Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) on luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 60 opintopistettä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU