Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Dronepilotin valvottu lisäteoriakoe toiminnan alakategoriaan A2, 17.12.2021LUE LISÄÄ

  Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g - 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina. Muista, että omatoiminen käytännön koulutus tulee olla suoritettuna ennen A2-lisäteoriakokeeseen osallistumista.

 • Vihervalvojan koulutus, päivityskoulutuspäivä 10.12.2021LUE LISÄÄ
 • Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koe 18.3.2022LUE LISÄÄ

  Koe sisältää seuraavat eläinlajit: nautaeläimet pienmärehtijät (lammas, vuohi) siat siipikarja kavioeläimet (hevonen, poni)

 • Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe 18.3.2022LUE LISÄÄ

  Kaupallisissa eläinkuljetuksissa eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden päivityskoulutus 30.-31.3.2022LUE LISÄÄ

  Yhdessä VYLin leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan kanssa suunniteltu koulutus on suunnattu kaikille aihealueen peruskurssin suorittaneille. Koulutusta suositellaan erityisesti niille, jotka ovat käyneet peruskoulutuksen keväällä 2017 tai aikaisemmin.

 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutus 3 op, 15.3. - 7.4.2022LUE LISÄÄ

  Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus määritellään laissa, alan standardeissa ja viranomaismääräyksissä. Näiden sisäistäminen on ehdoton edellytys laadukkaalle turvallisuustyölle. Vastuu leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuudesta on kaikilla niiden parissa toimivilla, eikä vähiten leikki- ja lähiliikuntapaikan omistajilla. VYLin leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan kanssa yhdessä suunniteltu koulutuskokonaisuus antaa perustiedot leikki- ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelijoina, rakentajina, ylläpitäjinä, rakennuttajina ja valvojina toimiville. Käytännön harjoitukset koulutuksen lopussa auttavat muuntamaan teoriatiedon konkreettiseksi osaamiseksi.

 • Automaattilypsyn jatkokoulutus (Lely Astronaut) 25. - 26.1.2022LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa tutustutaan Lelyn lisälaitteisiin: Cosmix ruokintakioskiin, Discovery puhdistusrobottiin, Juno rehunsiirtäjään ja Shuttle näytteenottolaitteeseen sekä perehdytään eläinten puhtauden ja ruokinnan seuraamiseen automaattilypsytilalla. Koulutuksessa ei opeteta Lelyn T4C -tuotannonhallintaohjelman käyttöä, joten aiempi osallistuminen peruskoulutukseen on pakollinen. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan luokkatilassa Lelyn lisälaitteisiin sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Toisena päivänä opittuja taitoja harjoitellaan käytännössä Mustialan navetassa. Osallistujille jaettava koulutuskansio sisältää käyttöohjekirjat lisälaitteisiin ja teoriapäivän aineiston.

 • Automaattilypsyn peruskoulutus (Lely Astronaut) 8.-9.2.2022LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa tutustutaan Lelyn T4C -tuotannonhallintaohjelmaan niin, että osataan tulkita ohjelmaa sekä käyttää lypsyrobottia päivittäisissä lypsyrutiineissa. Lisäksi opitaan Lely Astronautin lypsytekniikka ja maidon laadunmittauksen perusteet. Koulutuksessa käsitellään myös virhe- ja ongelmatilanteita. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan robottilypsyn perusteisiin sekä tuotannonhallintaan luokkatilassa ja toisena päivänä harjoitellaan opittua käytännössä Mustialan navetassa. Osallistujille jaettava koulutuskansio sisältää käyttöohjekirjat Lely Astronaut A3, A4 ja A5 robotteihin sekä teoriapäivän aineiston. Opiskelussa on käytettävissä kannettavat tietokoneet.

 • Lähiliikuntapaikkapäivä 30.3.2022LUE LISÄÄ

  Tule päivittämään tietosi ajan tasalle lähiliikuntapaikkojen suhteen.

 • Kestävää kehitystä rakennetun ympäristön ammattilaisille 8.2. - 29.3.2022LUE LISÄÄ

  Miten kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja sen eri ulottuvuuksia voi hyödyntää osana rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteutusta? Tule mukaan perehtymään kestävän kehityksen eri näkökulmiin ja kuulemaan sen suuntaviivoista rakennetun ympäristön ammattilaisten työssä.

 • Vectorworks-perusteet 3 op, verkkokoulutus 17.1. - 14.2.2022LUE LISÄÄ
 • Vectorworks -jatkokoulutus/3D, 3 op, verkkokoulutus > tulossa myöhemminLUE LISÄÄ
 • Luomuhule - pinnantasaussuunnittelun mahdollisuudet luonnonmukaiseen huleveden hallintaan rakennetussa ympäristössä 5 op > Tulossa myöhemminLUE LISÄÄ

  Uusi koulutus on suunnattu hortonomeille, maisemasuunnittelijoille ja muille ammattilaisille, jotka työssään ovat tekemisissä toteutussuunnitelmien, hulevesisuunnittelun ja pinnantasaussuunnittelun kanssa. Koulutuksen työskentelytavoissa yhdistyvät teoria ja käytännön tekeminen. Vaiheittain etenevä harjoitustyö tehdään tietokoneavusteisesti piirtäen.

 • Vihervalvojan koulutus 5 op > tulossa syksyllä 2022LUE LISÄÄ

  Rakentamisen ja kunnossapidon teettäminen urakoitsijoilla on lisääntynyt myös viheralalla. Vihervalvojia tarvitaan varmistamaan, että tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus toteutuu (laatu, aikataulu ja budjetti). Koulutuksessa saat valmiudet toimia sekä rakentamisen että kunnossapidon valvojana niin julkisyhteisössä kuin yksityisen sektorin palveluksessakin. Koulutuksessa huomioidaan myös omavalvonta ja sen tarpeet.

 • Dronekoulutus verkossa (nonstop aloitus)LUE LISÄÄ
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulu 5 op > Tulossa syksyllä 2022LUE LISÄÄ

  Suomessa on satoja tuhansia viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä. Niillä syntyvät jätevedet kuormittavat lähiympäristöä, ellei niitä käsitellä asianmukaisesti. Jokainen kiinteistö on ominaisuuksiltaan ja olosuhteiltaan erilainen. Kunkin kiinteistön jätevesienkäsittelylle on löydettävä paras mahdollinen juuri sille räätälöity ratkaisu. Asiantunteva, kouluttautunut suunnittelija perehtyy kiinteistöön huolellisesti paikan päällä, kuuntelee kiinteistön omistajan/haltijan toiveita ja tarpeita ja suunnittelee kiinteistön ja ympäristön tarpeita palvelevan jätevesijärjestelmän. Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulussa opitaan laatimaan kiinteistön jätevesisuunnitelma ja arvioimaan talousvesikaivon kuntoa ja kunnostusratkaisuja.

 • Paikkatietokoulutusta terveydensuojeluviranomaisille 12.1.-7.4.2022LUE LISÄÄ

  Haluaisitko lisää tietoa paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista ympäristöterveydenhuollossa? Syksyn koulutusryhmän täytyttyä ennätysvauhtia, seuraava verkkokoulutus on jo keväällä 2022. Sosiaali- ja terveysministeriön tukema koulutus on kohdennettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille. Koulutuksessa esitellään paikkatiedon laajoja hyödyntämismahdollisuuksia ja perehdytään saatavilla oleviin paikkatietoaineistoihin, jotka ovat hyödyllisiä talousveden ja uimaveden valvonnan, riskinarvioinnin ja riskien hallinnan kannalta. Paikkatiedon käyttö helpottaa riskinarviointia ja sillä on merkitystä myös häiriö- ja epidemiatilanteissa. Koulutus opastaa paikkatietoaineistojen itsenäiseen tuottamiseen.

 • Maisemarakennuttajan koulutus 10 op, 9.11.2021 - 3.2.2022LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutus on suunnattu viherrakennuttajille, jotka ovat kiinnostuneita FISEn Maisemarakennuttaja (RAP) -pätevyyden hakemisesta tai haluavat muuten parantaa osaamistaan. Koulutus on FISEn hyväksymää pätevyyskoulutusta, ja se perehdyttää viherrakennuttamisen sisältöihin, prosesseihin ja riskeihin.

 • Georakentamisen koulutus 5 op, 10.1. - 22.3.2022LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutus on suunnattu hortonomeille, jotka ovat kiinnostuneita FISEn Maisemarakennuttaja (RAP) -pätevyyden hakemisesta tai haluavat muuten parantaa georakentamisen osaamistaan. Koulutus sisältää geotekniikan ja maanrakentamisen, kriittisten laskelmien sekä riippuvuussuhteiden perusteet.

 • Lomittajien koulutukset > ota koulutustarpeissa yhteyttäLUE LISÄÄ

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

 • Saattohoitokoulutus 2022LUE LISÄÄ

  Koulutus järjestetään ZOOM Online -palvelun kautta, joten osallistuminen etänä on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutuspäivät ovat 28.1. ja 15-16.2.2022. Koulutuksen järjestäjä on Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up Jatkuva oppiminen, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus.

Liikenteen ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

  Feed has no items.

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Erityisellä tuella omalle uralle > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudessa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ammatillisten urapolkujen ja siirtymävaiheiden tukimallien uudistamiseen. Koulutus selkeyttää eri toimijoiden roolia ja tehtäviä siirtymävaiheessa sekä jäsentää ammatillisen erityisopetuksen roolia ja tehtävää koulutuksen muutoksissa. Osallistujille syntyy uutta yhteistä ymmärrystä eri kouluasteiden ja työelämän välille, käytännöllisiä menetelmiä ammatillisen opettajan käyttöön, yhteistyöverkostoja sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisia tavoitteita tukevia käytänteitä. Kokonaistavoitteena on tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolun kehittäminen. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erityisen tuen areena: Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki 2 op, verkkoLUE LISÄÄ

  Onko ryhmässäsi tukea tarvitsevia opiskelijoita? Miten tunnistat tuen tarpeen ja huomioit sen suunnittelussa ja toteutuksessa? Millaisia keinoja digipedagogiikka tarjoaa? Koulutuksen tavoitteena on perehtyä erityisen tuen tunnistamisen keinoihin ja menetelmiin. Millaisin digitaalisin välinen ja pedagogisin keinoin opettaja/ohjaaja voi tukea erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa?

 • Kansanopistoille: Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • Kansanopistoille: Opetussuunnitelman perusteista kansanopiston opetussuunnitelmaksi 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • Kansanopistoille: Opiskelun ohjaus ja tuki 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • Kohti kestävää pedagogiikkaa - pedagogiikan kestokassi -webinaariLUE LISÄÄ

  Tule mukaan Pedagogiikan kestokassi -webinaariin! Yhteisellä retkellä kurkistamme mitä pedagogiikan kestokassiin on kerätty, juomme nokipannukahvit ja viritämme kompassin tulevaisuuteen. Jaamme parhaita oivalluksia ja samalla saat eväitä oman oppilaitoksesi kestävän pedagogiikan rakentamiseen.

 • Maksuton webinaarisarjaLUE LISÄÄ

  Tarjoamme maksuttoman webinaarisarjan kaikille erityisen tuen ja opinto-ohjauksen ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille. Tule mukaan!

 • OPEKOI -opettajan ennakointiosaaminen, 8 op - verkkoLUE LISÄÄ

  OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI (8 op) -koulutuksen osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 • Osaamisidentiteettiä rakentamassa -laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä, 9 op - verkkoLUE LISÄÄ

  Työelämän ja yhteiskunnan muutoksissa keskeistä on tukea oppijaa ymmärtämään oman osaamisensa merkitys muuttuvassa työelämässä riippumatta siitä, mistä yhteydestä se on hankittua, sekä tuomaan esiin ja sanallistamaan omia vahvuuksiaan ja monipuolisesti kertyvää osaamistaan. Keskiössä on tällöin osaamisidentiteetin rakentuminen ja tulevaisuustaitojen kehittäminen, johon tarvitaan uudenlaista opetus- ja ohjausosaamista kaikilla koulutusasteilla. Osaamisidentiteettiä rakentamassa -laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä -verkostohanke toteutetaan yhdessä OAMK:n ja HAMKn ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesken.

 • Rohkeasti eteenpäin > varattavissaLUE LISÄÄ

  Rohkeasti eteenpäin -kokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti sekä osaamisperusteisesti. Lähtökohtana ovat työ- ja elinkeinoelämän muutokset ja kohderyhmän osaamistarpeet. Koulutuksen tuloksena osallistujien pedagoginen osaaminen kehittyy ja valmiudet toteuttaa laadukasta ammatillista koulutusta paranevat. Rohkeasti eteenpäin -tarjonnalla tuetaan koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistamisessa ja kehittämisessä. Koulutuksella varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä vastataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

 • TRIPEDA - osaaminen näkyväksi laadukkaalla pedagogisella suunnittelullaLUE LISÄÄ

  Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vahvassa murroksessa, joka edellyttää työelämälähtöistä ja monimuotoista koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista. TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun -koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujille kokemuksen laadukkaasti suunnitellusta aktivoivasta ja toiminnallisesta verkkototeutuksesta. Toteutuksessa sovelletaan ajantasaisia ohjauksen ja oppimisen menetelmiä tulevaisuuden digitaalisuutta edustavassa oppimisympäristössä.

 • Uraohjauksen helminauha 6 opLUE LISÄÄ

  Mietitkö miten toteuttaa mahdollisimman toimivaa, oikea-aikaista ja opiskelijan tarpeisiin osuvaa uraohjausta? Uraohjauksen helminauha 6 op -koulutuksessa perehdytään hyviksi arvioituihin uraohjauksen ja sujuvien siirtymien malleihin ja hankehelmiin, sovelletaan niitä omaan toimintaympäristöön ja jaetaan muillekin. Tule poimimaan hohtavimmat helmet omaan nauhaasi!

 • YTOt vauhtiin > varattavissaLUE LISÄÄ

  Ytot vauhtiin -kokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Henkilökohtaistamisen, yksilöllistämisen ja erityisen tuen tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Osaamisperustaisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen käytännön toteuttamiseen on rakentunut kirjava joukko erilaisia toimintamalleja ja -tapoja. Myös digitaalisuuden vaatimusten ja mahdollisuuksien huomioiminen vaihtelee valtakunnallisesti. Monenlaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien YTO-toteutusten rakentaminen edellyttää opettajien osaamisen vahvistamista. Tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Teollisuuden Digi-Robo -osaaja, 30 opLUE LISÄÄ

  Teollisuuden Digi-Robo -osaaja -Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset, toteutetaan 30 opintopisteen täydennyskoulutuksena, jolla tuetaan teknologiateollisuuden alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologioiden käyttöönottoa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen avulla tuetaan työvoiman osaamistason nostamista ja vastataan teknisten alojen työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin.

 • Ketterät mallit ja scrum toiminnan siivittäjänäLUE LISÄÄ

  Vastaatko työssäsi toiminnan tai prosessien kehittämisestä? Törmäätkö toistuvasti samoihin ongelmiin, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisuja? Oletko pohtinut ketteriä malleja ja mietit niiden soveltuvuutta organisaatiossasi? Tule mukaan Ketterät mallit ja scrum toiminnan siivittäjänä -koulutukseen! Koulutuksessa tutustut ketteryyteen ja sen perusajatukseen sekä perehdyt syvällisemmin scrum-malliin. Lisäksi pääset heti soveltamaan oppeja käytännössä. Ketterät menetelmät ovat tuttuja työkaluja ohjelmistoprojekteissa, mutta niitä voidaan soveltaa usein myös muun toiminnan kehittämisessä. Ketterät mallit ja scrum toiminnan siivittäjänä -koulutus on yhden päivän kestävä verkkokoulutus, joka tarjoaa tiiviin, kattavan ja konkreettisen tietopaketin ketteristä toimintamalleista ja erityisesti scrumista.

 • Tehosta B2B-markkinointia ja -myyntiäLUE LISÄÄ

  Tehosta B2B–markkinointia ja –myyntiä on sparraava koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu BtoB–liiketoiminnan parissa työskenteleville.

 • Resource-wise Sustainability Studies, 22 crLUE LISÄÄ

  Description Resource-wise Sustainability Studies (22 ECTS) are master-level further education, where students increase their abilities in resource and energy efficiency in industrial research and development (R&D) activities. Studies are conducted in English. Studies will strengthen the ability to carry out resource wise and sustainable development projects by providing expertise in research and development work and deep understanding in applied research of energy efficiency or sustainable materials science and engineering. After completing the studies, student will have skills for increasing the sustainable development at your field and abilities to plan and execute project work in sustainable manner. Student has critical skills for experimental or theoretical development work as well as data collection and assessment methods in the industry.

 • AMKoodariLUE LISÄÄ

  AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen.

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Taloyhtiön hallitustyöskentely helposti haltuun 2021LUE LISÄÄ

  Käytännönläheinen koulutus, jonka avulla päivität helposti osaamisesi taloyhtiön hallitustyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä.

 • Ketterät mallit ja scrum toiminnan siivittäjänäLUE LISÄÄ

  Vastaatko työssäsi toiminnan tai prosessien kehittämisestä? Törmäätkö toistuvasti samoihin ongelmiin, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisuja? Oletko pohtinut ketteriä malleja ja mietit niiden soveltuvuutta organisaatiossasi? Tule mukaan Ketterät mallit ja scrum toiminnan siivittäjänä -koulutukseen! Koulutuksessa tutustut ketteryyteen ja sen perusajatukseen sekä perehdyt syvällisemmin scrum-malliin. Lisäksi pääset heti soveltamaan oppeja käytännössä. Ketterät menetelmät ovat tuttuja työkaluja ohjelmistoprojekteissa, mutta niitä voidaan soveltaa usein myös muun toiminnan kehittämisessä. Ketterät mallit ja scrum toiminnan siivittäjänä -koulutus on yhden päivän kestävä verkkokoulutus, joka tarjoaa tiiviin, kattavan ja konkreettisen tietopaketin ketteristä toimintamalleista ja erityisesti scrumista.

 • KirjanpitoPassi 2021: Kirjanpito 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. Kirjanpitopassin 1. osa; Kirjanpito 3 op oppinnoilla voit aloittaa kirjanpidon opintosi. Olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Kirjanpito 3 op toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 2021: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Tule päivittämään kirjanpito-osaamistasi! KirjanpitoPassin 2. osa: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op. Olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Helposti verkossa oman aikataulun mukaan! Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 2021: Arvonlisävero 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. KirjanpitoPassin 3. osa: Arvonlisävero 3 op. Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • Tehosta B2B-markkinointia ja -myyntiäLUE LISÄÄ

  Tehosta B2B–markkinointia ja –myyntiä on sparraava koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu BtoB–liiketoiminnan parissa työskenteleville.

 • KirjanpitoPassi 2021, 9 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Hanki itsellesi KirjanpitoPassi! Opiskelemalla KirjanpitoPassin sisältämät asiat vahvistat omaa ammattitaitoasi ja päivität osaamisesi ajantasalle. Kokonaisuuteen kuuluvat Kirjanpito 3 op, Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op ja Arvonlisävero 3 op. Halutessasi voit suorittaa vain sinua kiinnostavan osan passista.

 • Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 2021, 5 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää osaamistasi asunto– ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävissä? Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla.

 • AMKoodariLUE LISÄÄ

  AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen.

 • Liiketoimintamuotoilu 5 op, 2021LUE LISÄÄ

  Liiketoimintamuotoilu on muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta johdettu kehittämismenetelmä, joka pohjautuu vahvasti asiakasymmärryksen kautta rakennettavan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Liiketoimintamuotoilu antaa työkaluja niin palveluiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Liiketoimintamuotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU