Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
maaseutuelinkeinot vasikka haistelee naisen katta

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

Perustiedot

Lamppu ikoni

TAVOITTEET

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksessa painottuvat liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, työelämän murros sekä tutkimus- ja kehitysosaaminen. Opit ymmärtämään biotalouden arvoketjuja ja niiden tuotteistamista kannattavaksi liiketoiminnaksi. Saat valmiudet toimia ennakoivasti ja menestyksekkäästi nopeasti uudistuvassa ja digitalisoituvassa työympäristössä. Opinnäytetyön laatimalla opit tutkimusperustaisen kehittämistyön perusteita ja menetelmiä.


mihin valmistut ikoni

VALMIUDET

Oletko jo suorittanut alan AMK-tutkinnon, ja haluat toimia työurallasi johtamis- tai kehittämistehtävissä? Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus tukee monipuolisesti uusia tavoitteitasi ja tarpeitasi. Hiot taitojasi, joilla vastaat nykyaikaisten toimintaympäristöjen vaatimuksiin. Saat erinomaiset valmiudet kehittää ja johtaa maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäristöalan liiketoimintaa. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat pätevyyden virkaan, joka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa.


HAKUAJAT

 • Kevään yhteishaku 2019
 • Aloituspaikat: 35
 • Hakuaika alkaa: 20.3.2019
 • Hakuaika päättyy: 3.4.2019 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: 10.4.2019 klo 15.00
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 28.6.2019
 • Paikan vastaanotto: 8.7.2019 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2019
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 1.8.2018
 • Hakuaika päättyy: 15.6.2019
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2018-2019 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Agrologi (ylempi AMK), Hortonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
KESTO (VUOTTA)1-2
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)60
PAIKKAKUNTA Hämeenlinna
KIELI suomi

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan ohjattuna verkko- ja lähiopintoina. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon.  

Koulutuksessa opiskellaan monialaisissa ryhmissä ja kehitetään monipuolista asiantuntijaosaamista biotalouden erilaisiin kehitttämis-, suunnittelu ja johtotehtäviin, kehittämisprojektien toteuttamiseen sekä yrittäjyyteen. Henkilökohtaisilla valinnoillasi voit painottaa eri osa-alueita.  

Keskeisiä osa-alueita ovat muuttuva työympäristö ja työyhteisötaidot, strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen sekä biotalouden liiketoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen ja innovaatiot.

Opinnot alkavat orientaatiojaksolla 22.-23.8. Opinnot sisältävät pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä sekä HAMKin YAMK-koulutusten yhteisiä tilaisuuksia. 

 

 

KYSY KOULUTUKSESTA

TUIJA PIRTTIJÄRVI
Koulutuspäällikkö
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
Puh. +358 3 6462356
tuija.pirttijarvi@hamk.fi

ILPO PÖLÖNEN
Opintojenohjaaja
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
Puh. +358 3 6465640
ilpo.polonen@hamk.fi

ANNIKA MANNINEN
Opintosihteeri
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
Puh. +358 40 3522796
annika.manninen@hamk.fi

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna
 • Hakijapalveluiden käyntiosoite
 • Visamäentie 35 A, Hämeenlinna
 • Korkeakoulukeskus (Visamäki), A-rak. 1. krs

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen opetussuunnitelmat

HAKUOHJEET

Kevään 2019 yhteishaun aikataulu

9.1.2019Ensimmäinen hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
23.1.2019Ensimmäinen hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakemusten oltava perillä klo 15.00. Saman päivän postileima ei riitä.
30.1.2019Ensimmäisen hakuajan hakukohteisiin liittyvät hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2019 valmistuvien osalta 8.7.2018 klo 15.00 mennessä).
20.3.2019Toinen hakuaika alkaa, NETTIHAKU avautuu.
3.4.2019Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakemusten oltava perillä klo 15.00. Saman päivän postileima ei riitä.
10.4.2019Ennakkotehtävä sekä hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä.
28.6.2019Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
8.7.2019Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.
31.7.2019Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

 * HAMKin ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset ovat mukana toisessa hakuajassa.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea

Voit hakea, jos sinulla on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta siltä alalta, jolle olet hakemassa tai jolta korkeakoulututkintosi on. Pohjakoulutusvaatimukset määritellään jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden tulee olla 300 opintopistettä.Koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset näet alta.

 • Kevään 2019 yhteishaussa käytettävän tutkinnon tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään 31.7.2016 ja työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2019.

Poikkeuksena ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja valmistuvat korkeakoulututkintoon kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 8.7.2019. Heillä tulee olla opisto- tai ammatillinen korkea-asteen tutkinnon jälkeen em. kolmen vuoden työkokemus.  Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 31.7.2019.

Työkokemusvaatimus

Jotta voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sinulla pitää olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kolme vuotta työkokemusta. Työkokemuksen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkintosi on. Työkokemusta voit laskea mukaan kevään 2019 yhteishaussa 31.7.2019 asti.

Työkokemuksesta tulee olla työnantajan antama todistus. Osa-aikaisesta työstä pitää olla työtodistus, jossa näkyy työtunnit. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu.  Lisäksi pitää olla selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.

Huom! Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/ tai alalta, jolta ammattikorkeakoulututkinto on. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja on voinut suorittaa noin vuoteen 2000 asti.

Työkokemuksen laskeminen

 • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käyttämääsi tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Älä pyöristä työkokemusta ylöspäin.

Pohjakoulutusvaatimukset - Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

Hakukelpoisia ovat hakijat, joiden tutkintonimike on

 • agrologi (AMK)
 • hortonomi (AMK)
 • insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan alalta
 • metsätalousinsinööri (AMK)
 • ympäristösuunnittelija (AMK)
 • maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • agronomi
 • metsänhoitaja

tai joilla on vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

Valintaperusteet

Kevään 2019 yhteishaun valintaperusteet löydät opintopolusta:

Ks. kohdasta Hakeminen

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä on käytössä kaikissa HAMKin suomenkielisissä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakukohteissa. HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin ei ole valintakokeita. Hakijan tulee täyttää sekä yhteishakulomake että palauttaa ennakkotehtävä.

Kevään 2019 ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä julkaistaan HAMKin Internetsivuilla hakuajan alkaessa. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävä koostuu tutkimussuunnitelmasta ja motivaatiokirjeestä, joiden pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta hakija voi tulla valituksi koulutukseen.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmasta voi saada 85 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

Hakija laatii ylempään amk-tutkintoon liittyvän tutkimussuunnitelman, joka on pohjana opinnäytetyölle. Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämää uudistava kehittämishanke, joka osoittaa opiskelijan valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö voidaan tehdä omaan työyhteisöön, erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, oman liiketoiminnan kehittämiseksi tai muihin työelämän kehittämisen kohteisiin. Sen tulee liittyä aihepiiriltään haettavan koulutuksen sisältöihin. Tutkimussuunnitelmassa kuvataan kehittämishankkeen aihe ja nimi, tausta ja mahdollinen toimeksiantaja, tavoite ja toteuttamissuunnitelma. Tutkimussuunnitelman arviointikriteereinä ovat aiheen perustelut, ajankohtaisuus ja merkittävyys, soveltuvuus koulutuksen sisältöön, innovatiivisuus, toteutussuunnitelman loogisuus ja selkeys, toteutettavuus sekä kieliasu.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje pitää suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Motivaatiokirje palautetaan yhdessä ennakkotehtävän kanssa.

Hakeminen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

WWW.OPINTOPOLKU.FI

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi opinnäytetyön arvosana ja valmistumispäiväsi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi.

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä.

Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta, ota yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka. Sen jälkeen järjestys on sitova. Voit muokata hakemustasi tai peruuttaa hakemuksesi hakuaikana, tätä varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä hakuaikana ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun.

Liitteiden toimittaminen

Sinun pitää toimittaa todistusliitteitä

 • jos haet Tulevaisuuden liikennejärjestelmien koulutukseen
 • jos haet Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä koulutukseen
 • tai olet suorittanut tutkintosi ulkomailla.

Toimita kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksestasi sekä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ylimmän amk-hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluun.

Todistuskopioiden tulee olla perillä hakijapalvelussa kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00.

Valinnan tulokset

Syksyllä 2019 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019.

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Hakijatilastot

Yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.

Tiedot syksyn yhteishaussa mukana olevista koulutuksista julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / Ylemmät amk-tutkinnot

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jolla on

 • soveltuva korkeakoulututkinto ja
 • kolme vuotta tutkinnon jälkeistä alakohtaista työkokemusta ja
 • 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä YAMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Pohjakoulutusvaatimus: YAMK-tutkinnot

HakukohdeTutkinnon laajuusPohjakoulutusvaatimus
Liiketoiminnan kehittäminen90tradenomi
BBA
restonomi (AMK)
KTK
KTM
ekonomi
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Master's Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship90

tradenomi

BBA

restonomi (AMK)

KTK

KTM

ekonomi

-

tai vastaava soveltuva korkeakoulututkinto (tällöin hakijalla on oltava liiketalouden korkeakouluopintoja vähintään 40 op)​

Rakentaminen60insinööri (AMK) talonrakennus-, kiinteistö-, yhdyskunta- tai ympäristötekniikan alalta
BEng (rakennusala)
DI (rakennusala)
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Teknologiosaamisen johtaminen60​insinööri (AMK)
BEng
insinööri (ylempi AMK)
DI
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät60​soveltuva korkeakoulututkinto
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen60agrologi (AMK)
hortonomi (AMK)insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan alalta
metsätalousinsinööri (AMK)
ympäristösuunnittelija (AMK)
MMM
agronomi
metsänhoitaja
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen90​sairaanhoitaja (AMK)
sosionomi (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
kätilö (AMK)
ensihoitaja (AMK)
-
korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto
-
ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä60 tai 90​sairaanhoitaja (AMK)
sosionomi (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
artenomi (AMK)
muotoilija (AMK
Master’s Degree Programme in Social and Health Care Development and Management90​sairaanhoitaja (AMK)
sosionomi (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
kätilö (AMK)
ensihoitaja (AMK)
-
korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto
-
ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä60​insinööri (AMK)
BEng
insinööri (ylempi AMK)
DI
-
tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

Työkokemus: YAMK-tutkinnot

Kolmen vuoden työkokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa). Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemus ilmoitetaan kokoaikatyönä. Työ on kokoaikaista, kun työtunteja on 35 viikossa. Osa-aikatyö muunne​taan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi yrittäjän tulee antaa selvitys yrityksen toimialasta (kaupparekisteriote tai ote YTJ-järjestelmästä).

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / YAMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopiot tutkintotodistuksista ja työtodistuksista
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännös tutkintotodistuksesta ja/tai työtodistuksista, jos todistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkastettu.

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä jolla on 10 op (60 op:n tutkinto) tai 15 op (90 op:n tutkinto) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys.

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.
  • hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)
  • Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).
 • Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

Facebook

8 hours ago

HAMK Biotalous

HAMK´ssa opiskelee tuhatkunta biotalouden toivoa, tulevia agrologeja, hortonomeja, metsätalousinsinöörejä, ympäristösuunnitteljoita, bio- ja elintarviketekniikan sekä biotalouden insinöörejä. Liity joukkoon - korkeakoulujen yhteishaku alkaa 20.3. www.hamk.fi/biotalous ... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK´ssa opiskelee tuhatkunta biotalouden toivoa, tulevia agrologeja, hortonomeja, metsätalousinsinöörejä, ympäristösuunnitteljoita, bio- ja elintarviketekniikan sekä biotalouden insinöörejä. Liity joukkoon - korkeakoulujen yhteishaku alkaa 20.3. http://www.hamk.fi/biotalous

3 days ago

HAMK Biotalous

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeen seminaari on käynnissä HAMKin Forssan kampuksella. Opiskelijat ovat vastanneet päivän järjestelyistä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

4 days ago

HAMK Biotalous

FAKTAA VAI FIKTIOTA - Kestävän kehityksen opiskelijat tarkastelevat ympäristöteemoihin liittyvien väittämiä. Ympäristösuunnittelija (AMK) - haku opintoihin 20.3. -3.4.Ydinvoima – ilmaston ystävä vai vihollinen? Helsingin Sanomien (9/2018) teettämään kyselytutkimukseen osallistuneista reilu tuhannesta vastaajasta noin joka kymmenes uskoo, että ydinvoima on eniten päästöjä tuottava energian tuotantomuoto, siis vihollinen. Todellisuudessa ydinvoimalla tuotetusta sähköenergiasta ei vapaudu lainkaan hiilidioksidia, sillä energia syntyy ydinreaktiossa; mitään ei polteta tai mädätetä. Kamppailussa kansallisten päästötavoitteiden puolesta ydinvoiman rooli on kuitenkin melko pieni, sillä kaiken sähköntuotannon päästöt kattavat vain noin kymmenyksen Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksinomaa isoihin tekijöihin katsominen ei silti takaa päästötavoitteisiin pääsemistä. Ydinvoiman epäilyyn liittyy usein pelkoa säteilyonnettomuuksista, joiden katastrofaalisuudesta ihmiskunnalla on kohtuullisen tuoreita muistikuvia. Tshernobyl-sanasta syntyvä mielleyhtymä harvoin sisältää ukrainalaista maaseutumaisemaa. Ydinvoimasta puhuttaessa keskusteluun onkin aina liitettävä onnettomuusriskit, täysin aiheettomiksi pelkotiloja ei voida siis kutsua. Säteilyturvallisuus ja ydintekniikka ovat vuosikymmenien saatossa kuitenkin kehittyneet huimasti, ja fossiilisten polttoaineiden käyttäminen vaihtoehtojen puutteessa vie meitä kohti toisenlaista katastrofia. Tarvitsemme matemaatikkoja ja tutkijoita riskipuntarin operoijiksi, mutta sitäkin kipeämmin tarvitsemme maallikoiden keskuuteen parempaa energiatietämystä, kuin mitä Hesarin tutkimus osoittaa. Teksti: Iida S. Kuva: Markus Distelrath / Pixabay.com. Ydinvoimalaitosten jäähdytystorni näyttää maisemaa vasten lähes väkivaltaiselta, mutta laskee ilmakehään hiukkasten ja kasvihuonekaasujen sijasta silkkaa vesihöyryä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

FAKTAA VAI FIKTIOTA - Kestävän kehityksen opiskelijat tarkastelevat ympäristöteemoihin liittyvien väittämiä. Ympäristösuunnittelija (AMK) - haku opintoihin 20.3. -3.4.

5 days ago

HAMK Biotalous

Hortonomi (AMK), Lepaa. Opiskele rakennetun ympäristön, maiseman ja viheralueiden suunnittelun asiantuntijaksi.Hämeen ammattikorkeakoulusta maisemasuunnittelun ja viherrakentamisen asiantuntijaksi. Hortonomi-opiskelija Heli Nukki kertoo mitä rakennetun ympäristön hall... ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

6 days ago

HAMK Biotalous

#metsäkiinteistökauppa #metsäkiinteistöt #metsätilat #metsäsijoittaminen #metsätilamarkkinat #metsänarvonmääritys #metsävaratiedotHAMK järjestää metsäammattilaisille täydennyskoulutusta. Metsäkiinteistökaupan ajankohtaispäivä pidetään 9.4. 2019 Visamäessä. Ilmoittautumiset 1.4. mennessä. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa! ... Lue lisääNäytä vähemmän

#metsäkiinteistökauppa #metsäkiinteistöt #metsätilat #metsäsijoittaminen #metsätilamarkkinat #metsänarvonmääritys #metsävaratiedot

2 weeks ago

HAMK Biotalous

Kesätyöpaikka Ahvenanmaalla ruotsin, suomen ja englannin taitoiselle meijerialan osaajalle! Hyvä olisi myös osata leipoa ja hallita asiakaspalvelu kahvilassa ☺️

Mattas Gårdsmejeri
Än så länge är det rätt lugnt här på gården med bara en mjölkande ko och mest yoghurtproduktion i mejeriet på den lilla mjölken vi får, men det kommer inte ta länge förrän det blir SOMMAR och då kommer det bli full fart här igen och vi kommer behöva lite förstärkning i form av PERSONAL här. 😊 Vi söker därför två personer som vill jobba här i sommar. Det kommer främst vara i gårdscaféet det behövs extrahjälp, men lite inhopp i mejeriet kan bli aktuellt. Finns det någon som är väldigt intresserad av mejeribiten kan det finnas möjlighet till mer jobb där också förstås. Till caféets arbetsuppgifter hör att baka olika bakverk och göra enklare lunchrätter, att betjäna kunder i kassan, servera, diska m.m. Hygienpass krävs. I stor del av caféutbudet ingår någon/några av gårdsmejeriets produkter så det är en fördel om man gillar ost. :) Också i övrigt satsar vi på lokala råvaror och vill lyfta fram det Åland har att erbjuda. Kunskaper i finska och engelska är en fördel liksom om man är matintresserad, duktig på att baka, är serviceinriktad och glad. Låter det intressant så är det bara att skicka ett meddelande till oss, antingen här på fb eller till mejlen gardsmejeri@mattas.ax, så berättar vi mer.
... Lue lisääNäytä vähemmän

3 weeks ago

HAMK Biotalous

Evolla opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivää opetusmetsää. #hamk #biotalous #evoMetsä puhuu - katso Lauran ja Jukan vinkit miksi kannattaa tulla opiskelemaan metsäalaa? Hae Evolle opiskelemaan - hakuaika 20.3. -3.4.2019 ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU