Artenomi (AMK) on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja opinnot kestävät 4 vuotta. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU