Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Saattohoitokoulutus 2024LUE LISÄÄ

  Koulutus järjestetään Zoom-palvelun kautta, joten osallistuminen etänä on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutuspäivät ovat 4.-5.4. ja 8.5.2024. Koulutuksen järjestäjää Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Jatkuva oppiminen, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus.

 • INR- ja laskimoverinäytteenottokoulutus 2024LUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on päivittää INR- ja laskimoverinäytteenottoon liittyvää osaamista.

Liikenteen ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

  Feed has no items.

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Innostavasti verkkoympäristöissä > tulossa 2024LUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Koulutusten tarkoituksena on lisätä osallistujien osaamista verkko- ja hybridiopetuksen menetelmien kaytössä verkkoläsnäolon ja osallistamisen vahvistamiseksi sekä antaa välineitä virtuaalisen todellisuuden hyodyntämiseen. Koulutuksissa annetaan tietoa hybridiopetuksen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimiaan uusissa ympäristöissä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu. Osa koulutuksista tulee tarjolle kaikille kohderyhmään kuuluville, joten seuraathan sivujamme!

 • Johdanto kyberturvallisuuteen 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tarkoituksena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön kyberturvallisuusosaamista. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisäämään sekä omaa että oppilaitoksensa kyberturvallisuuttaa huomioimalla oman toimintansa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö saa eväitä omien opiskelijoidensa kyberturvallisuuden lisäämiseen opetuksen ja ohjauksen menetelmin. Koulutuksessa käsitellään kyberturvallisuutta käsitteenä ja ilmiönä sekä opettajan mediaosaamista. Tutustu myös Sosiaalinen hakkerointi tietoturvauhkana 3 op -koulutukseen.

 • Näyttöjen järjestäminen ja osaamisen arviointi työpaikoilla 4 opLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön monipuolista arviointiosaamista. Koulutuksen avulla on mahdollista jalkauttaa ja juurruttaa osaamisen arviointiin liittyviä toimintaperiaatteita, menetelmiä ja käytänteitä. Koulutus on osallistujalle maksuton (paikkoja rajoitetusti).

 • Ohjaava palaute osaamisen kehittymisen tukena 4 opLUE LISÄÄ

  Ohjaava palaute osaamisen kehittymisen tukena -koulutus on osa Osuvuutta arviointiin ammatillisessa koulutuksessa hanketta (OPH). Tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön monipuolista arviointiosaamista. Koulutus on osallistujalle maksuton (paikkoja rajoitetusti).

 • Ohjauksen tietotaidon päivittäminen 4-8 opLUE LISÄÄ

  Koulutus tarjoaa opinto-ohjaajakoulutuksen käyneille mahdollisuuden päivittää ohjauksen ydinosaamista päivittämällä ura- ja ohjausteorioihin liittyvää tietämystään ja soveltamisosaamista. Koulutus tarjoaa loistavan mahdollisuuden opinto-ohjaajille ja oppilaanohjaajlle päivittää ohjausmenetelmiin liittyvää osaamistaan.

 • Osuvuutta arviointiin ammatillisessa koulutuksessa > tulossa 2024LUE LISÄÄ

  Koulutusten tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön monipuolista arviointiosaamista. Koulutusten kautta on mahdollista jalkauttaa ja juurruttaa osaamisen arviointiin sekä ohjaavan palautteen antamiseen liittyviä toimintaperiaatteita, menetelmiä ja käytänteitä. Koulutuksissa keskitytään osaamisen arviointiin ja näyttöjen järjestämiseen työpaikoilla, ohjaavan palautteen merkitykseen osaamisen kehittämisen tukena sekä yhtenäisen arviointikulttuurin kehittämiseen sekä arviointitiedon hyödyntämiseen. Koulutuksilla varmistetaan lain mukaista ammatillisen koulutuksen järjestämistä sekä näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arviointikäytänteiden yhdenvertaisuutta. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu. Osa koulutuksista tulee tarjolle kaikille kohderyhmään kuuluville, joten seuraathan sivujamme!

 • Ratkaisuja opiskelijan käyttäytymisen haasteisiin 3 opLUE LISÄÄ

  Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarve ulottuu opintojen lisäksi myös arkeen ja työllistymiseen. Oppivelvollisuuden laajeneminen, uusien hyvinvointialojen palvelusektoreiden uudistukset ovat tuoneet ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämiseen uudenlaista yhteistyötä ja työnjaon haasteita, jotka ylittävät moniammatillisia, monialaisia ja palvelusektoreiden rajoja. Tämä lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön tarvetta kehittää osaamistaan tukea ja ohjata vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. POVERI -koulutushanke on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen. Haaga-Helian, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttavat yhdessä koulutuskokonaisuuden, jonka lähtökohtana on erityisen tuen opiskelijan huomioiminen toimijana ja kumppanina eikä tukitoimien kohteena. 

 • Sosiaalinen hakkerointi tietoturvauhkana 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tarkoituksena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön kyberturvallisuusosaamista. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisäämään sekä omaa että oppilaitoksensa kyberturvallisuuttaa huomioimalla oman toimintansa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö saa eväitä omien opiskelijoidensa kyberturvallisuuden lisäämiseen opetuksen ja ohjauksen menetelmin. Koulutuksessa käsitellään yksityisyyden suojaan liittyvää käsitteistöä ja teknologioita sekä sosiaalista hakkerointia ilmiönä.

 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 25 op, 2024 - 2025LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan. Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti eli koulutus on prosessuaalista, vuorovaikutteista, osallistavaa, elämyksellistä ja ryhmää oppimisessa hyödyntävää. Lisäksi koulutukseen kuuluu hevostoimintaharjoituksia lähijaksoilla ja itsenäistä työskentelyä etäjaksojen aikana yhteistyötalleilla. Koulutuksen aikana kootaan portfoliota, omaa kasvun kansiotaan. Lisäksi jokaisen lähijakson jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, josta toinen vastuukouluttaja antaa palautetta. Se auttaa portfoliotyöskentelyssä ja oman ammatillisen kasvun jäsentämisessä.

 • Tarraa kiinni opintoihin - opiskelijan hyvinvointia tukemassa 5 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä oppijoiden hyvinvointia kouluttamalla opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Jokaisella opiskelijalla ja työntekijällä on tarve tulla kohdatuksi ja olla merkityksellinen toimija yhteisössään. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on tärkeä rooli opiskelijoiden osallisuuden, vahvuuksien tunnistamisen sekä osaamisidentiteetin kehittymisen tukemisessa. Näillä toimilla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoihin kiinnittymistä.

 • Työpaikalle -oppimaan tuetusti ja ohjatusti 4 opLUE LISÄÄ

  Työpaikalle -oppimaan tuetusti ja ohjatusti -koulutus on osa OTTO -ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa kokonaisuutta (OPH). Oppilaitosten ja työelämän välinen entistä tiiviimpi yhteistyö tuottaa lisäarvoa osaamisen kehittämiseen. Yhteiskunnan ja lainsäädännön muutokset edellyttävät työelämän ja koulutusalan toimijoilta uudenlaista ajattelua oppimisesta.

 • Uraohjauksen helminauha 6 opLUE LISÄÄ

  Mietitkö miten toteuttaa mahdollisimman toimivaa, oikea-aikaista ja opiskelijan tarpeisiin osuvaa uraohjausta? Uraohjauksen helminauha 6 op -koulutuksessa perehdytään hyviksi arvioituihin uraohjauksen ja sujuvien siirtymien malleihin ja hankehelmiin, sovelletaan niitä omaan toimintaympäristöön ja jaetaan muillekin. Tule kehittymään ja kehittämään poimimalla uraohjauksen hohtavimmat helmet omaan nauhaasi!

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Green Digital Manufacturing - Kestävät digitaaliset valmistustekniikatLUE LISÄÄ

  HAMK ja Hyria Koulutus toteuttavat yhteistyössä koulutuksen kehittämishankkeessa Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden. Tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetuskieli on suomi. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat: 1) Valmistustekniikoiden perusteet, 6 op 2) Tuotteen suunnittelu valmistuksen näkökulmasta, 4 op 3) Tuotannon kehittäminen, 3 op 4) Tuotteen tai tuotannon kehittämisprojekti, 3 op Lisätietoja sekä tarkemmat opintojaksokuvaukset löydät koulutuksen omilta sivuilta. Siirry sivuille tästä linkistä.

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

 • Liiketoimintamuotoilu 5 opLUE LISÄÄ

  Liiketoimintamuotoilu on muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta johdettu kehittämismenetelmä, joka pohjautuu vahvasti asiakasymmärryksen kautta rakennettavan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Liiketoimintamuotoilu antaa työkaluja niin palveluiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Muotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit.

 • Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää osaamistasi asunto– ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävissä? Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla.

 • Taloyhtiön hallitustyöskentely helposti haltuunLUE LISÄÄ

  Käytännönläheinen koulutus, jonka avulla päivität helposti osaamisesi taloyhtiön hallitustyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä.