Rakennusmestari (AMK) on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä. Norminmukainen suoritusaika on 3,5 vuotta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU