Vesitalous - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vesitalous
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Vesitalous

Water Management – Vesitalous

Elämämme ehto – vesi – yhdistää kaikkia HAMK Bion tutkimusalueita.

Vesi on mukana kaikessa toiminnassa pellosta peltoon, luonnonvesistä puhdistettuihin jätevesiin. HAMK Bio tarkastelee vesitaloutta kokonaisuutena ja tutkii mm. jätevesiä ravinnelähteenä leville ja muille kasvatettaville biomassoille. Ravinnerikkaiden vesien puhdistuessa syntyy biomassaa hyödynnettäväksi esim. lannoite, rehu tai biopolttoainekäyttöön. HAMK Bio on aktiivisesti mukana myös tutkimassa biohiilen ja muiden suodatinmateriaalien mahdollisuuksista erilaisissa vedenpuhdistustarpeissa. Alkutuotannon vesitalous, niin pelloilla, puutarhoilla kuin metsässä on myös osa tutkimusaluettamme. HAMK Biolla on vahva osaaminen rakennetun ympäristön ja yhdyskuntatekniikan vesiratkaisuista.

Water management

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU