Anna Mikkonen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Anna Mikkonen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Pääasialliset tehtäväni Hamkissa ovat kirjaston asiakaspalvelusta vastaaminen toimimalla asiakaspalvelutiimin lähiesimiehenenä. Lisäksi työtehtäviini kuuluu avoimen tki-toiminnan sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinoiminen sekä edistäminen Hamkissa toimimalla Hamkin moniammatillisen tki-tuen tiimin vetäjänä.

Osaaminen

Asiakaspalvelu, Tutkimusosaaminen, tieteellinen julkaiseminen, tiedonhaku, kirjastoala, käyttäjätutkimukset, tutkimusmenetelmät, käytettävyystutkimukset

Tutkinnot

Filosofian tohtori, Tampereen yliopisto, Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja amk, Savonia ammattikorkeakoulu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU