Opinnäytetyöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyöt
opinnaytetyot mies laittaa kirjaa kirjaston hyllyyn
Opinnäytetyöt mies laittaa kirjaa kirjaston hyllyyn.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

AMK-tutkinnon opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman ratkaisemiseen. Se voi olla kehittämistehtävä, suunnittelu- , tuotekehitys-, soveltava tutkimus- tai projektityö.

HAMKissa valmistuu vuosittain noin tuhat opinnäytetyötä. Niistä valtaosassa tilaajana toimii yritys, julkisyhteisö tai kolmannen sektorin toimija. Välitämme mielellämme opinnäytetyöaiheita opiskelijoillemme.

Opinnäytetyölle nimetään tilaajaorganisaatiosta ohjaaja, joka sitoutuu:

  • osallistumaan opinnäytetyösuunnitelman laadintaan,
  • mahdollistamaan työn suorittamisen työyhteisössä,
  • ohjaamaan opiskelijaa työhön liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä,
  • mahdollisuuksien mukaan osallistumaan opinnäytetyöseminaareihin koulutusohjelman käytännön mukaisesti,
  • antamaan työstä palautetta ja kirjallisen lausunnon työn arviointia varten sekä
  • sopimaan työn luottamuksellisista osioista opiskelijan ja HAMKin kanssa.

Opiskelija sitoutuu

  • käyttämään tilaajalta saamaansa aineistoa vain opinnäytetyön tarkoitukseen,
  • vaitiolovelvollisuuteen erikseen sovitun luottamuksellisen tausta-aineiston osalta sekä
  • toimittamaan valmiin opinnäytetyön tilaajalle sovitussa muodossa ja tarvittaessa esittelemään työn tuloksia tilaajalle.

Kaikki opinnäytetyöt ovat lakisääteisesti julkisia. Jos työ sisältää tilaajan kannalta luottamuksellista informaatiota, tämä esitetään varsinaisesta työstä erillisessä tausta-aineistossa, joka luovutetaan ainoastaan tilaajalle.

AMK-tutkinnossa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa 400 tunnin työtä. YAMK-tutkinnon laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuspäällikkömme antavat lisätietoja eri alojen toteutuksista ja mahdollisuuksista.

HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-tietokannassa.

Ilmoita työ-, harjoittelu-, ja opinnäytetyöpaikat opiskelijoillemme HAMK Talentsin kautta!

Hämeen ammattikorkeakoulu on parantanut opiskelijoiden rekrytointi- ja urapalveluja, ottamalla käyttöön uuden HAMK Talents -järjestelmän. Sen tarjoaja on Tiitus Oy ja se keskittää kaikki opiskelijoille tarjottavat työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat yhden palvelun alle. Sillä parannetaan valmistuneiden opiskelijoidemme tavoitettavuutta ja opiskelijoiden osaamisen läpinäkyvyyttä. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa opiskelijoiden suoran kontaktoinnin järjestelmän kautta. Tiituksen palvelua käyttävät monet muutkin oppilaitokset, joten sen kautta tavoitat tarvittaessa opiskelijoita laajemminkin.

Luo palveluun yrityksesi profiili »

Kun valitset toimialuetta, pidä huoli että valinnassa on mukana HAMK Talents /Hämeen ammattikorkeakoulu. Näin varmistat, että ilmoituksenne näkyvät HAMKin opiskelijoille. Huomaa että oppilaitoksemme hyväksyy luomanne yritysprofiilinne HAMK Talentsiin, ennen kuin työpaikkailmoitukset näkyvät opiskelijoillemme.

Ohje: Yritysprofiilin luonti HAMK Talents -palveluun (.docx)

Ohjeistusvideoita:

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU