Antti Peltola - Hämeen ammattikorkeakoulu
Antti Peltola

Henkilön yhteystiedot

Projektit

Noin 150 projektissa johtajana tai projektipäällikkönä

Osaaminen

Opinnäytetutkimusten ohjaus, Tutkimus- ja kehittämisyksikön johtaminen, Tutkimusryhmän johtaminen, Konsulttiyrityksen johtaminen, kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaissa ja Euroopassa

Tutkinnot

Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tdk, maatalousopinnot, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tdk, lisensiaatin opinnot (maatalousteknologia, yritystalous), Tampereen yliopisto, EU:n rahoitusjärjestelmien koulutus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU