Opetusala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala
aokk:n henkilöstöä
Opetusala täydennyskoulutus nainen kirjoittaa taululle ja toiset katsovat.

Opetusala

Opetusala

Täydennyskoulutusta opetusalalla sekä koulutuksen parissa toimiville. Tarjolla on avoimia koulutuksia sekä organisaatioille/verkostoille varattavia koulutuskokonaisuuksia. Toteutamme koulutusta myös tilauksesta. Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä!

Erikoistumiskoulutukset

Koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Erityisellä tuella omalle uralle > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudessa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ammatillisten urapolkujen ja siirtymävaiheiden tukimallien uudistamiseen. Koulutus selkeyttää eri toimijoiden roolia ja tehtäviä siirtymävaiheessa sekä jäsentää ammatillisen erityisopetuksen roolia ja tehtävää koulutuksen muutoksissa. Osallistujille syntyy uutta yhteistä ymmärrystä eri kouluasteiden ja työelämän välille, käytännöllisiä menetelmiä ammatillisen opettajan käyttöön, yhteistyöverkostoja sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisia tavoitteita tukevia käytänteitä. Kokonaistavoitteena on tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolun kehittäminen. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erkkaa kaikille: Uudistava ammatillinen erityisopettajuus 3 opLUE LISÄÄ

  Uudistava ammatillinen erityisopettaja - koulutuksessa erityisopettajat saavat mahdollisuuden yhdessä käsitellä pinnalla olevia kysymyksiä esimerkiksi erityisen tuen toteutuksen systemaattisuuden ja työnjaon osalta sekä syventää erityispedagogisia taitoja.

 • Kestävän elämäntavan opinpolku: Kestävällä polulla - avoin areena 1 pvLUE LISÄÄ

  Valtakunnallisesti avoin areena, jossa esitellään ja käsitellään kestävän elämäntavan opinpolun käytänteitä, arvoja ja asenteita. Mikä rooli on ekososiaalisella sivistyksellä tämän päivän yhteiskunnassa ja oppilaitoksissa? Tule rakentamaan kestävämpää polkua tulevaisuuteen! Webinaari kestävän elämäntavan opinpolusta eskarista tohtoriin, tule mukaan! Opet kestävän opinpolun puolesta!

 • Maksuton webinaarisarjaLUE LISÄÄ

  Tarjoamme maksuttoman webinaarisarjan kaikille erityisen tuen ja opinto-ohjauksen ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille. Tule mukaan!

 • OPEKOI -opettajan ennakointiosaaminen, 8 op - verkkoLUE LISÄÄ

  OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI (8 op) -koulutuksen osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 • OPS-jumppaa kansanopistoille: Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • OPS-jumppaa kansanopistoille: Opetussuunnitelman perusteista kansanopiston opetussuunnitelmaksi 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • OPS-jumppaa kansanopistoille: Opiskelun ohjaus ja tuki 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • Oman työn johtaminen ja kehittäminen 5 opLUE LISÄÄ

  Oman työn johtaminen ja kehittäminen koulutuksessa osallistujat kehittävät oman työnsä hallinnan osaamistaan, työyhteisö- ja verkosto-osaamistaan sekä kykyä arvioida omia lähtökohtiaan oman työnsä johtamisessa. Samalla osallistujat edistävät omaa työhyvinvointiaan. Koulutus on osa Rohkeasti uudistamaan -hanketta, jonka tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä.

 • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa - Oppimisen kipinä: Hyvinvointia rakentamassa 3 opLUE LISÄÄ

  Lukiolaisten hyvinvointi on nyt erityisen tärkeää. Tule mukaan tutustumaan mahdollisuuksiin, joita moniammatillinen yhteistyö voi tarjota lukio-opiskelijan ja opettajan tueksi. Koulutuksessa perehdytään tekijöihin, jotka vaikuttavat oppilaitoksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Syvennytään siihen, miten yhdessä voidaan kehittää lukioiden osallisuutta tukevia rakenteita.

 • Rohkeasti eteenpäin > varattavissaLUE LISÄÄ

  Rohkeasti eteenpäin -kokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti sekä osaamisperusteisesti. Lähtökohtana ovat työ- ja elinkeinoelämän muutokset ja kohderyhmän osaamistarpeet. Koulutuksen tuloksena osallistujien pedagoginen osaaminen kehittyy ja valmiudet toteuttaa laadukasta ammatillista koulutusta paranevat. Rohkeasti eteenpäin -tarjonnalla tuetaan koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistamisessa ja kehittämisessä. Koulutuksella varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä vastataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • TRIPEDA - osaaminen näkyväksi laadukkaalla pedagogisella suunnittelullaLUE LISÄÄ

  Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vahvassa murroksessa, joka edellyttää työelämälähtöistä ja monimuotoista koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista. TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun -koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujille kokemuksen laadukkaasti suunnitellusta aktivoivasta ja toiminnallisesta verkkototeutuksesta. Toteutuksessa sovelletaan ajantasaisia ohjauksen ja oppimisen menetelmiä tulevaisuuden digitaalisuutta edustavassa oppimisympäristössä.

 • Uraohjauksen helminauha 6 opLUE LISÄÄ

  Mietitkö miten toteuttaa mahdollisimman toimivaa, oikea-aikaista ja opiskelijan tarpeisiin osuvaa uraohjausta? Uraohjauksen helminauha 6 op -koulutuksessa perehdytään hyviksi arvioituihin uraohjauksen ja sujuvien siirtymien malleihin ja hankehelmiin, sovelletaan niitä omaan toimintaympäristöön ja jaetaan muillekin. Tule poimimaan hohtavimmat helmet omaan nauhaasi!

 • YTOt vauhtiin > varattavissaLUE LISÄÄ

  Ytot vauhtiin -kokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Henkilökohtaistamisen, yksilöllistämisen ja erityisen tuen tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Osaamisperustaisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen käytännön toteuttamiseen on rakentunut kirjava joukko erilaisia toimintamalleja ja -tapoja. Myös digitaalisuuden vaatimusten ja mahdollisuuksien huomioiminen vaihtelee valtakunnallisesti. Monenlaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien YTO-toteutusten rakentaminen edellyttää opettajien osaamisen vahvistamista. Tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutus
Visamäentie 35 A
(PL 230)
13101 Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU