Esa Murtola

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Lujuusopin, elementtimenetelmän, dynamiikan ja matematiikan opetus ja opinnäytetöiden ohjaus.

Osaaminen

teknillinen mekaniikka, FEM, Lujuusoppi, rakenteiden optimointi, matematiikka

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU