Opetusala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala täydennyskoulutus nainen kirjoittaa taululle ja toiset katsovat.

Opetusala

Opetusala

Täydennyskoulutusta opetusalalla sekä koulutuksen parissa toimiville. Tarjolla on avoimia koulutuksia sekä organisaatioille/verkostoille varattavia koulutuskokonaisuuksia. Toteutamme koulutusta myös tilauksesta. Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä!

Erikoistumiskoulutukset

Koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Ammattipedagogiikkaa uudistamaan! > varattavissaLUE LISÄÄ

  Ammattipedagogiikkaa uudistamaan! -kokonaisuus muodostuu neljästä 3 op:n laajuisesta itsenäisestä osiosta, joista ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi valita henkilöstön kehittämistarpeeseen parhaiten sopivan yhden tai useamman osion.Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

 • Arviointi ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa > varattavissaLUE LISÄÄ

  Arviointi ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa -kokonaisuus muodostuu kolmesta 5 op:n laajuisesta itsenäisestä osiosta, joista ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi valita henkilöstön kehittämistarpeeseen parhaiten sopivan yhden tai useamman osion.Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

 • DIGIOPE - erikoistumiskoulutus 30 op (toteutus 3)LUE LISÄÄ

  Oletko innostunut kehittämään omaa ja työyhteisösi osaamista digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä? DIGIOPE-erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää asiantuntemustasi!Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

 • Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op (HYV´ON) > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.

 • Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op (HYV´ON), Helsinki 4.3. - 31.3.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Hyvinvoiva työyhteisö 3 op, ryhmä: Helsinki.

 • Johtotähti - Kohti uusia johtamisrakenteita ja koulutuksen järjestämisen tapaa > varattavissaLUE LISÄÄ

  Johdon ja esimiesten yhteistoiminnallinen päivä, jossa alustuksin ja vertaiskeskusteluin luodaan perustaa näkemykselle uuden rahoitusmallin ja uuden opettajuuden vaatimuksista johtamisen rakenteille, pelisäännöille ja kehitystyölle.

 • Koulutusviennin erikoistumiskoulutus 30 op (II)LUE LISÄÄ

  Koulutusviennin erikoistumiskoulutus 30 op (II)Kaipaatko koulutusvientiin kokonaisvaltaisempaa näkemystä, systemaattisempaa otetta ja vertaistukea? Tule vahvistamaan osaamistasi Koulutusviennin erikoistumiskoulutukseen!Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

 • Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op (HYV´ON), Helsinki 15.1. - 12.2.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, ryhmä: Helsinki.

 • Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op (HYV´ON), Tampere 11.3. - 8.4.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, ryhmä: Tampere

 • Ohjaten kohteeseen 3 op, (Vapaa sivistystyö) > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Meiltähän tämä käy! - Vapaan sivistystyön uusi osaaminen -koulutushanketta.

 • Opet koodaa - Ohjelmoinnin perusteet 3 opLUE LISÄÄ

  Koodaus on jo täällä, joko osaat? Tule hakemaan ideoita ja osaamista ohjelmoinnin toteuttamiseen.

 • Opet koodaa - Visuaalinen ohjelmointi 3 opLUE LISÄÄ

  Koodaus on jo täällä, joko osaat? Tule hakemaan ideoita ja osaamista ohjelmoinnin toteuttamiseen.

 • Opet ohjelmoijiksi - Ohjelmoinnin jatko 3 op (osa 3) (10/19)LUE LISÄÄ

  Koodaus on jo täällä, joko osaat? Tule hakemaan ideoita ja opastusta ohjelmoinnin toteuttamiseen koodaustyöpajoista.Huom! Paikkoja on vielä muutamia vapaana, kysy lisää tanja.metsomaki@hamk.fi

 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 25 opLUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan.

 • Sovellusviidakosta digipolulle 3 op (Vapaa sivistystyö) > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Meiltähän tämä käy! - Vapaan sivistystyön uusi osaaminen -koulutushanketta.

 • Syväoppimisen askelmerkit 6 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Syväoppimisen pedagoginen oppimismuotoilu käynnistyy!Koulutus on sinulle, joka olet erilaisten digiloikkien jälkeen valmis kehittämään oppimisprosesseja syväoppimisen suunnassa.Nyt on aika siirtyä syväoppimista tukevaan tiedonrakentamiseen, jossa opiskelijat valitsevat työskentelylleen digitaaliset ympäristöt ja jotka kannustavat aitoon oppimiseen yhdessä.Oppilaitoksissa on otettu isoin askelin haltuun oppimisteknologiaa. Digitaalisuus rikastuttaa oppimista, mutta sen ei voi olettaa synnyttävän automaattisesti oppimista ja osaamista. Syväoppimisen askelmerkein pääset konkreettisin keinoin muotoilemaan uudenlaisen oppimisen kulttuuria.

 • Syväoppimisen askelmerkit 6 op, Hämeenlinna 22.1. - 17.3.2020LUE LISÄÄ

  Syväoppimisen pedagoginen oppimismuotoilu käynnistyy Hämeenlinnassa 2020.Koulutus on sinulle, joka olet erilaisten digiloikkien jälkeen valmis kehittämään oppimisprosesseja syväoppimisen suunnassa.Nyt on aika siirtyä syväoppimista tukevaan tiedonrakentamiseen, jossa opiskelijat valitsevat työskentelylleen digitaaliset ympäristöt ja jotka kannustavat aitoon oppimiseen yhdessä.Oppilaitoksissa on otettu isoin askelin haltuun oppimisteknologiaa. Digitaalisuus rikastuttaa oppimista, mutta sen ei voi olettaa synnyttävän automaattisesti oppimista ja osaamista. Syväoppimisen askelmerkein pääset konkreettisin keinoin muotoilemaan uudenlaisen oppimisen kulttuuria.

 • Tekstiili- ja muotiala: Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa 3 op, Hämeenlinna 29.1. - 11.3.2020LUE LISÄÄ

  Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa 3 op on osa Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä kokonaisuutta. Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä itsenäisestä 3 op:n laajuisesta koulutusosioista, jotka muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Koulutusosiot ovat: Omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa, Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa, Digitaalisuus ja radigaalit teknologiat sekä Kohti digitaalisia osaamismerkkejä. Osallistuja voi valita yhden tai useamman osion.

 • Tekstiili- ja muotiala: Omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa 3 op, Hämeenlinna 30.10. - 11.12.2019LUE LISÄÄ

  Omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa 3 op on osa Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä -kokonaisuutta.   Tule mukaan tutustumaan omiin käytössä olevien laitteiden mahdollisuuksiin digitaalisuuden kehittämisessä tekstiili- ja muotialan opetuksessa. Tarjolla on matalan kynnyksen mahdollisuus digitaalisten taitojen kehittämiseen. Ryhmä muodostuu oman alan ammattilaisista, jolloin yhteistyö yli oppilaitosrajojen mahdollistuu.

 • Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä, Hämeenlinna 2019 - 2020LUE LISÄÄ

  Tekstiili- ja muotialalla digittää - uudistutaan yhdessä koulutuskokonaisuus kerää yhteen alan asiantuntijat yli oppilaitosrajojen. Alan uudistuminen tehdään yhdessä ja yhteistyönä. Tulethan mukaan kehittämään ja kehittymään.

 • Tiedolla johtaminen 2 op (POMOKO-hanke), syksy 2019LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa johtamisosaamista.Oppilaitoksen johtaminen perustuu osaamisen ja tiedolla johtamisen tukemaan strategiseen johtamiseen, jolloin johtamisen teot tarkentuvat ja osuvat oikeisiin kohtiin. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja perehtyy tiedolla johtamiseen ja ymmärtää sen merkityksen toiminnan tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Osallistuja hyödyntää tiedolla johtamista oman organisaationsa kehittämisessä ja johtamisessa.

 • Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op (HYV´ON), Helsinki 5.3. - 2.4.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, Helsinki.

 • Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op (HYV´ON), Tampere 16.4. - 14.5.2020LUE LISÄÄ

  Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta: Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, Tampere.

 • Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan.

 • Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op, 25.10.2019 - 20.3.2020 > VarattuLUE LISÄÄ

  Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutus
Visamäentie 35 A
(PL 230)
13101 Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU