Viestintä TKI-toiminnassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Viestintä TKI-toiminnassa
naiset keskustelevat
-

Viestintä TKI-toiminnassa

Viestintä TKI-toiminnassa

Julkisen rahoituksen hankkeissa pääsääntönä on, että hankkeesta ja sen tuloksista tulee viestiä mahdollisimman kattavasti. Viestintään ja julkaisemiseen saattaa liittyä rahoittajan asettamia vaatimuksia, joten on erittäin tärkeä perehtyä huolellisesti rahoittajan ohjeisiin.

Viestintäsuunnitelma jo rahoitushakemukseen

Ensimmäinen versio viestintäsuunnitelmasta kannattaa tehdä jo rahoituksen hakuvaiheessa. Suunnitelma auttaa hahmottamaan viestinnän kokonaisuuden. Sen avulla nähdään myös, miten paljon viestintään ja markkinointiin pitää budjetoida rahaa. Kuluja voi tulla esimerkiksi verkkosivuista tai markkinointimateriaalien taittotyöstä ja painatuksesta. Kannattaa myös muistaa, että jotkut avoimet julkaisukanavat ovat maksullisia.

Teetkö koulutus-, kehitys- vai tutkimushanketta?

Se miten hankkeesta kannattaa viestiä, riippuu paljon hankkeen tyypistä. Useimmiten jako tutkimus-, kehitys- tai koulutushankkeisiin auttaa hahmottamaan, miten ja milloin pitää näkyä. Koulutushankkeessa viestintää ja markkinointia on ehkä tehtävä enemmän alkuvaiheessa, jos esimerkiksi koulutukseen pitää rekrytoida osallistujia. Tutkimus- ja kehityshankkeissa erityisen tärkeää on viestiä saavutetuista tuloksista. Niitä ei kannata säästellä hankkeen loppuvaiheeseen, vaan niistä kannattaa kertoa heti, kun ensimmäisiä tuloksia syntyy.

Somea ja blogia pitää päivittää usein, verkkosivut ovat staattisemmat

Jos hankkeelle perustetaan oma blogi tai omia sivuja sosiaalisen median kanaviin, niitä pitää päivittää tasaisin väliajoin. Blogiin olisi hyvä tuottaa postauksia vähintään pari kertaa kuukaudessa, some-kanaviin viikoittain. Jos on vähääkään pelkoa, että sisältöä ei synny, kannattaa mieluummin keskittyä yhteen kanavaan ja ottaa se kunnolla haltuun: Parempi yksi aktiivinen kanava kuin viisi vaisua.

Lähes kaikille hankkeille perustetaan verkkosivut. Nopein, helpoin ja edullisin tapa on tehdä sivut HAMKin verkkosivujen valmiille sivupohjille. Verkkosivut ovat melko staattiset, joten alkuvaiheessa hyvin tehdyt sisällöt eivät vaadi jatkossa jatkuvaa päivittämistä. Verkkosivut ovat se paikka, jonne voidaan helposti koota esimerkiksi hankkeessa syntyviä koulutus- tai muita jaettavia materiaaleja.

Muista myös perinteinen media

Vaikka sosiaalinen media on tehokas tapa tavoittaa oikeita kohderyhmiä, kannattaa muistaa myös perinteinen media. Napakasti kirjoitettuja mediatiedotteita julkaistaan joskus lehdissä sellaisenaan, mutta parhaimmillaan ne saavat toimittajan kirjoittamaan aiheesta lehtijutun. Alueellisilla sanomalehdillä tavoitetaan oman toiminta-alueen suurta yleisöä ja siksi niillä on tärkeä rooli hankkeen viestinnässä. Uutiskynnys voi ylittyä myös valtakunnallisissa sanomalehdissä ja ammattilehdissä, kun hankkeessa haetaan ratkaisua johonkin valtakunnalliseen tai kansainväliseen haasteeseen.

Viestintäsuunnitelman avulla teet oikeita asioita oikeaan aikaan

Keskeisiä viestintäsuunnitelmassa määriteltäviä asioita ovat:

  • Viestinnän tavoitteet
  • Kohderyhmät
  • Viestintäkanavat
  • Aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset

Viestintäsuunnitelma antaa tekemiselle suuntaviivat ja karkeat aikataulut. Se on työkalu, joka helpottaa viestinnän toteuttamista. Projektipäälliköiden ja muiden hanketoimijoiden on myös helpompi suunnitella omaa ajankäyttöä viestintäsuunnitelman ansiosta. Suunnitelmaa kannattaa päivittää hankkeen edetessä, ja muokata tarpeen mukaan. Kun viestintään liittyvät tehtävät kirjataan ylös, vastuutetaan ja aikataulutetaan, sovitut asiat tulevat tehdyiksi. Näin viestinnälle asetetut tavoitteet saavutetaan tehtävä kerrallaan.

Käytä kieltä, jota lukija ymmärtää

Jos on tottunut viestimään saman alan osaajien kanssa, kieli saattaa vilistä ammattitermejä ja erikoissanastoa. Ulkopuolisen korvaan tämä kuulostaa kapulakieleltä. Ammattijargonillekin on aikansa ja paikkansa. Asiantuntijan olisi kuitenkin tärkeä tunnistaa milloin sitä voi käyttää, ja milloin taas on syytä vähän pelkistää ja yksinkertaistaa.

Tutkimuksen näkyvyyden seuranta 

Hämeen ammattikorkeakoulussa kannustetaan viestimään TKI-hankkeista ja niissä tehtävän tutkimuksen tuloksista, jotta TKI-toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus kasvavat. HAMKin omassa avoimessa julkaisuportaali HAMK Unlimitedissa julkaistaan viikoittain artikkeleita, joissa kuvataan TKI-hankkeissa tehtyä työtä ja sen vaikuttavuutta. Julkaistut artikkelit jaetaan HAMK Unlimitedin omalla Facebook-sivulla. Jakoja tehdään myös HAMKin LinkedIn- ja Twitter-tileillä. Lisäksi kirjoittajille suositellaan, että he jakavat artikkeleita/postauksia itse omissa some- ja blogiverkostoissa.  

Hankkeista ja tutkimustoiminnasta tiedotetaan HAMKin verkkosivujen etusivulla (Tärkeää juuri nyt/Uutisia). Tiedottamisesta ohjeistetaan HAMKin intrassa. TKI-uutisia nostetaan esiin myös HAMKin kuukausittaisessa uutiskirjeessä. Jos viestintäasiantuntija arvioi, että aiheesta on syytä tiedottaa myös mediaa, siitä lähetetään ePressi -palvelun kautta mediatiedote valittuihin medioihin. Mediaosumia seurataan viikoittain mediaseuranta-työkalun avulla.  Jos mediatiedotteen kynnys ei ylity, aiheesta voi ja kannattaa silti viestiä HAMKin sivuilla uutisissa sekä tutkimusyksiköiden sivulla Ajankohtaista-osiossa, jolloin jutut voi linkittää myös someen.

TKI-toimijoita kannustetaan kirjoittamaan tutkimustoiminnan ajankohtaisista teemoista paikallisten sanomalehtien Vierailijakirjoitus-palstalla. Ohjeet ja apua saa strategisesta viestinnästä.

Jokaisella hankkeella on omat verkkosivut, ja TKI-toimijat voivat seurata kävijämääriä Google Analytics -työkalun avulla. 

Kysy neuvoa TKI-tuen tiimiltä

Jos tutkimushankkeenne tarvitsee apua viestintään liittyvissä kysymyksissä, apua voi kysyä TKI-tuen tiimiltä tai tutkimusyksiköiden viestintävastaavilta. TKI-tuen tiimi auttaa myös viestintä- ja julkaisusuunnitelmien laatimisessa. HAMKin intrasta strategisen viestinnän sivuilta löytyy runsaasti viestintään liittyvää materiaalia ja ohjeistusta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU