Ohutlevykeskus

Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

Ohutlevykeskus

Ajankohtaista

Perustiedot

Lamppu ikoni

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Ohutlevykeskus on korkeatasoinen teknologiateollisuuden tutkimus- ja koulutusympäristö, jossa tehdään soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä yritysten ja eri tutkimuslaitoksen kanssa. Ohutlevykeskuksen tutkimustoiminta tähtää valmistavan rakennus- ja metalliteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen. Henkilöstömme tietotaito ja laaja kokemus takaavat työmme korkean laadun. Olemme jatkuvasti kehittäneet palvelujamme, joten laitteistomme on ajanmukainen ja monipuolinen.


mihin valmistut ikoni

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Ohutlevykeskus on osa teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymää (Steel Construction Excellence Center, SCEC).


Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMKin tutkimusyksikkö Ohutlevykeskus on perustettu vuonna 1998. Kaksikymmenvuotisen toimintamme aikana olemme osallistuneet lukuisiin yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprosesseihin sekä julkisiin hankkeisiin. Tällä on vauhditettu yritysten toimintaa ja tutkimuksen tuottamisen innovaatioiden päätymistä kaupallisiksi tuotteiksi. Yritysasiakkaat ovat olleet palveluihin erittäin tyytyväisiä, mikä näkyy yritysasiakkuuksien ja yhteistyösopimusten määrän kasvuna. Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2017 yli viidellekymmenelle yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

Olemme olleet mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä julkisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, mm.:

 • Tekesin rahoittamissa DIMECC Breakthrough Steels and Applications ja Hybrid Materials -hankkeissa (2014-2017)
  Hankkeissa tuotettiin tietoa muottiin karkaistujen autoteollisuuden terästen laserhitsattavuudesta ja terästen uusien pinnoitteiden puhtaana pysymisestä. Lisäksi kehitettiin uusia tutkimusmenetelmiä pinnoitteiden muovattavuusominaisuuksien tutkimiseen.
 • EU:n hiili- ja terästutkimusrahaston (RFCS) rahoittamassa kansainvälisessä Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire -hankkeessa (2017-2020)
  Hankkeessa kehitetään teräsrakenteiden palotilanteiden mitoituslaskentaa entistä taloudellisempien rakenneratkaisujen löytämiseksi.

Ohutlevykeskuksen tutkimusohjelma 2017 – 2020

Tutkimuksen painopisteet

 • Teräksen liittäminen ja muovaus; keskeisiä alueita ovat mm. autoteollisuuden ja rakentamisen suurlujuusteräkset
 • Pinnoitteet ja pitkäaikaiskestävyys
 • Rakentamisen ohutlevyrakenteet ja korkealujuusterästen sovellukset rakentamisessa
 • 3D-teknologioiden sovellukset konepajateollisuuden suunnittelu- ja tuotantovaiheissa, erityisesti 3D-skannaus ja käänteissuunnittelu
 • Valmistuksen robotiikkatutkimus
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen: energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät

Tutkimusyksikön tulevaisuus

Teemme soveltavaa tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Elinkeinoelämän näkökulmasta on nähtävissä kolme toimintaamme vaikuttavaa teknologista suuntausta:

 • Energiatehokkuuteen ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön sekä yleisemmin tuotteiden elinkaareen liittyvän tutkimuksen tarve tulee lisääntymään
 • Uusien, entistä lujempien materiaalien ja optimaalisempien rakenneratkaisujen kehitys jatkuu edelleen
 • Digitaalisuuden, automaation ja robotiikan merkitys tulee korostumaan erityisesti tuotteiden valmistuksessa.

Nykyisiin vahvuusalueisiimme ohutlevyteknologiaan ja teräsrakentamiseen sekä konepajojen tuotteisiin liittyvien tuotanto- ja valmistustekniikoiden tutkimus laajentuu merkittävästi. Erityisesti suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät 3D-teknologiat ja robotiikka tulevat olevmaan tärkeitä painoalueita. Biopohjaisten materiaalien käytön lisääntyessä niihin liittyvän osaamisen ja tutkimuksen tarve kasvaa. Energiatehokkuuden tutkimus laajenee myös tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaisempaan hallintaan.

Tutkimusyksikön kehittäminen edellyttää seuraavia käytännön toimia:

 • Lisätään julkisesti rahoitettua tutkimustoimintaa
 • Rekrytoidaan uusia tutkijayliopettajia
 • Lisätään kansainvälisiä rekrytointeja ja henkilövaihtoa kansainvälisten kumppanien kanssa
 • Mahdollistetaan väitöskirjatutkimuksen tekeminen tutkimusyksikössä
 • Edistetään opiskelijoiden tutkimusvalmiuksien kasvattamista ja luodaan halukkaille mahdollisuus edetä tutkijauralle
 • Uudistetaan alan YAMK-koulutus

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Energiatehokkuus

Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)

 • 1.8.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Hämeenlinnan kaupunki (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Suomen Ympäristöopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Markus Hansen-Haug

Terveellinen Digitalo

 • 1.3.2017-29.2.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö Seppo Niittymäki

Digipaali

3D-teknologiat

Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle

 • 1.8.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Timo Kärppä

Kokeilujen 3D -klubi

 • 1.5.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö Timo Kärppä

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.12.2018
 • Rahoittaja Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Pinnoitteet ja pitkäaikaiskestävyys

Pintafotobioreaktori — ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykasvattamiseen

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö Tiina Vuorio

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.8.2018
 • Rahoittaja Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Teräsrakenteet

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire (StabFi)

 • 1.7.2017 – 30.6.2020
 • Hankkeen rahoittaja: Research Fund for Coal and Steel
 • Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Zhongcheng Ma

Valmistuksen robotiikka

Y-Robo

Energiatehokkuus

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö Annikki Rosberg

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta (TOE)

 • 1.8.2015-31.3.2018
 • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö Susan Heikkilä

3D-teknologiat

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö Annikki Rosberg

Muovattavuus ja liittäminen

DIMECC Breakthrough Steels and Applications (BSA)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

Pinnoitteet ja pitkäaikaiskestävyys

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

lisää julkaisuja

2018

Havula, J., Garifullin, M., Heinisuo, M., Mela, K., Pajunen, S. 2018. Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures, Vol. 172, 1 October 2018, pp. 523-537.

Nguyen, N., Dang, K. 2018. Energy simulation and data monitoring – tools for nZEB quality management during its lifetime: Sheet Metal Center Case study. Smart Cities in Smart Regions, conference proceedings. The publication series of Lahti University of Applied Sciences part 39, 26 August 2018, pp. 137-148.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, Heikkala, J., A., Porter, D., Suikkanen, P. 2018. The effect of tempering temperature on microstructure, mechanical properties and bendability of direct-quenched low-alloy strip steel. Materials Science and Engineering A, Vol. 730, 11 July 2018, pp. 284-294.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P., Yang, J.-R., Tsai, Y.-T. 2018. The effect of finish rolling temperature and tempering on the microstructure, mechanical properties and dislocation density of direct-quenched steel. Materials Characterization, Vol. 139, May 2018, pp. 1-10.

2017

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P. 2017. The effect of thermomechanical treatment and tempering on the subsurface microstructure and bendability of direct-quenched low-carbon strip steel. Materials Characterization, Vol. 134, Dec 2017, pp. 172-181.

Garifullin, M., Pajunen, S., Mela, K., Heinisuo, M., Havula, J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of constructional steel research, Vol. 139, Dec 2017, pp. 353-362.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. 2017. Numerical analysis of steel columns stabilized by sandwich panels. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), Vol. 50, No 2, 2017, pp. 97-113.

Vuorio, T. 2017. Materiaalien ulkotestaus Brasiliassa ja Suomessa. HAMK Unlimited Journal, 16.8.2017.

Kansainvälinen toiminta

1 month ago

HAMK Ohutlevykeskus

Y-Robo -hankkeen pop-up -kiertue jatkui viime viikolla Hyvinkään Värkkäilyfestareilla (xn--vrkkilyfestari-5hbd.fi/). Milan Gautam ja opiskelijat esittelivät yleisölle yhteistyörobottia, konenäköä ja virtuaalilaseja. ... Lue lisääNäytä vähemmän

2 months ago

HAMK Ohutlevykeskus

Yhteistyörobotit esittäytyvät yleisölle! Lue lisää pop-up -kiertueen ensimmäisestä tilaisuudesta, joka järjestettiin viime perjantaina Hämeenlinnan Goodmanissa.

blog.hamk.fi/y-robo/yhteistyorobottien-pop-up-kiertue-kayntiin-hameenlinnassa/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Yhteistyörobotit esittäytyvät yleisölle! Lue lisää pop-up -kiertueen ensimmäisestä tilaisuudesta, joka järjestettiin viime perjantaina Hämeenlinnan Goodmanissa.https://blog.hamk.fi/y-robo/yhteistyorobottien-pop-up-kiertue-kayntiin-hameenlinnassa/

2 months ago

HAMK Ohutlevykeskus

Ihmisen ja koneen yhteistyö kiinnostaa paitsi insinöörejä myös kasvatustieteilijöitä. Lue täältä Essi Ryyminin ajatuksia!

blog.hamk.fi/y-robo/ihminen-ja-kone-insinoorien-ja-kasvatustieteilijoiden-kiinnostuksen-kohteena/
... Lue lisääNäytä vähemmän

2 months ago

HAMK Ohutlevykeskus

Teräsrakentamisen T&K-päivien toinen päivä alkoi tutustumisella Ohutlevykeskuksen halliin. Seminaariosallistujille esiteltiin 3D-skannausta ja robotiikkaa sekä lujista teräksistä valmistetun rakenteen testikuormitusta.

Aamupäivän paneelikeskustelussa pohdittiin, mitä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opetetaan ja mitä tulevaisuudessa pitäisi opettaa ja tutkia teräsrakenteista. Jarmo Havula edusti paneelissa ammattikorkeakoulukenttää, muut osallistujat olivat Tampereen ja Lappeenrannan teknillisistä yliopistoista ja Oulun yliopistosta.

Päivän esitysten teemoina olivat liitokset, paloturvallisuus ja palotekninen mitoitus sekä rakenteiden ja rakenneosien suunnittelu. Ohutlevykeskuksen Zhongcheng Ma puhui aiheesta "Structural fire analysis of simple steel structures using Ls-Dyna Explicit Solver".

Kiitos onnistuneista T&K-päivistä osallistujille!
... Lue lisääNäytä vähemmän

2 months ago

HAMK Ohutlevykeskus

Teräsrakentamisen T&K-päivien avauspäivänä kuultiin Coimbran yliopiston Hélder David da Silva Craveiron key note -luento aiheesta "Recent research on steel structures -- from high strength steel applications to structural fire resistance". Muiden esitysten teemat olivat "Teräsrakenteiden valmistus ja BIM", "Direktiivit, lait, asetukset, määräykset, ohjeet ja standardit" sekä "Rakenteiden ja rakenneosien suunnittelu". Ohutlevykeskuksen Ari Saastamoinen puhui seminaarissa korkealujuusterästen hitsauksesta.

Päivän päätteeksi ohjelmassa oli tutustumiskäynti SSAB Europen tehtaalle.

Torstaiaamuna aloitetaan tutustumisella Ohutlevykeskuksen toimintaan!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Teräsrakentamisen T&K-päivien avauspäivänä kuultiin Coimbran yliopiston Hélder David da Silva Craveiron key note -luento aiheesta Recent research on steel structures -- from high strength steel applications to structural fire resistance. Muiden esitysten teemat olivat Teräsrakenteiden valmistus ja BIM, Direktiivit, lait, asetukset, määräykset, ohjeet ja standardit sekä Rakenteiden ja rakenneosien suunnittelu. Ohutlevykeskuksen Ari Saastamoinen puhui seminaarissa korkealujuusterästen hitsauksesta.Päivän päätteeksi ohjelmassa oli tutustumiskäynti SSAB Europen tehtaalle.Torstaiaamuna aloitetaan tutustumisella Ohutlevykeskuksen toimintaan!Image attachmentImage attachment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU