Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Automaattilypsyn peruskoulutus (Lely Astronaut) 9. – 10.11.2021 (TÄYNNÄ)LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa tutustutaan Lelyn T4C -tuotannonhallintaohjelmaan niin, että osataan tulkita ohjelmaa sekä käyttää lypsyrobottia päivittäisissä lypsyrutiineissa. Lisäksi opitaan Lely Astronautin lypsytekniikka ja maidon laadunmittauksen perusteet. Koulutuksessa käsitellään myös virhe- ja ongelmatilanteita. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan robottilypsyn perusteisiin sekä tuotannonhallintaan luokkatilassa ja toisena päivänä harjoitellaan opittua käytännössä Mustialan navetassa. Osallistujille jaettava koulutuskansio sisältää käyttöohjekirjat Lely Astronaut A3, A4 ja A5 robotteihin sekä teoriapäivän aineiston. Opiskelussa on käytettävissä kannettavat tietokoneet.

 • Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe 26.8.2021LUE LISÄÄ

  Kaupallisissa eläinkuljetuksissa eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

 • Vihervalvojan koulutus, päivityskoulutuspäivä 10.12.2021LUE LISÄÄ
 • Vihervalvojan koulutus 5 op, 16.11.2021 - 20.1.2022LUE LISÄÄ

  Rakentamisen ja kunnossapidon teettäminen urakoitsijoilla on lisääntynyt myös viheralalla. Vihervalvojia tarvitaan varmistamaan, että tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus toteutuu (laatu, aikataulu ja budjetti). Koulutuksessa saat valmiudet toimia sekä rakentamisen että kunnossapidon valvojana niin julkisyhteisössä kuin yksityisen sektorin palveluksessakin. Koulutuksessa huomioidaan myös omavalvonta ja sen tarpeet.

 • Vectorworks -jatkokoulutus/3D, 3 op, verkkokoulutus 10.11. - 8.12.2021LUE LISÄÄ
 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden päivityskoulutus 28.9. ja 30.9.2021LUE LISÄÄ

  Yhdessä VYLin leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan kanssa suunniteltu koulutus on suunnattu kaikille aihealueen peruskurssin suorittaneille. Koulutusta suositellaan erityisesti niille, jotka ovat käyneet peruskoulutuksen keväällä 2017 tai aikaisemmin.

 • Lähiliikuntapaikkapäivä 28.9.2021LUE LISÄÄ

  Tule päivittämään tietosi ajan tasalle lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden suhteen.

 • Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutus 3 op, 21.9. - 7.10.2021LUE LISÄÄ

  Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus määritellään laissa, alan standardeissa ja viranomaismääräyksissä. Näiden sisäistäminen on ehdoton edellytys laadukkaalle turvallisuustyölle. Vastuu leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuudesta on kaikilla niiden parissa toimivilla, eikä vähiten leikki- ja lähiliikuntapaikan omistajilla. VYLin leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan kanssa yhdessä suunniteltu koulutuskokonaisuus antaa perustiedot leikki- ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelijoina, rakentajina, ylläpitäjinä, rakennuttajina ja valvojina toimiville. Käytännön harjoitukset koulutuksen lopussa auttavat muuntamaan teoriatiedon konkreettiseksi osaamiseksi.

 • Dronekoulutus verkossa (nonstop aloitus)LUE LISÄÄ
 • Paikkatietokoulutusta terveydensuojeluviranomaisille 5.10.- 30.11.2021LUE LISÄÄ

  Haluaisitko lisää tietoa paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista ympäristöterveydenhuollossa? Toteutamme sosiaali- ja terveysministeriön tukemana koulutuksen kuntien terveydensuojeluviranomaisille. Koulutuksessa esitellään paikkatiedon laajoja hyödyntämismahdollisuuksia ja perehdytään saatavilla oleviin paikkatietoaineistoihin, jotka ovat hyödyllisiä talousveden ja uimaveden valvonnan, riskinarvioinnin ja riskien hallinnan kannalta. Paikkatiedon käyttö helpottaa riskinarviointia ja sillä on merkitystä myös häiriö- ja epidemiatilanteissa. Koulutus opastaa paikkatietoaineistojen itsenäiseen tuottamiseen.

 • Georakentamisen koulutus 5 op, 10.1. - 22.3.2022LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutus on suunnattu hortonomeille, jotka ovat kiinnostuneita FISEn Maisemarakennuttaja (RAP) -pätevyyden hakemisesta tai haluavat muuten parantaa georakentamisen osaamistaan. Koulutus sisältää geotekniikan ja maanrakentamisen, kriittisten laskelmien sekä riippuvuussuhteiden perusteet.

 • Maisemarakennuttajan koulutus 10 op, 9.11.2021 - 3.2.2022LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutus on suunnattu viherrakennuttajille, jotka ovat kiinnostuneita FISEn Maisemarakennuttaja (RAP) -pätevyyden hakemisesta tai haluavat muuten parantaa osaamistaan. Koulutus on FISEn hyväksymää pätevyyskoulutusta, ja se perehdyttää viherrakennuttamisen sisältöihin, prosesseihin ja riskeihin.

 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulu 5 op, 31.8. - 12.10.2021LUE LISÄÄ

  Suomessa on satoja tuhansia viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä. Niillä syntyvät jätevedet kuormittavat lähiympäristöä, ellei niitä käsitellä asianmukaisesti. Jokainen kiinteistö on ominaisuuksiltaan ja olosuhteiltaan erilainen. Kunkin kiinteistön jätevesienkäsittelylle on löydettävä paras mahdollinen juuri sille räätälöity ratkaisu. Asiantunteva, kouluttautunut suunnittelija perehtyy kiinteistöön huolellisesti paikan päällä, kuuntelee kiinteistön omistajan/haltijan toiveita ja tarpeita ja suunnittelee kiinteistön ja ympäristön tarpeita palvelevan jätevesijärjestelmän. Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulussa opitaan laatimaan kiinteistön jätevesisuunnitelma ja arvioimaan talousvesikaivon kuntoa ja kunnostusratkaisuja.

 • Automaattilypsyn jatkokoulutus (Lely Astronaut) 25. - 26.1.2022LUE LISÄÄ

  Koulutuksessa tutustutaan Lelyn lisälaitteisiin: Cosmix ruokintakioskiin, Discovery puhdistusrobottiin, Juno rehunsiirtäjään ja Shuttle näytteenottolaitteeseen sekä perehdytään eläinten puhtauden ja ruokinnan seuraamiseen automaattilypsytilalla. Koulutuksessa ei opeteta Lelyn T4C -tuotannonhallintaohjelman käyttöä, joten aiempi osallistuminen peruskoulutukseen on pakollinen. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan luokkatilassa Lelyn lisälaitteisiin sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Toisena päivänä opittuja taitoja harjoitellaan käytännössä Mustialan navetassa. Osallistujille jaettava koulutuskansio sisältää käyttöohjekirjat lisälaitteisiin ja teoriapäivän aineiston.

 • Lomittajien koulutukset > ota koulutustarpeissa yhteyttäLUE LISÄÄ
 • Dronepilotin valvottu lisäteoriakoe toiminnan alakategoriaan A2LUE LISÄÄ

  Ilmoitamme koepäivän, kun Traficom on tehnyt sopimukset kokeiden järjestäjien kanssa.

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

  Feed has no items.

Liikenteen ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

  Feed has no items.

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Erkkaa kaikille: Opettajan taito - oppimisen tuki 3 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tämä koulutus on varattavissa syyslukukaudelle 2021 oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitikselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erkkaa kaikille: Uudistava ammatillinen erityisopettajuus 3 opLUE LISÄÄ

  Tulossa täydennykoulutustarjontaan syyslukukaudelle 2021: Suunnitteilla on tarjota tämä koulutus kaikille avoimena alueellisena toteutusryhmänä Hämeenlinnassa, mikäli koronatilanne sen sallii. Muussa tapauksessa tuomme tarjolle verkkototeutuksen.

 • Gamification: Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 5 opLUE LISÄÄ

  Gamification - Pelillistämällä perehtymään –hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää opettajien pelipedagogisia taitoja niin suunnittelussa, tuottamisessa kuin toteuttamisessakin. Koulutukset kehittävät myös opettajien digitaalisia taitoja: he oppivat tuottamaan multimodaalisia opetusmateriaaleja osana pelillisiä opetustoteutuksia. Hankkeessa toteutetaan kaksi koulutusta: Pelillistäminen ja pelipedagogiikka 4 op sekä Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 5 op. Tämä esite koskee 5 op koulutusta.

 • JOO: Osaamismerkein ohjattua oppimista 5 op -> varattuLUE LISÄÄ

  Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja myös HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä. AIKATAULU: Lisätietoa tulossa. Avointa toteutusta suunnitellaan syyslukukaudelle 2021.Koulutus on vielä varattavista oppilaitokseen tai verkotolle. KOULUTUS ON VARATTU VERKOSTOLLE

 • Kestävän elämäntavan opinpolku 4: Kestävän elämäntavan opinpolun virtaavuus 2 opLUE LISÄÄ

  Miten nuorille varmistetaan opinpolku, jossa - ilmastotoiveikkuus voittaa ahdistuksen - kestävä kehitys huomioidaan kokonaisvaltaisesti oppimisympäristössä - kestävästä elämäntavasta muodostuu luonteva osa ammatti-identiteettiä? Tule mukaan rakentamaan kestävämpää polkua tulevaisuuteen!

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0: Erityisen tuen avulla oppimaan 4 op > Toteutus on varattu organisaatioonLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaajien osaamista. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0: Kielen päällä - ammattiaineisiin integroitu kielen opetus 4 op > Toteutus on varattu organisaatioonLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaajien osaamista. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita.

 • Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä 5 opLUE LISÄÄ

  Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus– ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia ohjata ja tukea opiskelijan hyvinvointia ja minäkuvan positiivista rakentumista. Koulutuksen sisällöt, menetelmät ja materiaalit edistävät sosiaalista osallisuutta, vuorovaikutusta, ehkäisevät syrjäytymistä sekä vähentävät eriarvoisuutta. Koulutus toteutetaan myös keväällä ja syksyllä 2022.

 • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa - Oppimisen kipinä: Hyvinvointia rakentamassa 3 opLUE LISÄÄ

  Lukiolaisten hyvinvointi on nyt erityisen tärkeää. Tule mukaan tutustumaan mahdollisuuksiin, joita moniammatillinen yhteistyö voi tarjota lukio-opiskelijan ja opettajan tueksi. Koulutuksessa perehdytään tekijöihin, jotka vaikuttavat oppilaitoksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Syvennytään siihen, miten yhdessä voidaan kehittää lukioiden osallisuutta tukevia rakenteita.

 • Turvallisuus kuuluu kaikille: Monikulttuurisuus oppilaitoksissa - turvallisuusnäkökulma 2 opLUE LISÄÄ

  Globalisoituvassa maailmassa myös oppilaitokset ja erilaiset oppimisympäristöt muuttuvat entistä monikulttuurisempaan suuntaan ja se asettaa haasteita oppilaitoksen toimintaan, monestakin näkökulmasta. On osattava tunnistaa ennalta eri kulttuurien ja uskontojen välisiä jännitteitä, on osattava toimia oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten parissa sekä osattava suunnitella oppimiskokonaisuuksia monikulttuurisuusaspekti huomioiden.

 • Turvallisuus kuuluu kaikille: Oppilaitoksen kyberturvallisuus 2 opLUE LISÄÄ

  Digitalisoituva maailma asettaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia oppilaitoksissakin. Opintokokonaisuudessa perehdytään digitalisaation tuomiin kyberturvallisuusnäkökulmiin, muun muassa tiedon lähettämisen, tallettamisen ja eheyden säilyttämisen aspekteista.  Koulutuksessa perehdytään muun muassa yhteiskäytössä olevien ICT -laitteiden tietoturvahaasteisiin, turvalliseen tiedon siirtoon oppilaitoksissa sekä erilaisiin salaustekniikoihin. Lisäksi kurkistetaan älypuhelimien tietoturvaan ja virusten torjuntaan.

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Resource-wise Sustainability Studies, 22 crLUE LISÄÄ

  Description Resource-wise Sustainability Studies (22 ECTS) are master-level further education, where students increase their abilities in resource and energy efficiency in industrial research and development (R&D) activities. Studies are conducted in English. Studies will strengthen the ability to carry out resource wise and sustainable development projects by providing expertise in research and development work and deep understanding in applied research of energy efficiency or sustainable materials science and engineering. After completing the studies, student will have skills for increasing the sustainable development at your field and abilities to plan and execute project work in sustainable manner. Student has critical skills for experimental or theoretical development work as well as data collection and assessment methods in the industry.

 • Teollisuuden Digi-Robo -osaaja, 30 opLUE LISÄÄ

  Teollisuuden Digi-Robo -osaaja -Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset, toteutetaan 30 opintopisteen täydennyskoulutuksena, jolla tuetaan teknologiateollisuuden alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologioiden käyttöönottoa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen avulla tuetaan työvoiman osaamistason nostamista ja vastataan teknisten alojen työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin.

 • AMKoodariLUE LISÄÄ

  AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen.

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 2021, 5 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää osaamistasi asunto– ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävissä? Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla.

 • KirjanpitoPassi 2021, 9 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Hanki itsellesi KirjanpitoPassi! Opiskelemalla KirjanpitoPassin sisältämät asiat vahvistat omaa ammattitaitoasi ja päivität osaamisesi ajantasalle. Kokonaisuuteen kuuluvat Kirjanpito 3 op, Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op ja Arvonlisävero 3 op. Halutessasi voit suorittaa vain sinua kiinnostavan osan passista.

 • Liiketoimintamuotoilu 5 op, 2021LUE LISÄÄ

  Liiketoimintamuotoilu on muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta johdettu kehittämismenetelmä, joka pohjautuu vahvasti asiakasymmärryksen kautta rakennettavan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Liiketoimintamuotoilu antaa työkaluja niin palveluiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Liiketoimintamuotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit.

 • Taloyhtiön hallitustyöskentely helposti haltuun 2021LUE LISÄÄ

  Käytännönläheinen koulutus, jonka avulla päivität helposti osaamisesi taloyhtiön hallitustyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä.

 • KirjanpitoPassi 2021: Kirjanpito 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. Kirjanpitopassin 1. osa; Kirjanpito 3 op oppinnoilla voit aloittaa kirjanpidon opintosi. Olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Kirjanpito 3 op toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 2021: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Tule päivittämään kirjanpito-osaamistasi! KirjanpitoPassin 2. osa: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op. Olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Helposti verkossa oman aikataulun mukaan! Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 2021: Arvonlisävero 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. KirjanpitoPassin 3. osa: Arvonlisävero 3 op. Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • AMKoodariLUE LISÄÄ

  AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU