Rakennettu ympäristö arkistot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä tulee toimimaan HAMKin eri yksiköiden välisenä ja eri toimijoita joustavasti yhdistävänä teemallisena ryhmänä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU