Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö

Hämeen ammattikorkeakoulu

Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö

Ajankohtaista

Perustiedot

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Ammatillinen osaaminen ja koulutus, korkeakoulutus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen ovat kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin kivijalka. Tutkimusyksikkö tuottaa työelämälähtöisiä tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja ennakointihankkeita.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä tutkitaan, tuetaan ja kehitetään mm. ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, opettajankoulutusta, työyhteisöjä ja organisaatioita. Opettajien rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä on keskeinen ja siksi se on tutkimusyksikön toimintojen integroinnin kannalta olennainen. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.

Ammatillisen osaamisen tutkimuskeskus sijaitsee korkeakoulukeskuksessa Hämeenlinnan Visamäessä.

Postiosoite:
HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimuskeskus
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna
Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
PL 231
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2617489-3​

YHTEYSTIEDOT

HANKKEET

 • Open merkit
 • URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa
 • CREVE 2.0 – luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli
 • KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa
 • Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa
 • PONNU- perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen
 • TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi
 • TUURA – tukea urapolulle
 • Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot
 • Työuralle!
 • International Talents in Kanta-Häme -hanke
 • NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään –hanke
 • OSATA – osaamispolkuja tulevaisuuteen
 • OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin
 • Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena
 • TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta
 • URAREITTI – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys
 • DIGI-JOUJOU
 • eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi
 • FINNISH ACADEMY FOR SKILLS EXCELLENCE (FASE)​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus
 • KOPE – ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke
 • OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen
 • Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa – OHO!-hanke
 • Parasta osaamista
 • TAITEET TULEVAISUUDEN OPPIMISTA RAKENTAMASSA – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke
 • Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa
 • Toteemi
 • Verme 2 -Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena
 • AMKISTA URALLE!
 • DigSkriv
 • Elitgruppen-hanke
 • HUIPUT KEHIIN
 • LIAANI – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa
 • Opettajat rakennemuutoksessa
 • Osaaminen ratkaisee
 • Osaamisperustaisuus korkeakouluissa
 • ROKK
 • Tutkimushanke ruotsin kielen osaamisesta
 • Ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeet
 • Verkkovirta – työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä YHDE​SSÄ ​
 • ​​YLERMI – YLEMMÄN KORKEAKOULUTUKSEN OSAAMISRAKENTEEN KEHITTÄMINEN
 • See the Goal
 • EEP Empowering ePortfolio Process
 • X-Factors
 • DC4WORK
 • New Business Opportunities, Sustainable Growth and Innovative Learning in Bio- and Circular Economy (LUO Next Step) 2017-2018
 • Cobots Transforming Work and Learning (Collaborative Y-robots in Steel and Metal Industries) 2018-2019
 • Work-based Learning in the Digital Age 2017-2019
 • TTP NEPAL – Teacher Preparation Program through ODL Mode for Enhancing Qualification in Education 2017-2019
 • EAPRIL Conference 2017
 • EEP – Empowering Portfolio Project 2016-2018
 • TanFiDe – Consortium for Quality Education in Tanzania 2016-2018
 • See the Goal 2016-2018
 • Mapping – Individualized learning in Vocational Education and Training 2013-2015
 • Training of Trainers for the Teacher Qualification Upgrading Program in Nepal 2013-2016
 • BOOST – Building Open Opportunities for Students and Teachers in Vietnam 2013 – 2015
 • DIAMEE – Dialogical Methodologies for Entrepreneurs 2013-2015
 • DIALE – Deep Learning through Dialogue 2010-2013
 • Improving Educational Leadership and Management Capacity of the Quang Tri Teacher Training College (QTTC) Vietnam 2011-2013
 • ValoDi: Valorisation of Diversity Skills 2009-2010
 • TrainerGuide: A Web Tool for In-Company Trainers 2008-2010
 • EEWT: European Electronics Workshop Team 2008-2010
 • Propeto: Development of Systems for Vocational Teacher Qualification Improvement 2007-2009

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2018:

2017:

 • Aho, P., Hooli, I., Sokka, H.-R., Vilén, C. & Nikander, L. 2017. Hyvällä uraohjauksella työelämään. HAMK Unlimited Journal  14.9.2017
 • Aura, P., Heikkinen, S., Kannasto. E., Kitinoja, H., Muttonen, J., Nemilentsev, M. 2017. Kansainvälistymisen kaupallistamisen haasteet ammattikorkeakouluissa. UAS Journal 4/2017.
 • Autero, M. & Helander, J. 2017). Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen tukevat integroitumista. HAMK Unlimited Professional  9.10.2017.
 • Enqvist, J., Rönkkönen, K. 2017. Yhteistä opettajankoulutusta HAMKissa ja VIAssa. HAMK Unlimited Professional. 27.3.2017.
 • Eskola-Kronqvist, A., Helander, J. & Parkkonen, V. 2017. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien AHOT-prosessit vaihtelevat. HAMK Unlimited Professional. 11.11.2017.
 • Gustafsson-Staack, P., Peltoharju, S., Ruhalahti, S. 2017 Digikompetenssit haltuun – case digitaalisten osaamismerkkien suorittaminen osana opettajaopintoja. HAMK Unlimited Journal. 26.4.2017.
 • Hautala, T., Helander, J., Korhonen, V.  2017.  Loose and tight coupling in educational organizations – an integrative literature review” Journal of Educational Administration, https://doi.org/10.1108/JEA-03-2017-0027
 • Helander, J. 2017. Suunnanottoja urohjauksen kentillä – uraohjauksen ajankohtaisteemat. HAMK Unlimited Journal  11.10.2017.
 • Helander, J., Lätti, M., Löf, J. 2017. Avoin AMK -opiskelijan ohjaus nyt ja tulevaisuudessa. HAMK Unlimited Professional . 26.4.2017.
 • Hiltunen, S., Mäkelä, J., Uotila-Välimäki, S. & Nikander, L. (2017). Siltoja tulevaisuuteen ja työhön.  HAMK Unlimited Journal.  25.9.2017.
 • Juurakko-Paavola, T. 2017. Yhteistyö kiinnostaa ammatillisia kieltenopettajia. HAMK Unlimited Professional . 19.5.2017.
 • Juurakko-Paavola, T. 2017. Monimediainen pedagogiikka kieltenopetuksen perustaksi. UAS-Journal 1/2017.
 • Kaikkonen, K., Kamunen, K., Susi, S., Ulvinen, A. & Nikander, L. 2017. Kohti ammatillisen koulutuksen uudistusta. HAMK Unlimited Journal 5.9.2017.
 • Korhonen, A-M., Ruhalahti, S., & Torseke, J. 2017. How to put all my knowledge into words? HAMK Unlimited Journal  13.12.2017.
 • Kullaslahti, J. & Nikander, L. (2017). Uraseurantatiedon hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä ja osaamisen johtamisessa. Teoksessa Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen. Amkista uralle! -hankkeen loppuraportti. Toim. Jokinen, T. & Marttila, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 94. s. 50-60.
 • Kunnari, I., Laurikainen, M., Pires, A. O., & Rodrigues, M. R. (2017). Supporting students’ ePortfolio process in Higher Education. HAMK Unlimited Journal 12.12.2017
 • Kunnari, I., Laurikainen, M., & Torseke, J. 2017. Triggering students to create ePortfolios. HAMK Unlimited Journal 15.12.2017.
 • Kunnari I., Nikander L. ja Eerola T. 2017. Opinnollistamista insinöörityöpaikoilla – Hyödyllisiä toimintamalleja suurten ja pk-yritysten tarpeisiin teoksessa Kolme kulmaa opinnollistamiseen. Opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä teoksessa. Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä. ESR-hanke.
 • Marttila, L., Helmi, S. & Kullaslahti, J. 2017. Uraseurantakyselyn kehittäminen. Teoksessa Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen. Amkista uralle! -hankkeen loppuraportti. Toim. Jokinen, T. & Marttila, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 94. s. 8-22.
 • Parkkonen, V. & Helander, J. (2017). Uusia keinoja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen Urareitti-hankkeella. HAMK Unlimited Professional 24.8.2017.
 • Parkkonen, V., Raudasoja, A., Rinne, S. 2017. Digitaalinen opinto-ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa. Hamk Unlimited Professional. 22.2.2017.
 • Poulsen, B. K. & Dimsits, M. 2017.  Making sense with ePortfolios. HAMK Unlimited Journal  20.12.2017.
 • Pukkila, P. & Helander, J. 2017. Työotteena monialaisuus: katsaus Ohjaamojen monialaisen yhteistyön rakentumiseen. Nuorisotutkimus 34 (2016) : 3, 53–57.
 • Raudasoja, A. 2017. Ammattikorkeakouluopiskelijat NOPSAlla opintopolulla. HAMK Unlimited Journal  21.11.2017.
 • Raudasoja, A. 2017. Nopsasti ja ohjatusti ammattioppilaitoksesta korkeakouluun. HAMK Unlimited Journal  3.10.2017.
 • Raudasoja, A. 2017. Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen kehittäminen opetushenkilöstön yhteistyönä. HAMK Unlimited Journal 29.9.2017.
 • Rauhala, P., Kantola, M. & Friman, M. 2017. AMK-seniorit ja tutkimusperustainen kehittäminen. HAMK Unlimited Professional  16.12.2017.
 • Rinne, S., Vaario, M. & Kivelä, N. 2017) Uusien oppimisratkaisujen kehittäminen Ammattiopisto Tavastiassa. HAMK Unlimited Professional  20.12.2017.
 • Ruhalahti, S., Kentta, V. 2017. Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2017:18.
 • Ryymin, E., Viskari, M. 2017. Koulutusvientimme menestystekijät: tutkimus, asiakaslähtöisyys ja keskittyminen vaikuttavaan toimintaan. UAS Journal 4/2017.
 • Saarela, L. 2017. TTS:n DIGILOIKKA – Askelmerkkejä kohti verkossa tapahtuvaa opinto-ohjausta. HAMK Unlimited Professional 26.4.2017.
 • Siklander, P., Kangas, M., Ruhalahti, S. & Korva, S. 2017. Exploring Triggers for Arousing Interest in The Online Learning. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference.
 • Vieno, A., Helander, J. & Saari, J. 2017. Osaamisperusteisuudesta osaamisidentiteettiin. HAMK Unlimited Journal  29.12.2017.

Kansainvälinen toiminta

Ammatillinen osaaminen somessa

Uraohjauksen tutkimusalueemme tuoreita tuloksia on esillä lokakuun alussa #IAEVG:n konferensissa Göteborgissa — tarkka ohjelma on julkistettu 👍🏻 @taru_lilja @jaakkohelander @pukkilapaivi @SUusinoka #VesaParkkonen #uraohjaus #opintoohjaus https://t.co/UI9kWznV7F

#Work is changing and new #skills are needed! We are along w/ #Germany #Austria #Portugal and @Ef_VET #Belgium to find out how to develop digital #competences for employees in transforming industries. #HAMK lead @essiryy @akorhonen https://t.co/5Kgcrue1Jt #DC4WORK #learningatwork

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU