Sosionomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus 210 opintopistettä. Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU