Annina Aromäki

Tietoja minusta

Työtehtäviini kuuluvat sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioiden toiminnan kehittämiseen osallistuminen, opiskelijoiden laboratoriotöiden suunnittelu, testaus ja toteutus, opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta sekä opetustehtävissä avustaminen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU