Metsätalousinsinööri (ylempi AMK) on luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Sen laajuus on 60 opintopistettä.  

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU