Hanna Maijala

Tietoja minusta

Tehtävänäni on vuoden 2030 HAMK -strategian pohjalta kehittää edelleen Hyvinvointiosaamisen yksikköä arvostetuksi, tulokselliseksi ja vahvaksi osaksi Hämeen ammattikorkeakoulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, HAMK:n johtoryhmän jäsenenä. Yksikön perustehtävänä on palvella joustavasti yhteiskuntaa erinomaisesti toteutetulla, aidosti profiloituneella, ammatillisella hyvinvointialan korkeakoulutuksella ja tutkimuksella.


Osaaminen

Johtaminen, terveysalan ammatillinen korkeakoulutus ja perhehoitotieteellinen tutkimus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU