapaasti käytettävissä ja muokattavissa omaan opetukseen sopiviksi. Lisäksi julkaisussa on hankkeen tuloksena määritellyt suositukset opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi hankkeen kolmeen teema-alueeseen.

Kehittämisen painopisteet

Hankkeessa on kolme kehittämisen painopistettä:

  1. Joustavat oppimispolut: laaditaan erilaisia joustavia malleja ja opiskelumateriaalia työelämätarpeiden pohjalta​​​
  2. Integrointimallit: kehitetään erilaisia malleja ja kokeillaan niitä käytännössä
  3. Arviointikäytänteet: laaditaan yhteiset suositukset siitä, millä menetelmillä ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa tulisi arvioida korkeakouluopinnoissa

Ohjausryhmä

KoordinaattoritYliopistoedustajatAMK-edustajat
Heidi Rontu, Aalto-yliopistoKaisa Alanen, Tampereen yliopistoRiitta Forsnabba, Haaga-Helia AMK
Taina Juurakko-Paavola, Hämeen AMKLis Auvinen, Helsingin yliopistoTarja Haukijärvi, Tampereen AMK

Teemaryhmät

  1. Joustavat oppimispolutHanna-Leena Ainonen, Oulun yliopisto & Anneli Asunmaa, Saimaan amk: Jag kan – portfolioMelina Bister, Helsingin yliopisto & Maria Tuunanen, Jyväskylän amk: Ohjattu itsenäinen kurssiMari Huvitus, Aalto-yliopisto & Eija Tapio, Diakonia-amk: Joustavan opintopolun mallipohja – Verkkopohjainen toimintamalli kirjallisen ja suullisen taidon kehittämiselle

    Anne-Maria Kuosa, Turun yliopisto & Merja Öhman, Karelia-amk: Involvera, delegera och publicera!

  2. IntegrointimallitHilkka Bergman, Turun amk & Sara Kirla-Balazs, Helsingin yliopisto & Liisa Wallenius, Haaga-Helia amk: Helposti lähestyttävä työelämälähtöinen integrointiKarita Katto, Tampereen yliopisto & Teija Lehto, Laurea-amk & Nina Niemelä, Tampereen teknillinen yliopisto: Integrointikurssin mallintaminenRiina Uusikulku, Helsingin yliopisto & Anne Wähä, Vaasan amk: Case-menetelmällä kohti asiantuntijuutta – De rätta sakerna på rätt sätt
  3. ArviointikäytänteetPäivi Franzon, Kymenlaakson amk & Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto: Suullisen taidon itse- ja vertaisarviointiSari Hanska-Aare, Tampereen amk & Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Jyväskylän yliopisto & Tiina Männikkö, Tampereen yliopisto: Argumentoivan blogitekstin kirjoittaminen ryhmissäMirja Järvinen, Metropolia-amk & Ritva Saira, Mikkelin amk & Taija Votkin, Aalto-yliopisto: Suullisen taidon työelämälähtöinen arviointi

Teemaryhmien esitykset ROKK-seminaarissa 20.5.2015

Joustavat oppimispolut

Kuosa & Öhman: Involvera, delegera och publicera!
Ainonen & Asunmaa: Jag kan – portfolio
Bister & Tuunanen: Ohjattu itsenäinen kurssi
Huvitus & Tapio: Joustavan opintopolun mallipohja

Integrointimallit

Katto, Lehto & Niemelä: Integrointikurssin mallintaminen
Bergman, Kirla-Balazs & Wallenius: Helposti lähestyttävä työelämälähtöinen integrointi
Uusikulku & Wähä: Case menetelmällä kohti asiantuntijuutta – De rätta sakerna på rätt sätt

Arviointikäytänteet

Franzon & Koivurova: Suullisen taidon itse- ja vertaisarviointi
Hanska-Aare, Jauhojärvi-Koskelo & Männikkö: Argumentoivan blogitekstin kirjoittaminen ryhmissä
Järvinen, Saira & Votkin: Suullisen taidon työelämälähtöinen arviointi

ROKK-seminaari 20.5.2015

ROKK-seminaari 20.5.2015

Paikka: Helsingin yliopisto, Kielikeskus (Fabianinkatu 26), juhlasali 310 

Ohjelma

Aamupäivän ohjelma: Yhteistä työskentelyä

9.30-10.00 Aamukahvi + tutustumista

10.00-10.45 Heidi Rontu, Aalto-yliopisto & Taina Juurakko-Paavola, Hämeen amk: Hankkeen esittely ja työryhmien hankkeiden lyhyt esittely, päivän ohjelma ja tavoitteet

10.45-11.45 Peppi Taalas, Jyväskylän yliopisto: Korkeakoulujen ruotsin opetus – lakia ja asetusta vai oppimisen paloa

11.45-12.45 Lounas (omakustanteinen)

Iltapäivän ohjelma: Työskentelyä rinnakkaisissa sessioissa ja yhteinen loppukeskustelu

12.45-13.30 Rinnakkaiset sessiot

13.30-14.15 Rinnakkaiset sessiot

14.15-14.45 Kahvitauko

14.45-15.30 Rinnakkaiset sessiot

15.35-15.50 Loppukeskustelu ja yhteenveto

Joustavat oppimispolut: pj Tarja Haukijärvi, Tampereen AMK

12.45-13.30 Anne-Maria Kuosa, Turun yliopisto & Merja Öhman, Karelia-amk: Involvera, delegera och publicera!

13.30-14.15 Hanna-Leena Ainonen, Oulun yliopisto & Anneli Asunmaa, Saimaan amk: Jag kan – portfolio

14.15-14.45 Kahvitauko

Integrointimallit: pj Kaisa Alanen, Tampereen yliopisto

12.45-13.30 Karita Katto,Tampereen yliopisto & Teija Lehto, Laurea-amk & Nina Niemelä, Tampereen teknillinen yliopisto: Integrointikurssin mallintaminen

13.30-14.15 Riina Uusikulku, Helsingin yliopisto & Anne Wähä, Vaasan amk: Case menetelmällä kohti asiantuntijuutta – De rätta sakerna på rätt sätt

14.15-14.45 Kahvitauko

14.45-15.30 Hilkka Bergman, Turun amk & Sara Kirla-Balazs, Helsingin yliopisto & Liisa Wallenius, Haaga-Helia amk: Helposti lähestyttävä työelämälähtöinen integrointi

Arviointikäytänteet: pj Riitta Forsnabba, Haaga-Helia amk 

12.45-13.30 Mirja Järvinen, Metropolia & Ritva Saira, Mikkelin amk & Taija Votkin, Aalto-yliopisto: Suullisen taidon työelämälähtöinen arviointi

13.30-14.15 Päivi Franzon, Kymenlaakson amk & Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto: Suullisen taidon itse- ja vertaisarviointi

14.15-14.45 Kahvitauko

14.45-15.30 Sari Hanska-Aare, Tampereen amk & Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Jyväskylän yliopisto & Tiina Männikkö, Tampereen yliopisto: Argumentoivan blogitekstin kirjoittaminen ryhmissä

14.45-15.30  Melina Bister, Helsingin yliopisto & Maria Tuunanen, Jyväskylän amk: Ohjattu itsenäinen kurssi / Mari Huvitus, Aalto-yliopisto & Eija Tapio, Diakonia-amk: Joustavan opintopolun mallipohja – Verkkopohjainen toimintamalli kirjallisen ja suullisen taidon kehittämiselle

Videotallenteet ROKK-seminaarista

Heidi Rontu ja Taina Juurakko-Paavola: Hankkeen esittely ja työryhmien hankkeiden lyhyt esittely, päivän ohjelma ja tavoitteet 

Peppi Taalas: Korkeakoulujen ruotsin opetus – lakia ja asetusta vai oppimisen paloa (esityksen osa 1) 

Peppi Taalas, esityksen osa 2

ROKK-hankkeen päätösseminaari 26.5.2016

ROKK-hankkeen päätösseminaari 26.5.2016

Paikka: Aalto-yliopisto, DesignFactory

Ohjelma ja materiaalit

9.30–10.00      Aamukahvi ja verkostoitumista

10.00–10.15    Heidi Rontu & Taina Juurakko-Paavola: Päivän ohjelma ja tavoitteet

10.15–10.30    Opetusneuvos Armi Mikkola, OKM:n tervehdys

10.30–12.00     Integrointimallit

12.00–13.00      Lounas

13.00–14.30      Oman alan ruotsia joustavasti – tuloksia ja hyvät eväät työelämään

14.30–15.00       Kahvitauko

15.00–16.30      Arviointikäytänteet

16.30–16.45      Yhteenveto

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU