Annikki Rosberg - Hämeen ammattikorkeakoulu
Annikki Rosberg

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin Teknologiaosaamisen yksikön johtajan työparina hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Olen työskennellyt useassa kehityshankkeessa projektipäällikkönä, ja Muotoilun koulutusvastuussa opettajana.

Projektit

Wellbeing-toimialan kapasiteetin kehittäminen, RiFoLasi - innovaatioita kierrätyslasista, Jauhin - Innovaatioprosessin alkupään työkalu pk-yrityksille, FRC+, HUE - Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus, Steel Senior, SATU - Simuloinnin avulla tuotannon uudistamiseen, UVVET - Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista

Osaaminen

projektijohtaminen, projektioppiminen, tutkimus-ja kehittäminen, Koulutus, Yritysyhteistyö, muotoilu, tuotekehitys, lasimuotoilu, lasiteollisuus

Tutkinnot

Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti muotoilija (YAMK), Hämeen ammattikorkeakoulu Wetterhoff artenomi (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu ammatillisen opettajan pätevyys, University of Wales Trinity Saint David, Swansea College of Art, The Architectural Glass Centre

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU