Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe 29.3.2023LUE LISÄÄ

  Kaupallisissa eläinkuljetuksissa eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Saattohoitokoulutus 2023LUE LISÄÄ

  Koulutus järjestetään Zoom-palvelun kautta, joten osallistuminen etänä on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutuspäivät ovat 11.-12.5. ja 31.5.2023. Koulutuksen järjestäjää Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up Jatkuva oppiminen, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus.

 • Palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla 5 opLUE LISÄÄ

  Palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla 5 op on osa maksuttomia AMKosaaja-koulutuksia.

 • Leikki säveliksi – 2. toteutus, aloitus huhtikuussa 2023LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia käyttää musiikkia ja äänimaisemia tavoitteellisesti omassa työssään ja työnsä kehittämisessä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on tuotu esiin luovat menetelmät ja taidekasvatus keskeisenä osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulutus vahvistaa ja antaa lisää valmiuksia musiikkipedagogiseen osaamiseen. Koulutuspäivissä ja HAMK Learn-verkko-oppimisympäristössä testataan erilaisia työmenetelmiä ja ideoita varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan rikastamiseksi. Osallistujat toteuttavat sadun korjuun, jossa tuotetaan konkreettinen omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä yhdessä lasten kanssa ja työn hedelmät kootaan kaikkien lasten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi. Korona-aika on tuonut uusia haasteita lasten koti- ja päiväkotiympäristöihin. Taide ja musiikki vahvistavat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä selviytymistä poikkeuksellisina aikoikoina. Musiikkipedagogisen osaamisen lisäämisellä pyritään tukemaan perheiden sisäistä tunnemaastoa, vuorovaikutusta sekä dynamiikkaa.

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

Liikenteen ala

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Gamification: Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 4 opLUE LISÄÄ

  Gamification - Pelillistämällä perehtymään -koulutusten tavoitteena on kehittää opettajien pelipedagogisia taitoja niin suunnittelussa, tuottamisessa kuin toteuttamisessakin. Koulutukset kehittävät myös opettajien digitaalisia taitoja: he oppivat tuottamaan multimodaalisia opetusmateriaaleja osana pelillisiä opetustoteutuksia.

 • Kestävää arviointia > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen vahvistaminen ja yhtenäisen arviointikulttuurin kehittäminen. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja opiskelijoiden moninaisuuden tukena > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt tasaisesti ja monikulttuurisuus on arkipäivää jo koko maassa. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllis-ten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Leikki säveliksi – 2. toteutus, aloitus huhtikuussa 2023LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia käyttää musiikkia ja äänimaisemia tavoitteellisesti omassa työssään ja työnsä kehittämisessä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on tuotu esiin luovat menetelmät ja taidekasvatus keskeisenä osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulutus vahvistaa ja antaa lisää valmiuksia musiikkipedagogiseen osaamiseen. Koulutuspäivissä ja HAMK Learn-verkko-oppimisympäristössä testataan erilaisia työmenetelmiä ja ideoita varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan rikastamiseksi. Osallistujat toteuttavat sadun korjuun, jossa tuotetaan konkreettinen omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä yhdessä lasten kanssa ja työn hedelmät kootaan kaikkien lasten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi. Korona-aika on tuonut uusia haasteita lasten koti- ja päiväkotiympäristöihin. Taide ja musiikki vahvistavat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä selviytymistä poikkeuksellisina aikoikoina. Musiikkipedagogisen osaamisen lisäämisellä pyritään tukemaan perheiden sisäistä tunnemaastoa, vuorovaikutusta sekä dynamiikkaa.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2023 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opiskelijan hyvinvointi ja kohtaaminen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Päämääränä on tukea ohjaus- ja opetushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat ja opettajat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Kaikki kokevat olevansa psyykkisesti, fyysisesti kuin pedagogisestikin turvassa. Koulutusosioiden keskiössä ovat opiskelija, opiskelijoiden osallisuus, turvallisuus sekä opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien edistäminen oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Oppivelvollista ohjaamassa 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia vastata oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Koulutus antaa tietoa uusista oppivelvollisuuteen liittyvistä säädöksistä sekä valmiuksia kehittää ammatillista osaamistaan siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö mahdollistaa yhdenvertaisesti oppimista.

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Paluu tulevaisuuteen: Kestävä kehitys omalla alallasi 5 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan kokkiravintolassa vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi? Koulutus ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

 • Työelämälähtöinen pedagogiikka yhteisissä tutkinnon osissa 4 opLUE LISÄÄ

  Työelämälähtöinen pedagogiikka yhteisissä tutkinnon osissa 4 op:n koulutus on osa YTO -työelämätaitoja kehittämässä -hanketta. YTO -osaamista tarvitaan työelämässä, jolloin työelämän tarpeet näkyvät myös YTO-opettajien arjessa. Koulutuksella edistetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämälähtöisen pedagogiikan käytänteiden rakentamisessa yhteisiin tutkinnon osiin.

 • Uraohjaus ja erityinen tuki 3 opLUE LISÄÄ

  Uraohjaus ja erityinen tuki 3 op:n koulutus on osa Opetushallituksen avustamaa Areenalla erityinen tuki -verkostohanketta. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä uraohjauksen ja erityisen tuen kysymyksiin. Koulutuksessa keskitytään uraohjauksen eri vaiheisiin: - sujuvat siirtymät kouluasteelta toiselle - opintojen aikainen ohjaus - työelämään ja jatko-opintoihin ohjaus

 • VALOT -oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia vastata oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Koulutukset antavat tietoa uusista oppivelvollisuuteen liittyvistä säädöksistä sekä valmiuksia kehittää ammatillista osaamistaan siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö mahdollistaa yhdenvertaisesti oppimista. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • YTO -työelämätaitoja kehittämässä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Digipedagogiikan ja työelämän tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Hanke kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Yhdessä luotsaten syvemmälle 3 opLUE LISÄÄ

  Toimitko omassa organisaatiossasi luotsi-opettajana tai perehdytätkö muita? Tämä koulutus on juuri sinulle, joka haluat syventää tietämystäsi oppivelvollisuuden laajenemisesta siten, että voit toimia muiden ammatillisten opettajien ja ohjaajien vertaistukena. Tässä mahdollisuus kehittyä muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa!

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Kestävä kehitys ja liikenteen ympäristövaikutukset (työvoimakoulutus)LUE LISÄÄ

  Kestävä kehitys ja liikenteen ympäristövaikutukset -työvoimakoulutuksessa voit lisätä, päivittää tai syventää asiantuntemustasi ja osaamistasi kestävän kehityksen ja liikenteen alalta. Opinnot ovat amk-tason opintoja.  Tutustu koulutuksen tiedotteeseen tästä.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2023 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Raitioteiden suunnittelu, 10 opLUE LISÄÄ
 • Rautatiealan perusteet, 5 opLUE LISÄÄ
 • Tiedolla johtamisen ABC 15 opLUE LISÄÄ

  Tiedolla johtamisen ABC 15 op on osa AMKosaaja-koulutuksia.

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

 • IoT: perusteet ja soveltamisen mahdollisuudet - tilauskoulutusLUE LISÄÄ

  HAMK Up tarjoaa yrityksille ja organisaatioille räätälöityjä tilauskoulutuksia ajankohtaisista aiheista. Esineiden internet eli Internet of Things on jo käytössä kaikkialla ja tämän lyhyen täydennyskoulutuksen avulla voit varmistaa, että avainhenkilöstönne tuntee IoT-tekniikan perusteet ja osaa huomioida IoT-tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tutustu koulutukseen sisältöön ja ota yhteyttä koulutuksen yhteyshenkilöihin, suunnitellaan juuri teille paras koulutus!

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU