Elisa Tuominen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Elisa Tuominen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin EU-rakennerahaston (ESR, EAKR) rahoittamissa hankkeissa ja OPM:n erityisrahoitteisissa hankkeissa. Toimenkuvani on  hyvin monipuolinen ja laaja tarkkaan säädellyistä seurannoista ja raportoinneista talousseurannan ja sihteerin töiden kautta projektin sisällölliseen toteuttamiseen projektipäällikön ja -tiimin apuna.

Projektit

Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatustoimien arviointiväline (2014-2015), From Access to Success - Esteettä Eteenpäin - maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamisen arvioinnin kehittäminen haku- ja valintavaiheessa (2014-2015), SysTech - systeemiset oppimisratkaisut - virtuaalitiimien johtaminen (2012-2014), YLERMI - ylemmän korkeakoulutuksen osaamisrakenteen kehittäminen (2012-2014), Ammatilliseen opettajankoulutukseen valmentava koulutus (OPE-VALMA) maahanmuuttajataustaisille (2012), Työelämäkumppanuus voimavaraksi (2012-2014), Erityisen hyvää oppia - ammatillinen erityisopettajankoulutus (2011-2013), Vankilaopetusta verkossa (2010-2013), YVI - yrittäjyyskasvatuksesta energiaa opettajankoulutukseen (2007-2013), VOIMAA - voimavaroja maahanmuuttaista (2008-2011), Opiskeljalle hyvä tulevaisuus - ammatillinen erityisopettajankoulutus (2008-2011), STUDIO - aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittäminen (2008-2013), ERKKERI - ohjauskoulutusta aikuisohjaajille (2008-2011), KOKEVA OPO - ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus (2005-2007), Hyviä käytäntöjä ammatilliseen koulutukseen aktivoimiseksi (2003-2007), KOMES - kone-, metalli- ja sähköalan ammattitaidon kehittäminen kilpailutoiminnalla (2001-2003), AKVA vakiinnuttaminen (2005-2007), AKVA - ammattitaidon kehittäminen valmennus- ja kilpailutoiminnalla (2001-2005), Urareitti - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys (2015-2018), LIAANI - sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa (2015-2017), Osaaminen ratkaisee (2015-2017), OSATA - osaamispolkuja tulevaisuuteen (2016-2019), Tarinoista voimaa - verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena (2016-2019), PONNU - perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen (2017-2020), Työuralle (2018-2020), TUURA - tukea urapolulle (2018-2020), Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen (2016-2018), OHO! - opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (2017-2019), Toimintaa ja kohtaamisia - osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa (2017-2019)

Osaaminen

Projektityöosaaminen, ESR- ja OKM-hankehallinnointi, Hanketalousosaaminen

Tutkinnot

Etelä-Satakunnan kauppaoppilaitos, sihteerilinja, Huittinen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU