Anna Mikkonen

Tietoja minusta

Pääasialliset tehtäväni Hamkissa ovat kirjaston asiakaspalvelutiimin vetäminen ja lähiesimiehenä toimiminen sekä avoimen tki-toiminnan koordinoiminen Hamkissa toimimalla  avoimen tki-tuen tiimin vetäjänä.

Osaaminen

kirjastoala, Asiakaspalvelu, Tutkimusosaaminen, tutkimusmenetelmät, tiedonhaku, käyttäjätutkimukset, käytettävyystutkimukset, tieteellinen julkaiseminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU