Arvoa biomassoista arkistot - Hämeen ammattikorkeakoulu

Biomassan siirtäminen maaperästä maaperään optimaalisten hyödyntämisketjujen kautta datalla halliten on vahvuutemme.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU