Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Vectorworks perusteet (3 op) verkkokoulutus 2022 (nonstop aloitus)LUE LISÄÄ

  Tule oppimaan mitä kaikkia mahdollisuuksia ohjelmiston hyödyntämisessä saat ja miten opit käyttämään ohjelmistoa tehokkaammin. Koulutus sopii erityisesti maisemasuunnittelijoille sekä muille luonnonvara-alalla työskenteleville.

 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden päivityskoulutus 9.-10.11.2022 > Huom. uusi ajankohtaLUE LISÄÄ

  Yhdessä VYLin leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan kanssa suunniteltu koulutus on suunnattu kaikille aihealueen peruskurssin suorittaneille. Koulutusta suositellaan erityisesti niille, jotka ovat käyneet peruskoulutuksen keväällä 2017 tai aikaisemmin.

 • Lähiliikuntapaikkapäivä 9.11.2022 > Huom. uusi ajankohtaLUE LISÄÄ

  Tule päivittämään tietosi ajan tasalle lähiliikuntapaikkojen suhteen.

 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutus 3 op, 2.-17.11.2022 > Huom. uusi ajankohtaLUE LISÄÄ

  Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus määritellään laissa, alan standardeissa ja viranomaismääräyksissä. Näiden sisäistäminen on ehdoton edellytys laadukkaalle turvallisuustyölle. Vastuu leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuudesta on kaikilla niiden parissa toimivilla, eikä vähiten leikki- ja lähiliikuntapaikan omistajilla. VYLin leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan kanssa yhdessä suunniteltu koulutuskokonaisuus antaa perustiedot leikki- ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelijoina, rakentajina, ylläpitäjinä, rakennuttajina ja valvojina toimiville. Käytännön harjoitukset koulutuksen lopussa auttavat muuntamaan teoriatiedon konkreettiseksi osaamiseksi.

 • Georakentamisen koulutus 5 op, 5.1. - 21.3.2023LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutus on suunnattu hortonomeille, jotka ovat kiinnostuneita FISEn Maisemarakennuttaja (RAP) -pätevyyden hakemisesta tai haluavat muuten parantaa georakentamisen osaamistaan. Koulutus sisältää geotekniikan ja maanrakentamisen, kriittisten laskelmien sekä riippuvuussuhteiden perusteet.

 • Maisemarakennuttajan koulutus 10 op, 8.11.2022 - 15.2.2023LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutus on suunnattu viherrakennuttajille, jotka ovat kiinnostuneita FISEn Maisemarakennuttaja (RAP) -pätevyyden hakemisesta tai haluavat muuten parantaa osaamistaan. Koulutus on FISEn hyväksymää pätevyyskoulutusta, ja se perehdyttää viherrakennuttamisen sisältöihin, prosesseihin ja riskeihin.

 • Paikkatietokoulutusta terveydensuojeluviranomaisille 22.09.-1.12.2022LUE LISÄÄ

  Haluaisitko lisää tietoa paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista ympäristöterveydenhuollossa? Tässä koulutuksessa esitellään paikkatiedon laajoja hyödyntämismahdollisuuksia QGIS-ohjelmalla ja perehdytään saatavilla oleviin paikkatietoaineistoihin, jotka ovat hyödyllisiä mm. talousveden ja uimaveden valvonnan, riskinarvioinnin ja riskien hallinnan kannalta. Paikkatiedon käyttö helpottaa riskinarviointia ja sillä on merkitystä myös häiriö- ja epidemiatilanteissa. Koulutus opastaa paikkatietoaineistojen itsenäiseen tuottamiseen. Koulutus koostuu seitsemästä verkossa pidettävästä koulutuskerrasta, joissa perehdytään avoimen datan lähteisiin sekä kartta-aineiston tuottamiseen ja muokkaamiseen maksuttomalla QGIS-ohjelmalla. QGIS-ohjelma (englannin kielinen versio) tulee olla ladattuna koneelle koulutuksen alkaessa.

 • Dronekoulutus verkossa 2022 (nonstop aloitus)LUE LISÄÄ

  Koulutus toimii hyvänä pohjana sekä A1/A3 että A2 kokeille.

 • Kestävää kehitystä rakennetun ympäristön ammattilaisille 3 op > tulossa keväällä 2023LUE LISÄÄ

  Miten kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja sen eri ulottuvuuksia voi hyödyntää osana rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteutusta? Tule mukaan perehtymään kestävän kehityksen eri näkökulmiin ja kuulemaan sen suuntaviivoista rakennetun ympäristön ammattilaisten työssä.

 • Luomuhule - pinnantasaussuunnittelun mahdollisuudet luonnonmukaiseen huleveden hallintaan rakennetussa ympäristössä 5 op > tulossa keväällä 2023LUE LISÄÄ

  Koulutus on suunnattu hortonomeille, maisemasuunnittelijoille ja muille ammattilaisille, jotka työssään ovat tekemisissä toteutussuunnitelmien, hulevesisuunnittelun ja pinnantasaussuunnittelun kanssa. Koulutuksen työskentelytavoissa yhdistyvät teoria ja käytännön tekeminen. Vaiheittain etenevä harjoitustyö tehdään tietokoneavusteisesti piirtäen.

 • Vihervalvojan koulutus, päivityskoulutuspäivä 1.12.2022LUE LISÄÄ
 • Vihervalvojan koulutus 5 op, 16.11.2022 - 19.1.2023LUE LISÄÄ

  Rakennusurakan teettäminen urakoitsijoilla on lisääntynyt myös viheralalla. Vihervalvojia tarvitaan varmistamaan, että tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus toteutuu (laatu, aikataulu ja budjetti). Koulutuksessa saat valmiudet toimia sekä rakentamisen että kunnossapidon valvojana niin julkisyhteisössä kuin yksityisen sektorin palveluksessakin.

 • Vectorworks-perusteet 3 op, verkkokoulutus 7.11.-5.12.2022LUE LISÄÄ

  Tule kuulemaan mitä kaikkia mahdollisuuksia ohjelmiston hyödyntämisessä saat ja miten opit käyttämään ohjelmistoa tehokkaammin. Koulutus sopii erityisesti maisemasuunnittelijoille sekä muille luonnonvara-alalla työskenteleville.

 • Automaattilypsyn peruskoulutus (Lely Astronaut)LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa tutustutaan Lelyn T4C -tuotannonhallintaohjelmaan niin, että osataan tulkita ohjelmaa sekä käyttää lypsyrobottia päivittäisissä lypsyrutiineissa. Lisäksi opitaan Lely Astronautin lypsytekniikka ja maidon laadunmittauksen perusteet. Koulutuksessa käsitellään myös virhe- ja ongelmatilanteita. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan robottilypsyn perusteisiin sekä tuotannonhallintaan luokkatilassa ja toisena päivänä harjoitellaan opittua käytännössä Mustialan navetassa. Osallistujille jaettava koulutuskansio sisältää käyttöohjekirjat Lely Astronaut A3, A4 ja A5 robotteihin sekä teoriapäivän aineiston. Opiskelussa on käytettävissä kannettavat tietokoneet.

 • Automaattilypsyn jatkokoulutus (Lely Astronaut)LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa tutustutaan Lelyn lisälaitteisiin: Cosmix ruokintakioskiin, Discovery puhdistusrobottiin, Juno rehunsiirtäjään ja Shuttle näytteenottolaitteeseen sekä perehdytään eläinten puhtauden ja ruokinnan seuraamiseen automaattilypsytilalla. Koulutuksessa ei opeteta Lelyn T4C -tuotannonhallintaohjelman käyttöä, joten aiempi osallistuminen peruskoulutukseen on pakollinen. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan luokkatilassa Lelyn lisälaitteisiin sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Toisena päivänä opittuja taitoja harjoitellaan käytännössä Mustialan navetassa. Osallistujille jaettava koulutuskansio sisältää käyttöohjekirjat lisälaitteisiin ja teoriapäivän aineiston.

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Leikki säveliksi – 2. toteutus, aloitus lokakuussa 2022LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia käyttää musiikkia ja äänimaisemia tavoitteellisesti omassa työssään ja työnsä kehittämisessä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on tuotu esiin luovat menetelmät ja taidekasvatus keskeisenä osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulutus vahvistetaa ja antaa lisää valmiuksia musiikkipedagogiseen osaamiseen. Koulutuspäivissä ja HAMK Learn-verkko-oppimisympäristössä testataan erilaisia työmenetelmiä ja ideoita varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan rikastamiseksi. Osallistujat toteuttavat sadun korjuun, jossa tuotetaan konkreettinen omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä yhdessä lasten kanssa ja työn hedelmät kootaan kaikkien lasten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi. Korona-aika on tuonut uusia haasteita lasten koti- ja päiväkotiympäristöihin. Taide ja musiikki vahvistavat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä selviytymistä poikkeuksellisina aikoikoina. Musiikkipedagogisen osaamisen lisäämisellä pyritään tukemaan perheiden sisäistä tunnemaastoa, vuorovaikutusta sekä dynamiikkaa.

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

Liikenteen ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Raitiotien sähköjärjestelmän täydennyskoulutus 2022 (3 op)LUE LISÄÄ

  Raitiotiesähköjärjestelmän täydennyskoulutuksessa käydään läpi raitiotiejärjestelmän infrastruktuurin kokonaisrakennetta ja eri rakenneosien merkitystä ratasähköjärjestelmässä. Koulutuksessa keskitytään taajamaliikenteessä käytössä olevaan ajosähkönsyöttöön perustuvaan, tasasähköä energianaan käyttävään, pienjännitteiseen liikennejärjestelmään. Koulutuksen aikana osallistujat saavat kokonaiskuvan ratasähköjärjestelmän toiminnoista, toteutustavoista, sähköturvallisuusvaatimuksista ja erityisesti tasasähköön liittyvistä oheisongelmista.

 • Raitiotietekniikan täydennyskoulutus 2022 (6 op)LUE LISÄÄ

  Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on menossa tai vireillä raitiotiehankkeita, jonka seurauksena raitiotietekniikan osaamisen tarve kasvaa. Lisäksi alan henkilöstön keskuudessa on käynnissä sukupolvenvaihdos nuorempien ikäluokkien tullessa alalle. HAMK vastaa osaamistarpeeseen toteuttamalla ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotiealan täydennyskoulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota raitiotiealan uusille ja vanhoille toimijoille sekä asiantuntijoille osaamisen vahvistusta ja päivitystä.

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään > varattavissaLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -koulutusta tarvitaan terveysalan opettajien ja ohjaajien digitaalisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Koulutuksella parannetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä tapahtuvassa oppimisessa ja näytöissä sekä keskitytään opiskelijoiden etäopiskeluun liittyvien valmiuksien huomioimiseen osana opettajan työtä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erilaisten verkkototeutusten pedagoginen muotoilu 3 opLUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Koulutuksessa annetaan tietoa hybridiopetuksen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimaan uusissa ympäristöissä.

 • Gamification - Pelillistämällä perehdyttämään 9 opLUE LISÄÄ

  Gamification 2 - Pelillistämällä perehtymään 9 op -koulutusten tavoitteena on kehittää opettajien pelipedagogisia taitoja niin suunnittelussa, tuottamisessa kuin toteuttamisessakin. Koulutukset kehittävät myös digitaalisia taitoja: opit tuottamaan multimodaalisia opetusmateriaaleja osana pelillisiä opetustoteutuksia. Pelillistäminen ja pelipedagogiikka 5 op sekä Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 4 op, muodostavat 9 op:n kokonaisuuden.

 • Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 opLUE LISÄÄ

  Keväällä 2023 tarjolla maksuton verkkokoulutus, jossa jaetaan parhaita käytänteitä verkossa opettamiseen ja innostavaan verkkoläsnäoloon. Saat myös työkaluja oppijalähtöisten oppimateriaalien valmistamiseen sekä ryhmätöihin ja keskusteluihin. Tule mukaan!

 • Kaikille yhteinen ammatillinen koulutus 3 opLUE LISÄÄ

  Kaikille yhteinen ammatillinen koulutus 3 op Inklusiivinen ammatillinen koulutus Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen parissa toimivan opetus- ja ohjaushenkilöstön innostusta ja tietämystä kaikille yhteisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta, jotta he osaavat omalla toiminnallaan tukea kaikkien opiskelijoiden oppimista ja toimijuutta.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja opiskelijoiden moninaisuuden tukena > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt tasaisesti ja monikulttuurisuus on arkipäivää jo koko maassa. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllis-ten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi - mitä se on? 2 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen päämääränä on tukea ohjaus- ja opetushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat ja opettajat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Kaikki kokevat olevansa psyykkisesti, fyysisesti kuin pedagogisestikin turvassa. Keskiössä ovat opiskelija, opiskelijoiden osallisuus, turvallisuus sekä opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien edistäminen oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

 • Leikki säveliksi – 2. toteutus, aloitus lokakuussa 2022LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia käyttää musiikkia ja äänimaisemia tavoitteellisesti omassa työssään ja työnsä kehittämisessä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on tuotu esiin luovat menetelmät ja taidekasvatus keskeisenä osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulutus vahvistetaa ja antaa lisää valmiuksia musiikkipedagogiseen osaamiseen. Koulutuspäivissä ja HAMK Learn-verkko-oppimisympäristössä testataan erilaisia työmenetelmiä ja ideoita varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan rikastamiseksi. Osallistujat toteuttavat sadun korjuun, jossa tuotetaan konkreettinen omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä yhdessä lasten kanssa ja työn hedelmät kootaan kaikkien lasten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi. Korona-aika on tuonut uusia haasteita lasten koti- ja päiväkotiympäristöihin. Taide ja musiikki vahvistavat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä selviytymistä poikkeuksellisina aikoikoina. Musiikkipedagogisen osaamisen lisäämisellä pyritään tukemaan perheiden sisäistä tunnemaastoa, vuorovaikutusta sekä dynamiikkaa.

 • Nivelvaiheet opinto-ohjauksen ja erityisen tuen näkökulmasta 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa osaamista laajenevan oppivelvollisuuden tuomaan osaamistarpeeseen opinto-ohjauksen ja erityisen tuen näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen, lukioiden sekä vapaan sivistystyön opinto-ohjaajien ja erityisopettajien valmiuksia oppivelvollisuuden laajentamiseen tarvittavaan verkostoyhteistyöhön sekä uusien prosessien yhteisölliseen kehittämiseen. Tule mukaan opojen ja erkkojen asiantuntijaryhmään pohtimaan ja rakentamaan yhdessä uutta!

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2022 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2023 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opiskelijan hyvinvointi ja kohtaaminen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Päämääränä on tukea ohjaus- ja opetushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat ja opettajat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Kaikki kokevat olevansa psyykkisesti, fyysisesti kuin pedagogisestikin turvassa. Koulutusosioiden keskiössä ovat opiskelija, opiskelijoiden osallisuus, turvallisuus sekä opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien edistäminen oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Oppijan rinnalla hybridiympäristössä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Koulutuksessa annetaan tietoa hybridiopetuksen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimiaan uusissa ympäristöissä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 opLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

 • Paluu tulevaisuuteen: Kestävä kehitys omalla alallasi 5 opLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan kokkiravintolassa vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi?

 • Paluu tulevaisuuteen: Kestävä kehitys omalla alallasi 5 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan kokkiravintolassa vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi? Koulutus ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

 • SoteOPE: Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan opetuksessa 3 opLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -hankkeen Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan opetuksessa -koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja tuottaa sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken alalle soveltuvia digitaalisia materiaaleja.

 • SoteOPE: Omien laitteiden hyödyntäminen ja digitaitojen perusteet opetuksessa 3 opLUE LISÄÄ

  Tule mukaan tutustumaan omien käytössä olevien laitteiden mahdollisuuksiin digitaalisuuden hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveysalan opetuksessa. Tarjolla on matalan kynnyksen mahdollisuus digitaalisten taitojen kehittämiseen. Koulutus on osa Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -hanketta.

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

 • LEAN-asiantuntija 2022-2023 (työvoimakoulutus)LUE LISÄÄ

  LEAN-asiantuntijakoulutus on työvoimakoulutus, joka antaa syvälliset tiedot ja taidot toimia käytännön Lean-osaajana organisaation laatu-, kehittämis- ja tuotannonjohtotehtävissä. Voit työllistyä monenlaisiin työtehtäviin eri toimialoille, kuten valmistava teollisuus, palvelusektori, julkishallinto, sosiaali- ja terveysala.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2023 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2022 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • IoT: perusteet ja soveltamisen mahdollisuudet - tilauskoulutusLUE LISÄÄ

  HAMK Up tarjoaa yrityksille ja organisaatioille räätälöityjä tilauskoulutuksia ajankohtaisista aiheista. Esineiden internet eli Internet of Things on jo käytössä kaikkialla ja tämän lyhyen täydennyskoulutuksen avulla voit varmistaa, että avainhenkilöstönne tuntee IoT-tekniikan perusteet ja osaa huomioida IoT-tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tutustu koulutukseen sisältöön ja ota yhteyttä koulutuksen yhteyshenkilöihin, suunnitellaan juuri teille paras koulutus!

 • Raitiotien sähköjärjestelmän täydennyskoulutus 2022 (3 op)LUE LISÄÄ

  Raitiotiesähköjärjestelmän täydennyskoulutuksessa käydään läpi raitiotiejärjestelmän infrastruktuurin kokonaisrakennetta ja eri rakenneosien merkitystä ratasähköjärjestelmässä. Koulutuksessa keskitytään taajamaliikenteessä käytössä olevaan ajosähkönsyöttöön perustuvaan, tasasähköä energianaan käyttävään, pienjännitteiseen liikennejärjestelmään. Koulutuksen aikana osallistujat saavat kokonaiskuvan ratasähköjärjestelmän toiminnoista, toteutustavoista, sähköturvallisuusvaatimuksista ja erityisesti tasasähköön liittyvistä oheisongelmista.

 • Raitiotietekniikan täydennyskoulutus 2022 (6 op)LUE LISÄÄ

  Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on menossa tai vireillä raitiotiehankkeita, jonka seurauksena raitiotietekniikan osaamisen tarve kasvaa. Lisäksi alan henkilöstön keskuudessa on käynnissä sukupolvenvaihdos nuorempien ikäluokkien tullessa alalle. HAMK vastaa osaamistarpeeseen toteuttamalla ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotiealan täydennyskoulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota raitiotiealan uusille ja vanhoille toimijoille sekä asiantuntijoille osaamisen vahvistusta ja päivitystä.

 • Tehosta B2B-markkinointia ja -myyntiä - tilauskoulutusLUE LISÄÄ

  Tehosta B2B–markkinointia ja –myyntiä on sparraava koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu BtoB–liiketoiminnan parissa työskenteleville.

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

 • Palkkahallinto 12 opLUE LISÄÄ

  Palkkahallinto 12 op on osa AMKosaaja-koulutuksia.

 • Liiketoimintamuotoilu 5 opLUE LISÄÄ

  Liiketoimintamuotoilu on muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta johdettu kehittämismenetelmä, joka pohjautuu vahvasti asiakasymmärryksen kautta rakennettavan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Liiketoimintamuotoilu antaa työkaluja niin palveluiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Muotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit.

 • Taloyhtiön hallitustyöskentely helposti haltuunLUE LISÄÄ

  Käytännönläheinen koulutus, jonka avulla päivität helposti osaamisesi taloyhtiön hallitustyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä.

 • KirjanpitoPassi: Kirjanpito 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. KirjanpitoPassin 1. osa: Kirjanpito 3 op. Tällä koulutuksella voit aloittaa kirjanpidon opintosi, olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Kirjanpito 3 op toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Tule päivittämään kirjanpito-osaamistasi! KirjanpitoPassin 2. osa: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op. Koulutus sopii sinulle, joka olet päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Helposti verkossa oman aikataulun mukaan! Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi: Arvonlisävero 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. KirjanpitoPassin 3. osa: Arvonlisävero 3 op. Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 9 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Hanki itsellesi KirjanpitoPassi! Opiskelemalla KirjanpitoPassin sisältämät asiat vahvistat omaa ammattitaitoasi ja päivität osaamisesi ajantasalle. Kokonaisuuteen kuuluvat: - Kirjanpito 3 op - Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op - Arvonlisävero 3 op. Halutessasi voit suorittaa vain sinua kiinnostavan osan passista.

 • Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää osaamistasi asunto– ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävissä? Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla.

 • Tehosta B2B-markkinointia ja -myyntiä - tilauskoulutusLUE LISÄÄ

  Tehosta B2B–markkinointia ja –myyntiä on sparraava koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu BtoB–liiketoiminnan parissa työskenteleville.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU