Insinööri (AMK) on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 4 vuotta). Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät ovat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttäviä teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU