HAMK Edu – uutta luovaa osaamista arkistot - Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK on Suomen ainoa korkeakoulu, jossa tutkimuksen kärkenä on ammatillinen osaaminen.​

ihmiset ja portaikko

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön Kuuntele AMKista uralle - uraseurannat käyttöön Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus, tiedon keräämisen, käsittelyn/analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja työelämänvastaavuuden kehittämisessä. Hankecontinue reading
kaupunkivihreää kaupnkiharmaan kyljessä

CO-CARBON

CO-CARBON Kuuntele PerustiedotBasic informationPerustiedot Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa jacontinue reading

Creve 2.0 – luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli

Creve 2.0 – luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli Kuuntele HANKKEEN TAVOITTEET     hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen valtakunnallisesti toteutettava luovien alojen yritysten ja muiden taloudellista toimintaa tekevien toimijoiden palvelurakenne, joka on vahvasti yhteistyössä yrityssektorin, muiden yrityspalvelutoimijoiden, oppilaitosten ja toimialajärjestöjen kanssa.continue reading
Puhelin ja lukulaite

Digipaali

Digipaali Kuuntele Digipaali – tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan -hankkeessa parannettiin rehupaalien seurantaa ja hallintaa älykkään teknologian avulla. Digipaali-hankkeen työryhmä kehitti RFID-tunnistetta, joka auttaa paalien laadunhallinnassa sekä varastoinnin että kuljetusten suunnittelussa. Lue lisää hankkeen loppuraportista. Ilpo PölönenProjektipäällikkö, Tutkijayliopettaja Puh. +358 40continue reading

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi Kuuntele eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi eAMK-hankkeen tavoitteena on avata ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekäcontinue reading