Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö, ylempi AMK

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö, ylempi AMK

Perustiedot

Lamppu ikoni

TAVOITTEET

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat kehittämis- ja johtamisosaaminen, kriisitilanteet käsitteinä ja toimintaympäristöinä, kriisityön johtaminen, monikulttuurisissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa toimiminen, yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen johtaminen vaikeasti ennakoitavissa olosuhteissa sekä henkilökohtaiset valmiudet kriisityöhön.


mihin valmistut ikoni

VALMIUDET

​Sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen suuntautuvasta koulutuksesta saat erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä sekä lähi- ja keskijohtotehtävissä, myös kriisityön osaamisalueilla Suomessa. Saat myös edellytykset edetä strategisiin johtotehtäviin.


HAKUAJATTIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
KESTO (VUOTTA)-
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)-
PAIKKAKUNTA Hämeenlinna
KIELI suomi

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

HAKUOHJEET

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea

Voit hakea, jos sinulla on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta siltä alalta, jolle olet hakemassa tai jolta korkeakoulututkintosi on. Pohjakoulutusvaatimukset määritellään jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden tulee olla 300 opintopistettä.Koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset näet alta.

  • Kevään 2019 yhteishaussa käytettävän tutkinnon tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään 31.7.2016 ja työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2019.

Poikkeuksena ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja valmistuvat korkeakoulututkintoon kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 8.7.2019. Heillä tulee olla opisto- tai ammatillinen korkea-asteen tutkinnon jälkeen em. kolmen vuoden työkokemus.  Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 31.7.2019.

Työkokemusvaatimus

Jotta voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sinulla pitää olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kolme vuotta työkokemusta. Työkokemuksen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkintosi on. Työkokemusta voit laskea mukaan kevään 2019 yhteishaussa 31.7.2019 asti.

Työkokemuksesta tulee olla työnantajan antama todistus. Osa-aikaisesta työstä pitää olla työtodistus, jossa näkyy työtunnit. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu.  Lisäksi pitää olla selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.

Huom! Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/ tai alalta, jolta ammattikorkeakoulututkinto on. Opistoasteen ja ammatillisen korka-asteen tutkintoja on voinut suorittaa noin vuoteen 2000 asti.

Työkokemuksen laskeminen

  • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käyttämääsi tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Älä pyöristä työkokemusta ylöspäin.

Hakeminen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

WWW.OPINTOPOLKU.FI

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

  • Tarkista tutkintotodistuksestasi opinnäytetyön arvosana ja valmistumispäiväsi.
  • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi.

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

  • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
  • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen.
  • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä.

Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta, ota yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka. Sen jälkeen järjestys on sitova. Voit muokata hakemustasi tai peruuttaa hakemuksesi hakuaikana, tätä varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä hakuaikana ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun.

Liitteiden toimittaminen

Sinun pitää toimittaa todistusliitteitä, jos haet Tulevaisuuden liikennejärjestelmien koulutukseen tai olet suorittanut tutkintosi ulkomailla. Toimita kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksestasi sekä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ylimmän amk-hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluun.

Todistuskopioiden tulee olla perillä hakijapalvelussa kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00.

Valinnan tulokset

Syksyllä 2019 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019.

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU