Opiskelijarekrytointi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijarekrytointi
opiskelijarekrytointi nainen istuu punaisella tuolilla
Nainen istuu punaisella tuolilla.

Opiskelijarekrytointi

Opiskelijarekrytointi

Meidän kautta voit:

 • rekrytoida työntekijän
 • rekrytoida harjoittelijan
 • rekrytoida opinnäytetyöntekijän
 • rekrytoida kevytyrittäjänä toimivan opiskelijan tai valmistuneen tekemään toimeksiannon.

Kaikki rekrytoinnit hoituvat HAMKin oman rekrytointialustan HAMK Talentsin kautta.

Miksi rekrytointialustan käyttäminen kannatta?

 • Pääset kontaktoimaan suoraan opiskelijoita, ilman välikäsiä.
 • Pelkästään tiedotuskanavien kautta informointi hukuttaa ilmoitukset helposti tietotulvaan.
 • Valmistuneet opiskelijat eivät enää pääse sisäisille tiedotuskanaville.
 • Palvelussa voidaan hyödyntää yrityksen omaa visuaalista ilmettä ja nostattaa yrityksen imagoa.
 • Palvelun selkeän lomakkeen kautta varmistat että muistat syöttää olennaiset tiedot.
 • Pääset itse hallinnoimaan ja muuttamaan ilmoituksia ja näet niihin liittyvää analytiikkaa.

Rekrytoinneissa on hyvä muistaa seuraavaa:

 • Mieti miten ilmoitus on mahdollisimman kiinnostava – Miten myyn paikan kiinnotuneelle?
 • Onko yrityksessä työsuhde-etuja, millaiset ovat etätyömahdollisuudet?
 • Jos tarjoat harjoittelua, onko mahdollisuuksia tarjota tämän jälkeen esim. työtä tai opinnäytetyötä ?
 • Tarjoa tarpeeksi tietoa yrityksestä tai linkki minkä kautta yritykseen pääsee paremmin tutustumaan.
 • Muista myös että meillä on paljon innokkaita kansainvälisiä opiskelijoita, voisiko työtä tarjota myös englanninkieliselle?

Ilmoita työ-, harjoittelu-, ja opinnäytetyöpaikat opiskelijoillemme HAMK Talentsin kautta. Luo profiili palveluun ja aloita rekrytointi!

Hämeen ammattikorkeakoulu on keskittänyt opiskelijoiden työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen välittämisen HAMK Talents -palveluun. Palvelualustana toimii Tiitus. Tiitusta käyttävät monet muutkin oppilaitokset, joten sen kautta tavoitat tarvittaessa opiskelijoita laajemminkin. Toimialuiden kautta määritellään minkä oppilaitosten opiskelijoita halutaan tavoittaa. Kun valitset toimialuetta, pidä huoli että valinnassa on mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, näin varmistat, että ilmoituksenne näkyvät HAMKin opiskelijoille.

Luo palveluun yrityksesi profiili »

Ohjeita palvelun käyttöön:

https://www.tiitus.fi/wiki/kb/ohjeet-yritykset/

Lisätietoa harjoittelusta

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tarkoituksena on edistää opiskelijan urakehitystä, perehdyttää työnteon maailmaan sekä lisätä työllistymisen mahdollisuuksia. Harjoittelun laajuus on 30−85 opintopistettä, koulutusohjelmasta riippuen (yleisesti ottaen kahdesta kuukaudesta, puoleen vuoteen). Pääsääntöisesti työnantaja maksaa palkkaa opiskelijalle harjoittelusta, palkasta sovitaan opiskelijan kanssa suoraan. Jos haluat keskustella alakohtaisista tarkennuksista  Koulutuspäällikkömme  antavat lisätietoja.

Lisätietoa opinnäytetöistä

AMK-tutkinnon opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman ratkaisemiseen. Se voi olla kehittämistehtävä, suunnittelu- , tuotekehitys- tai soveltava tutkimustyö. HAMKissa valmistuu vuosittain noin tuhat opinnäytetyötä. Niistä valtaosassa tilaajana toimii yritys, julkisyhteisö tai kolmannen sektorin toimija. Välitämme mielellämme opinnäytetyöaiheita opiskelijoillemme.

Opinnäytetyölle nimetään tilaajaorganisaatiosta ohjaaja, joka sitoutuu:

 • osallistumaan opinnäytetyösuunnitelman laadintaan,
 • mahdollistamaan työn suorittamisen työyhteisössä,
 • ohjaamaan opiskelijaa työhön liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä,
 • mahdollisuuksien mukaan osallistumaan opinnäytetyöseminaareihin koulutusohjelman käytännön mukaisesti,
 • antamaan työstä palautetta ja kirjallisen lausunnon työn arviointia varten sekä
 • sopimaan työn luottamuksellisista osioista opiskelijan ja HAMKin kanssa.

Opiskelija sitoutuu:

 • käyttämään tilaajalta saamaansa aineistoa vain opinnäytetyön tarkoitukseen,
 • vaitiolovelvollisuuteen erikseen sovitun luottamuksellisen tausta-aineiston osalta sekä
 • toimittamaan valmiin opinnäytetyön tilaajalle sovitussa muodossa ja tarvittaessa esittelemään työn tuloksia tilaajalle.

Kaikki opinnäytetyöt ovat lakisääteisesti julkisia. Jos työ sisältää tilaajan kannalta luottamuksellista informaatiota, tämä esitetään varsinaisesta työstä erillisessä tausta-aineistossa, joka luovutetaan ainoastaan tilaajalle.

AMK-tutkinnossa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa 400 tunnin työtä. YAMK-tutkinnon laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuspäällikkömme antavat lisätietoja eri alojen toteutuksista ja mahdollisuuksista.

HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-tietokannassa.

Lisätietoa kevytyrittäjyydestä ja tuntitöiden tarjoamisesta

Opiskelijamme tai meiltä valmistuneet, jotka toimivat kevytyrittäjinä, tarjoavat erilaista osaamistaan, ammattitaitoaan tai harrastusten kautta kertynyttä taitoa. Kevytyrittäjyys on yrittäjyyttä y-tunnuksella tai ilman. Kevytyrittäjän palveluja ostava yritys, yhteisö tai yksityishenkilö ostaa kevytyrittäjän palveluja hänen kanssaan suoraan sovituin ehdoin ja juuri sen verran kuin on tarve, ilman pidempää sitoutumista tai työnantajan velvollisuuksia. Kevytyrittäjät eivät ole siis työsuhteessa palveluntilaajaan.

Kaikki tuntityöhön liittyvät yksityiskohtien tarkentamiset ja neuvottelut käydään suoraan kevytyrittäjän kanssa, Hämeen ammattikorkeakoulu ei vastaa toiminnasta, vaan tarjoaa HAMK Talents -palvelualustan töiden ja tekijöiden välittämiseen. Työn suorituksen jälkeen kevytyrittäjä lähettää asiakkaalle eli toimeksiantajalle laskun laskutuspalvelun kautta.
HAMK Talents alustalla voit tarjota toimeksiantoja kevytyrittäjille sekä selata palvelussa olevia kevytyrittäjiä ja kontaktoida heitä suoraan.

Katso palvelukuvauskaavio tästä: Kevytyrittäjyyspalveluprosessi

Kevytyrittäjyyspalvelut HAMK Talentsissa

 1. Tee yrityksesi, yhteisösi tai yksityishenkilön profiili palveluun, jotta pääset käyttämään palvelua.
 2. Luo kevytyrittäjille toimeksianto kohdassa ”luo projekti”  tai selaa palvelussa olevia kevytyrittäjiä ja kontaktoi heitä suoraan.

Tarkemmat ohjeet:
Miten tarjoan toimeksiannon, katso ohje tästä
Miten selaa kevytyrittäjiä ja kontaktoin heitä, katso ohje tästä

Onko kysyttävää HAMK Talents -palvelun käytöstä? Ota yhteyttä Tiina Björkskog tiina.bjorkskog@hamk.fi tai 040 7690 900

Haluatko keskustella tarkemmin rekrytointeihin liittyvistä alakohtaisista asioista? Ota yhteyttä koulutuspäällikköihimme

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU