Opiskelijarekrytointi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijarekrytointi
opiskelijarekrytointi nainen istuu punaisella tuolilla
Nainen istuu punaisella tuolilla.

Opiskelijarekrytointi

Meidän kautta voit:

Rekrytoida työntekijöitä

HAMKissa on paljon eri alojen osaajia ja meiltä löytyy paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Hyödynnä meidän rekrytointipotentiaalia ja tarjoa opiskelijoille tai vastavalmistuneille osa- tai kokoaikaista työtä.

Tarjota harjoittelupaikkaa

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tarkoituksena on edistää opiskelijan urakehitystä, perehdyttää työnteon maailmaan sekä lisätä työllistymisen mahdollisuuksia. Harjoittelun laajuus on 30−85 opintopistettä, koulutusohjelmasta riippuen (yleisesti ottaen kahdesta kuukaudesta, puoleen vuoteen). Pääsääntöisesti työnantaja maksaa palkkaa opiskelijalle harjoittelusta, palkasta sovitaan opiskelijan kanssa suoraan.

Jos haluat keskustella alakohtaisista tarkennuksista  Koulutuspäällikkömme  antavat lisätietoja.

Tarjota opinnäytetyötä

AMK-tutkinnon opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman ratkaisemiseen. Se voi olla kehittämistehtävä, suunnittelu- , tuotekehitys- tai soveltava tutkimustyö. Tilaajana toimii yritys, julkisyhteisö tai kolmannen sektorin toimija. Välitämme mielellämme opinnäytetyöaiheita opiskelijoillemme.

Opinnäytetyölle nimetään tilaajaorganisaatiosta ohjaaja, joka sitoutuu:

 • osallistumaan opinnäytetyösuunnitelman laadintaan,
 • mahdollistamaan työn suorittamisen työyhteisössä,
 • ohjaamaan opiskelijaa työhön liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä,
 • mahdollisuuksien mukaan osallistumaan opinnäytetyöseminaareihin koulutusohjelman käytännön mukaisesti,
 • antamaan työstä palautetta ja kirjallisen lausunnon työn arviointia varten sekä
 • sopimaan työn luottamuksellisista osioista opiskelijan ja HAMKin kanssa.

Opiskelija sitoutuu:

 • käyttämään tilaajalta saamaansa aineistoa vain opinnäytetyön tarkoitukseen,
 • vaitiolovelvollisuuteen erikseen sovitun luottamuksellisen tausta-aineiston osalta sekä
 • toimittamaan valmiin opinnäytetyön tilaajalle sovitussa muodossa ja tarvittaessa esittelemään työn tuloksia tilaajalle.

Kaikki opinnäytetyöt ovat lakisääteisesti julkisia. Jos työ sisältää tilaajan kannalta luottamuksellista informaatiota, tämä esitetään varsinaisesta työstä erillisessä tausta-aineistossa, joka luovutetaan ainoastaan tilaajalle.

AMK-tutkinnossa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa 400 tunnin työtä. YAMK-tutkinnon laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuspäällikkömme antavat lisätietoja eri alojen toteutuksista ja mahdollisuuksista.

HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-tietokannassa.

Tarjota toimeksiantoa kevytyrittäjänä/yrittäjänä toimivalle opiskelijalle

Opiskelijamme tai meiltä valmistuneet, jotka toimivat kevytyrittäjinä, tarjoavat erilaista osaamistaan, ammattitaitoaan tai harrastusten kautta kertynyttä taitoa. Kevytyrittäjyys on yrittäjyyttä y-tunnuksella tai ilman. Kevytyrittäjän palveluja ostava yritys, yhteisö tai yksityishenkilö ostaa kevytyrittäjän palveluja hänen kanssaan suoraan sovituin ehdoin ja juuri sen verran kuin on tarve, ilman pidempää sitoutumista tai työnantajan velvollisuuksia. Kevytyrittäjät eivät ole siis työsuhteessa palveluntilaajaan.

Kaikki tuntityöhön liittyvät yksityiskohtien tarkentamiset ja neuvottelut käydään suoraan kevytyrittäjän kanssa, Hämeen ammattikorkeakoulu ei vastaa toiminnasta. Kevytyrittäjille voi tarjota toimeksiantoja, HAMKin henkilökunta voi laittaa ilmoituksia jakoon sisäisten tiedotuskanavien kautta.   Työn suorituksen jälkeen kevytyrittäjä lähettää asiakkaalle eli toimeksiantajalle laskun laskutuspalvelun kautta.

HAMK Talents are in Tiitus!

Rekrytoinnit hoituvat Tiitus rekrytointialustan kautta. Palvelu toimii yritys- ja opiskelijaprofiilien kautta. Luo profiili palveluun ja aloita rekrytointi!

Hämeen ammattikorkeakoulu on keskittänyt opiskelijoiden työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen välittämisen Tiitus-palveluun. Tiitusta käyttävät monet muutkin oppilaitokset, joten alusta mahdollistaa opiskelijoiden tavoittamisen laajemmin, monialaisemmin ja eri koulutusasteilta.

Järjestelmän kautta kontaktoit suoraan opiskelijoita, ilman turhia välikäsiä. Hallinnoit myös itse ilmoituksia ja näe niihin liittyvää dataa. Pääset myös selaamaan opiskelijoiden profiileja Haavi-palvelun kautta. Palvelu käyttää tekoälyä ja se myös ehdottaa opiskelijoiden profiileihin heidän osamiseensa sopivia paikkoja. Tiitusta voi käyttää rekrytointialustana, jossa voit kerätä ja käsitellä hakemukset. Näin rekrytointiprosessi on myös tietoturvallinen. Jos yritykselläsi oma rekrytointialusta, voit ohjata hakuprosessin myös sinne.

Toimialue kohdassa valitset ne oppilaitokset, joiden kanssa haluat jatkossa tehdä rekrytointiyhteistyötä. Pidä siis huoli että mukana on HAMK/Hämeen ammattikorkeakoulu. Kun yrityksen profiili on valmis ja luot uuden työpaikkailmoituksen, voit ilmoitus kohtaisesti valita toimialueeltasi ne oppilaitokset, joissa kyseisen ilmoituksen haluat näkyvän.

Kun olet luonut profiilin yrityksellenne, kutsu organisaatiostasi kaikki rekrytointien keskeisimmät toimija käyttäjiksi, näin pääsette kaikki käsittelemään tietoja hyödyntämään samaa profiilia. Käyttäjät kutsutaan profiilin sähköpostin kautta (kohdassa yrityksen tiedot -> käyttäjät).

Luo profiilisi täällä»

Ohjeita palvelun käyttöön täältä

Tutustu alustalla oleviin työpaikkailmoituksiin täältä

 

Miksi rekrytointialustan käyttäminen kannattaa?

 • Pääset kontaktoimaan suoraan opiskelijoita, ilman välikäsiä.
 • Pelkästään tiedotuskanavien kautta informointi hukuttaa ilmoitukset helposti tietotulvaan.
 • Valmistuneet opiskelijat eivät enää pääse HAMKin sisäisille tiedotuskanaville.
 • Palvelussa voidaan hyödyntää yrityksen omaa visuaalista ilmettä ja korostaa yrityksen imagoa.
 • Pääset itse hallinnoimaan ja muuttamaan ilmoituksia ja näet niihin liittyvää analytiikkaa.

Rekrytoinneissa on hyvä muistaa seuraavaa:

 • Mieti miten ilmoitus olisi mahdollisimman kiinnostava – Miten myyt paikan opiskelijalle?
 • Onko yrityksessä työsuhde-etuja? Millaiset ovat etätyömahdollisuudet?
 • Jos tarjoat harjoittelupaikkaa, onko mahdollisuuksia tarjota tämän jälkeen esim. työtä tai opinnäytetyötä?
 • Tarjoa tarpeeksi tietoa yrityksestä tai linkki, minkä kautta yritykseen pääsee paremmin tutustumaan.
 • Muista myös, että HAMKissa on paljon innokkaita kansainvälisiä opiskelijoita, voisiko työtä tarjota myös englanninkieliselle?