Opinnäytetyöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyöt
opinnaytetyot mies laittaa kirjaa kirjaston hyllyyn
Opinnäytetyöt mies laittaa kirjaa kirjaston hyllyyn.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

AMK-tutkinnon opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman ratkaisemiseen. Se voi olla kehittämistehtävä, suunnittelu- , tuotekehitys-, soveltava tutkimus- tai projektityö.

HAMKissa valmistuu vuosittain noin tuhat opinnäytetyötä. Niistä valtaosassa tilaajana toimii yritys, julkisyhteisö tai kolmannen sektorin toimija. Välitämme mielellämme opinnäytetyöaiheita opiskelijoillemme.

Opinnäytetyölle nimetään tilaajaorganisaatiosta ohjaaja, joka sitoutuu:

  • osallistumaan opinnäytetyösuunnitelman laadintaan,
  • mahdollistamaan työn suorittamisen työyhteisössä,
  • ohjaamaan opiskelijaa työhön liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä,
  • mahdollisuuksien mukaan osallistumaan opinnäytetyöseminaareihin koulutusohjelman käytännön mukaisesti,
  • antamaan työstä palautetta ja kirjallisen lausunnon työn arviointia varten sekä
  • sopimaan työn luottamuksellisista osioista opiskelijan ja HAMKin kanssa.

Opiskelija sitoutuu

  • käyttämään tilaajalta saamaansa aineistoa vain opinnäytetyön tarkoitukseen,
  • vaitiolovelvollisuuteen erikseen sovitun luottamuksellisen tausta-aineiston osalta sekä
  • toimittamaan valmiin opinnäytetyön tilaajalle sovitussa muodossa ja tarvittaessa esittelemään työn tuloksia tilaajalle.

Kaikki opinnäytetyöt ovat lakisääteisesti julkisia. Jos työ sisältää tilaajan kannalta luottamuksellista informaatiota, tämä esitetään varsinaisesta työstä erillisessä tausta-aineistossa, joka luovutetaan ainoastaan tilaajalle.

AMK-tutkinnossa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa 400 tunnin työtä. YAMK-tutkinnon laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuspäällikkömme antavat lisätietoja eri alojen toteutuksista ja mahdollisuuksista.

HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-tietokannassa.

Ilmoita työ-, harjoittelu-, ja opinnäytetyöpaikat opiskelijoillemme HAMK Talentsin kautta!

Hämeen ammattikorkeakoulu on keskittänyt opiskelijoiden työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen välittämisen HAMK Talents -palveluun. Palvelualustana toimii Tiitus. Järjestelmä mahdollistaa opiskelijoiden suoran kontaktoinnin järjestelmän kautta, ilman turhia välikäsiä. Tiitusta käyttävät monet muutkin oppilaitokset, joten sen kautta tavoitat tarvittaessa opiskelijoita laajemminkin.

Luo palveluun yrityksesi profiili »

Kun valitset toimialuetta, pidä huoli että valinnassa on mukana HAMK Talents /Hämeen ammattikorkeakoulu. Näin varmistat, että ilmoituksenne näkyvät HAMKin opiskelijoille.

Ohjeita palvelun käyttöön:

https://www.tiitus.fi/wiki/kb/ohjeet-yritykset/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU