Annikki Rosberg

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin Teknologiaosaamisen yksikön johtajan työparina hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Olen työskennellyt useassa kehityshankkeessa projektipäällikkönä, ja Muotoilun koulutusvastuussa opettajana.

Projektit

Wellbeing-toimialan kapasiteetin kehittäminen, RiFoLasi - innovaatioita kierrätyslasista, Jauhin - Innovaatioprosessin alkupään työkalu pk-yrityksille, FRC+, HUE - Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus, Steel Senior, SATU - Simuloinnin avulla tuotannon uudistamiseen, UVVET - Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista

Osaaminen

projektijohtaminen, projektioppiminen, tutkimus-ja kehittäminen, Koulutus, Yritysyhteistyö, muotoilu, tuotekehitys, lasimuotoilu, lasiteollisuus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU