Viestintä TKI-toiminnassa

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Viestintä TKI-toiminnassa

Viestinnällä on tärkeä rooli avoimuuden toteutumisessa

Jotta avoimuus toteutuu, on kerrottava – eli viestittävä – keskeisistä tutkimustuloksista. On myös tunnistettava ne tahot, joille asiasta viestitään. Ovatko tärkeimmät kohderyhmät maakuntarajojen sisäpuolella vai koskettaako se suurta osaa suomalaisia? Vai onko asia kenties kansainvälisesti merkittävä?  Onko syytä viestiä myös sisäisesti? Onnistunut viestintä vaatii suunnitelmallisuutta. Siksi tutkimushankkeen alkaessa on hyvä käyttää hetki viestintäsuunnitelman laatimiseen. Viestintäsuunnitelma antaa tekemiselle suuntaviivat ja aikataulut.

 

Käytä kieltä, jota lukija ymmärtää

Jos on tottunut viestimään saman alan osaajien kanssa, kieli saattaa vilistä ammattitermejä ja erikoissanastoa. Ulkopuolisen korvaan tämä kuulostaa kapulakieleltä. Ammattijargonillekin on aikansa ja paikkansa. Asiantuntijan olisi kuitenkin tärkeä tunnistaa milloin sitä voi käyttää, ja milloin taas on syytä vähän pelkistää ja yksinkertaistaa.

Kysy neuvoa TKI-tuen tiimiltä

Viestinnän näkökulmasta avoimuuden edistämisen keskeisiä toimenpiteitä on kuluvana lukuvuotena kaksi. Ensimmäinen on julkaisu- ja viestintäsuunnitelmien laatiminen kaikille alkaville TKI-hankkeille. Toinen on keskeisistä tutkimustuloksista viestiminen tehokkaasti organisaation sisällä, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jos tutkimushankkeenne tarvitsee apua viestintään liittyvissä kysymyksissä, apua voi kysyä TKI-tuen tiimiltä tai tutkimusyksiköiden viestintävastaavilta. TKI-tuen tiimi auttaa myös viestintä- ja julkaisusuunnitelmien laatimisessa. HAMKin intrasta strategisen viestinnän sivuilta löytyy runsaasti viestintään liittyvää materiaalia ja ohjeistusta.

Ohjeita ja tukea hankeviestintään

Viestintäsuunnitelmapohja hankkeille: viestintasuunnitelmapohja

Ohjeita viestintäsuunnitelman tekoon

Hanketoimijan viestinnän selviytymispaketti: selviytymispaketti hanketoimijalle

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU