Opetusala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala täydennyskoulutus nainen kirjoittaa taululle ja toiset kuuntelevat.

Opetusala

Opetusala

Täydennyskoulutusta opetusalalla sekä koulutuksen parissa toimiville. Tarjolla on avoimia koulutuksia sekä organisaatioille/verkostoille varattavia koulutuskokonaisuuksia. Toteutamme koulutusta myös tilauksesta. Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä!

Erikoistumiskoulutukset

Koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Ammattipedagogiikkaa uudistamaan! > varattavissaLUE LISÄÄ

  Ammattipedagogiikkaa uudistamaan! -kokonaisuus muodostuu neljästä 3 op:n laajuisesta itsenäisestä osiosta, joista ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi valita henkilöstön kehittämistarpeeseen parhaiten sopivan yhden tai useamman osion.Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. […]

 • Arviointi ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa > varattavissaLUE LISÄÄ

  Arviointi ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa -kokonaisuus muodostuu kolmesta 5 op:n laajuisesta itsenäisestä osiosta, joista ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi valita henkilöstön kehittämistarpeeseen parhaiten sopivan yhden tai useamman osion.Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. […]

 • Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen. […]

 • Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op, Turku 4.3. - 31.3.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Hyvinvoiva työyhteisö 3 op, ryhmä: Turku. […]

 • Johtotähti - Kohti uusia johtamisrakenteita ja koulutuksen järjestämisen tapaa > varattavissaLUE LISÄÄ

  Johdon ja esimiesten yhteistoiminnallinen päivä, jossa alustuksin ja vertaiskeskusteluin luodaan perustaa näkemykselle uuden rahoitusmallin ja uuden opettajuuden vaatimuksista johtamisen rakenteille, pelisäännöille ja kehitystyölle. […]

 • Johtotähti - Kohti uusia johtamisrakenteita ja koulutuksen järjestämisen tapaa, Hämeenlinna 4.10.2019LUE LISÄÄ

  Johdon ja esimiesten yhteistoiminnallinen päivä, jossa alustuksin ja vertaiskeskusteluin luodaan perustaa näkemykselle uuden rahoitusmallin ja uuden opettajuuden vaatimuksista johtamisen rakenteille, pelisäännöille ja kehitystyölle. […]

 • Kasvatustieteelliset perusopinnot verkkopainotteisesti 13 op, Hämeenlinna 14.8. - 14.12.2019LUE LISÄÄ

  Suunnitteletko hakua ammatilliseen opettajankoulutukseen? Valmistaudu nyt!Kasper-opinnoilla vahvistat kasvatustieteellistä osaamistasi ja parannat mahdollisuuksiasi opehaussa. Mikäli tulet valituksi HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuksen opiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuus on mahdollista hyväksilukea osaksi opintoja. Viime haussa Kasper-opinnoista sai 10 pistettä haun yhteydessä. Pisteytys vahvistetaan vuosittain.Koulutusaika: 14.8. - 14.12.2019.Toteutus: Koulutuksessa on kaksi lähipäivää seuraavasti: Lauantait 24.8. ja 30.11.2019. Lähipäivät järjestetään HAMK Korkeakoulukeskuksessa, Hämeenlinnassa. Muutoin koulutus toteutetaan verkko-opintoina HAMK Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti.HUOM! Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone). […]

 • Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, Lahti 30.10. - 27.11.2019LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, ryhmä: Lahti. […]

 • Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, Turku 15.1. - 12.2.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, ryhmä: Turku. […]

 • Opet ohjelmoijiksi - Ohjelmoinnin jatko 3 op (osa 3) (10/19)LUE LISÄÄ

  Koodaus on jo täällä, joko osaat? Tule hakemaan ideoita ja opastusta ohjelmoinnin toteuttamiseen koodaustyöpajoista. […]

 • Seksuaalisuus haltuun - Seksuaalikasvatusta lapsuudesta nuoruuteen 9 opLUE LISÄÄ

  […]

 • Syväoppimisen askelmerkit 6 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Syväoppimisen pedagoginen oppimismuotoilu käynnistyy!Koulutus on sinulle, joka olet erilaisten digiloikkien jälkeen valmis kehittämään oppimisprosesseja syväoppimisen suunnassa.Nyt on aika siirtyä syväoppimista tukevaan tiedonrakentamiseen, jossa opiskelijat valitsevat työskentelylleen digitaaliset ympäristöt ja jotka kannustavat aitoon oppimiseen yhdessä.Oppilaitoksissa on otettu isoin askelin haltuun oppimisteknologiaa. Digitaalisuus rikastuttaa oppimista, mutta sen ei voi olettaa synnyttävän automaattisesti oppimista ja osaamista. Syväoppimisen askelmerkein pääset konkreettisin keinoin muotoilemaan uudenlaisen oppimisen kulttuuria. […]

 • Syväoppimisen askelmerkit 6 op, Hämeenlinna 22.1. - 17.3.2020LUE LISÄÄ

  Syväoppimisen pedagoginen oppimismuotoilu käynnistyy Hämeenlinnassa 2020.Koulutus on sinulle, joka olet erilaisten digiloikkien jälkeen valmis kehittämään oppimisprosesseja syväoppimisen suunnassa.Nyt on aika siirtyä syväoppimista tukevaan tiedonrakentamiseen, jossa opiskelijat valitsevat työskentelylleen digitaaliset ympäristöt ja jotka kannustavat aitoon oppimiseen yhdessä.Oppilaitoksissa on otettu isoin askelin haltuun oppimisteknologiaa. Digitaalisuus rikastuttaa oppimista, mutta sen ei voi olettaa synnyttävän automaattisesti oppimista ja osaamista. Syväoppimisen askelmerkein pääset konkreettisin keinoin muotoilemaan uudenlaisen oppimisen kulttuuria. […]

 • Tekstiili- ja muotiala: Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa 3 op, Hämeenlinna 29.1. - 11.3.2020LUE LISÄÄ

  Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa 3 op on osa Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä kokonaisuutta. Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä itsenäisestä 3 op:n laajuisesta koulutusosioista, jotka muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Koulutusosiot ovat: Omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa, Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa, Digitaalisuus ja radigaalit teknologiat sekä Kohti digitaalisia osaamismerkkejä. Osallistuja voi valita yhden tai useamman osion. […]

 • Tekstiili- ja muotiala: Omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa 3 op, Hämeenlinna 30.10. - 11.12.2019LUE LISÄÄ

  Omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa 3 op on osa Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä -kokonaisuutta.   Tule mukaan tutustumaan omiin käytössä olevien laitteiden mahdollisuuksiin digitaalisuuden kehittämisessä tekstiili- ja muotialan opetuksessa. Tarjolla on matalan kynnyksen mahdollisuus digitaalisten taitojen kehittämiseen. Ryhmä muodostuu oman alan ammattilaisista, jolloin yhteistyö yli oppilaitosrajojen mahdollistuu. […]

 • Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä, Hämeenlinna 2019 - 2020LUE LISÄÄ

  Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä koulutuskokonaisuus kerää yhteen alan asiantuntijat yli oppilaitosrajojen. Alan uudistuminen tehdään yhdessä ja yhteistyönä. Tulethan mukaan kehittämään ja kehittymään. […]

 • Tiedolla johtaminen 2 op (POMOKO-hanke), syksy 2019LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa johtamisosaamista.Oppilaitoksen johtaminen perustuu osaamisen ja tiedolla johtamisen tukemaan strategiseen johtamiseen, jolloin johtamisen teot tarkentuvat ja osuvat oikeisiin kohtiin. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja perehtyy tiedolla johtamiseen ja ymmärtää sen merkityksen toiminnan tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Osallistuja hyödyntää tiedolla johtamista oman organisaationsa kehittämisessä ja johtamisessa. […]

 • Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, Lahti 5.3. - 2.4.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, Lahti. […]

 • Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, Turku 16.4. - 14.5.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, Turku. […]

 • Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan. […]

 • Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op, Hämeenlinna 25.10.2019 - 20.3.2020LUE LISÄÄ

  Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan. […]

 • Vapaa sivistystyö: Sovellusviidakosta digipolulle 3 op > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Meiltähän tämä käy! - Vapaan sivistystyön uusi osaaminen -koulutushanketta. […]

 • Vapaa sivistystyö: Luonnikkaasti uusiin rooleihin 3 op, Hämeenlinna 28.9. - 9.11.2019LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Meiltähän tämä käy! - Vapaan sivistystyön uusi osaaminen -koulutushanketta. […]

 • Vapaa sivistystyö: Ohjaten kohteeseen 3 op, Hämeenlinna 18.1. - 8.2.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Meiltähän tämä käy! - Vapaan sivistystyön uusi osaaminen -koulutushanketta. […]

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutus
Visamäentie 35 A
(PL 230)
13101 Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU