Uudet oppimisratkaisut ja digiosaaminen

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuva tietokoneen näytöltä heijastuu valkokankaalle.

Uudet oppimisratkaisut ja digiosaaminen

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Tutkimme ja kehittämme digiajan oppimisen uusia ratkaisuja sekä tarvittavaa osaamista.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat ammatillisen osaamisen oppimiseen, kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen digitaalisuutta hyödyntäen. Henkilöstön digiosaaminen ja sen kehittäminen, organisaation digiagenda sekä digiajan oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut ovat osa tutkimusryhmän osaamisaluetta.

Opetus- ja tutkimustyö yhdistyy käytännössä, kun ammatillisen opettajankoulutuksen digiope-ryhmä opiskelee tutkimusalueen asiantuntijoiden ohjauksessa. Lisäksi asiantuntijamme ovat vahvasti mukana oman ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämistyössä.

Meneillään olevia hankkeita

Olemme mukana ESR-rahoitteisessa Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimassa Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Tutustu Poluttamoon https://poluttamo.fi/

Digitalisaatio on keskeisellä sijalla myös kahdessa Erasmus+ Strategic Partnership -hankkeessa. HAMK koordinoi Empowering EPortfolio Process EEP – hanketta, jossa on mukana viisi eurooppalaista partneria. Hankkeessa etsitään ratkaisuja kehittää ohjausta ePortfolioiden avulla. Olemme mukana myös slovenialaisten koordinoimassa See the Goal! -hankkeessa, jossa puolestaan kehitetään videoita opetusmateriaalina tukemaan  ammattien opettamista.

DIGIOPE-selvitys

Opetushallitus käynnisti selvityksen koskien ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja työelämäyhteistyötä. Selvityshankkeella saatiin tietoa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen reformin edistämiseksi ja kartoittaa tulevaisuuden tarpeita.

Digiope-selvityksen toteutti HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kevään 2017 aikana toteutettua kyselyä syvennettiin myöhemmin asiantuntijahaastatteluilla. Lisäksi tavoitteena ollut kartoittaa tulevaisuuden näkökulmia digitalisaation ja työelämäyhteistyön osalta.

Selvityksen kohderyhmänä oli ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstö.

Tutkimus käynnistyi joulukuussa 2016 ja valmistui joulukuussa 2017.

Selvityksen julkaistu raportti:

Ruhalahti, Sanna & Kentta, Virve 2017.  Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”. Raportit ja selvitykset 2017:18. Opetushallitus.

Seminaarimateriaaleja:

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -seminaari 21.11.2017 Tampere https://www.slideshare.net/SannaRuhalahti/digiopeselvityksen-tulosten-esittely

DIGITALISAATIO – NYT –seminaari 16.5.2017 Tampere https://www.slideshare.net/SannaRuhalahti/digiope-selvitys-2017

Lisätietoja:

HAMK AOKK: lehtori Sanna Ruhalahti (@hamk.fi)
Opetushallitus: opetusneuvos Tuula Sumkin (@oph.fi, puh. 029 533 1205)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU