Ammattiosaaminen arkistot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen reformit keskeisine kehittämiskohteineen edellyttävät soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä.